Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Astralprojektion

Sat 06 Aug 2016, 19:37

Något vi har saknat i vår kampanj är regler för andemagi liksom för auror. Nedanstående magitradition hämtar också stoff från flera andra (skapelsestörande) skolor.

Astralprojektion

Världen har en osynlig sida som bara kan anas av vanliga människor. Det är här andar av olika slag existerar och det är genom detta andeplan magiker färdas i sin eterkropp. Andemagiker kan vara andebesvärjare, shamaner eller traditionella häxor.

Besvärjelser:Astralprojektion är oftast skapelsestörande och magikern slår alltid för Vind.


Astralvandring
Fungerar som Eterkropp (sid 129) men en del shamaner kan utföra en skapelsetrogen variant av besvärjelsen där man samverkar med och verkar i samklang med omgivningens andar. I så fall behöver besvärjelsen Tala med andar (nedan) redan ha utförts.
Transferritual: Det är också möjligt att astralvandra bortom världens cirklar till andra existensplan, se besvärjelsen Vandra mellan världar på sidan 140. Se även Besöka dödsriket på sidan 139.

Tala med andar
Du kan kommunicera med olika former av andar och osynliga naturväsen som befolkar världen, även elementarandar (vågor, vindar, berg, flammor). SG är 2 men det krävs att du redan förflyttat dig till andeplanet (se Astralvandring ovan). Vad andar har att säga beror på vilken typ av väsen det rör sig om, och det är fullt möjligt att anden är fientligt inställd varför en retorisk konflikt behöver utkämpas innan några svar ges. Anden kan också inleda en eterisk attack (se nedan)!

Eterisk attack
Du kan angripa någon med en koncentrerad spets av astral kraft; det räknas som en magiskt attack som dock inte gör någon fysisk skada (elände) på offret (som försvarar sig med Vind). Ett lyckat anfall gör motståndaren tillfälligt medvetslös med vid FG 1 eller högre har dennes eterkropp blivit på pass försvagad att denne inte kan astralvandra innan eterkroppen hunnit samla sig igen, vilket kan ta timmar, dagar (FG 2) eller till och med veckor (FG 3). Under denna tid räknas offrets värde i Vind också som högst 2 varför en eterattack är särskild förödande för de flesta sorters magiker.
Kapa silvertråd: Besvärjelsen kan också användas för att kapa den silvertråd som förbinder en astralvandrare astralkroppen vid dennes fysiska kropp. I så fall drabbas inte offrets eterkropp utan denne förlorar istället förtöjningen till sin egen kropp och behöver lyckas med ett nytt dådslag med SG ökad med ett för att hitta tillbaka till sin kropp innan det är försent. Misslyckas slaget utstöter kroppen den sista livsandan och dör oåterkalleligt medan eterkroppen svävar ut i etern.

Avläsa auror
Du har förmågan att se den aura som alla levande varelser, även osynliga andeväsen, omges av. Effekten är konstant, skapelsetrogen och kostar ingen ÖT att aktivera. Det är därför alltid uppenbart om någon är levande, död eller någonting däremellan. Däremot krävs dådslag och ÖT för att uttolka auror (som ofta uppfattas som färger). Enklare frågor om målet har SG 1 men detaljerad information kan ha SG 2.

Fjärrskåda
Se besvärjelsen vid samma namn på sidan 142.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest