Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Handelsregler för äventyr

Tue 05 Jan 2016, 13:42

Problemet med handelsreglerna vid klassisk spelstil, eller när karaktärerna är på resande fot, är att rikedomsnivån kommer att sjunka stadigt genom nedsättning medan tillfällena till återställning är begränsade. Det rikedomsnivån motsvarar i spelet är helt enkelt inte lika relevant när man är ute på äventyr, utan klumpsummor - alltså reskassan - är intressantare. Även denna har en tendens att minska under resans gång men borde egentligen inte påverka ens rikedom hemmavid.

Rikedomsnivån används hellre, i klassisk eller hybridstil med äventyr som innebär att karaktärerna är på resande fot, för perioder mellan äventyren. Den kan också användas för att bestämma reskassans storlek inför nästa äventyr - man kan få loss en klumpsumma upp till rikedomsnivån inför en resa eller ett äventyr. Men om man tar maximalt antal bonustärningar får man rikedomen nedsatt ett steg, vilket behöver åtgärdas vid hemkomsten.

Reskassan motsvaras alltså av klumpsummorna på karaktärsbladet. Dessa kallas här RT, eller Rikedoms-Tärningar, och representeras med fördel visuellt av gula (guld) tärningar jämte spelarens ÖT. Istället för ett dådslag med rikedomsnivån som GT så slår man prisnivån antal RT. Det är alltså inte ett dådslag utan man antas ha råd med varan eller tjänsten så länge man har tillräckligt många RT, men man förlorar däremot varje RT som misslyckas. Antalet lyckade RT är med andra ord hur mycket av reskassan som återstår efter inköpet.

Har man inte tillräckligt många RT har man helt enkelt inte råd. Däremot kan man hjälpas åt med inköp genom att flera spelare slår RT upp till prisnivån. Om varans pris är två nivåer under antal totalt antal RT slår man inte utan inköpet antas inte påverka reskassan nämnvärt.

Man kan backa ur köpet efter att ha slagit sina RT om man vill eller så köpslår man. Om man lyckas köpslå räddar man en RT som annars hade förlorats, och för varje ytterligare FG räddar man ytterligare en RT. För eventuella överblivna sexor kan man förhandla sig till varor eller tjänster på köpet.

I övrigt fungerar RT som klumpsummor i reglerna.
Last edited by Baldyr on Tue 05 Jan 2016, 19:42, edited 1 time in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Handelsregler för äventyr

Tue 05 Jan 2016, 19:38

Exempel: Praanz da Kaelve är Besutten (5) och har för tillfället en reskassa på 3 RT, en "anseenlig summa" vilket motsvarar upp till 100 SD. Han behöver betala för en sjöresa i egen hytt, vilket är en "rundlig summa" (prisnivå 2) som motsvarar upp till 10 SD. Spelaren slår 2 av sina RT och får en lyckad och en misslyckad tärning. Praanz har nu 2 RT kvar, vilket motsvarar upp till 10 SD.

Man skulle exempelvis kunna tolka detta som att reskassan bestod i ca 20 SD medan resan kostade ca 10 SD. Därmed har Praanz ca 10 SD kvar. Hade båda tärningarna varit lyckade hade man kunnat anta att reskassan var större, säg 50 SD varför en kostnad på 10 SD inte påverkade reskassan betydligt. (Eller att reskassan var 25 SD medan sjöresan inte kostade mer än 5 SD.)

Tillbaka i Tricilve fyller Praanz på reskassan och har nu 5 RT, vilket motsvarar en "förmögenhet" på upp till 10000 SD. Detta innebar dock att han inte bara tömt sin hushållskassa utan också tullat på besparingar tagit ett mindre lån. Rikedomsnivån blir därför tillfälligt nedsatt.

Nästa resa sker över land och spelaren slår för livsstil; Praanz reser ståndsmässig vilket motsvarar en "påkostad" livstil (prisnivå 3). Nu misslyckas samtliga tre tärningar vilket endast skulle lämna 2 RT, blott en "rundlig summa". Praanz nedlåter sig att köpslå* med kuskar och värdshusvärdar längst vägen och får knapp framgång, vilket räddar en RT. Praanz har nu en "ansenlig summa" (3) kvar i sin reskassa.

I efterhand kan man sluta sig till att reskassan inte lär ha bestått i mer än säg 200 SD och att de vidlyftiga excesserna längst resan kan ha uppgått till hela 100 SD. Halva reskassan har förbrukats men ingen kan anklaga Praanz för att inte leva upp till en livsstil som anstår en adelsman!

Hemresan sker lika vidlyftigt varför Praanz riskerar sina återstående 3 RT och förlorar 2 RT. Han struntar i att köpslå och kvittar sin sista RT som en klumpsumma för att återställa den nedsatta rikedomen, ovan. Nästa gång Praanz slår för livsstil (i Tricilve) får han använda sin rikedomsnivå som GT, som vanligt. Hemmavid har han ju tillgång till sin lön från Digeta Longa, god kredit hos stadens affärsidkare och smålån till vänner och bekanta som han kan kräva in vid behov.

* Ytterligare en husregel kan vara att man kan utföra ett dådslag (SG 1) när det gäller att köpslå för livsstil istället för att initiera ett konfliktslag mot en enstaka affärsidkare. Notera också att Praanz torde kunna tillgodoräkna sig bonustärning för sitt stånd och/eller status. Väljer han att spela ut Digeta Longa-kortet torde han istället kunna få utföra ett dådslag för att hota sig till skjuts, husrum och mat längst vägen.
Last edited by Baldyr on Sun 17 Jan 2016, 21:09, edited 1 time in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Handelsregler för äventyr

Sun 17 Jan 2016, 21:05

Jag försöker även knyta an till skuggspelet genom den skugghjälp som skuggmakter kan ge karaktärer. Skuggmaktens ekonomiska resurser graderas 1-3 från "begränsade", via "betydande" till "ofantliga". Tillsammans med värdet på skuggmaktens inflytande får man fram antalet RT som karaktären kan få tillgång till, till kostnad av en ÖT.

Exempel: Praanz behöver medel till att utrusta ett fartyg med besättning och vänder sig till sin skuggmakt Goba da Grummi, vars resurser genom Digeta Longa räknas som "ofantliga". Goba har för tillfället 2 i inflytande i sfären Tricilve, varför Praanz kan räkna med 5 RT vilket motsvarar en "förmögenhet". Praanz-spelaren betalar en ÖT och rullar 4 av sina 5 RT för inköpet av själva skeppet, misslyckas med 2 tärningar och har kvar 3 RT för att utrusta expeditionen och anlita besättning.
 
Byrax
Posts: 776
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Handelsregler för äventyr

Mon 18 Jan 2016, 11:13

Intressant! Har inte fördjupat mig alltför mycket i de regeldelarna än, men skall göra ett försök att köra RAW när det blir dags för spel. Ser framför mig utblottade och halvsvultna äventyrare som hankar sig fram mellan olika påhugg och tillfälliga susådusperioder.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest