Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Rustning

Sat 31 Dec 2016, 19:21

Jag har funderat över hur man kan simulera rustningar i spelet, inom regelkonstruktionens ramar. Istället för nuvarande regel med rustningsvärde föreslår jag höjning av svårighetsgraden.

Vapen delas därmed i civila (knytnäve, kniv, tillhygge), militära (svärd, yxa, spjut) samt tunga (tvåhandsfattade). Svårighetsgraden för att göra vapenskada är normalt 1 men ökar med ett om motståndaren när rustning och man endast brukar civilt vapen, eller om motståndaren bär tung rustning och man inte brukar tungt vapen. Ökningen är kumulativ; civilt vapen mot tung rustning ger SG 3.

Tankar om detta?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest