Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Tigwalvan mot styggelser

Sat 25 Jul 2015, 18:10

Jag har för eget bruk utökat användningsområdet för magitraditionen Tigwalvans helande ljus. Besvärjelsen Helande hand utökas med:
Skapelsevidriga varelser: Handpåläggning på demoner och odöda räknas däremot som en magisk attack som ger skada, men innebär samtidigt att du inte aktivt försöker försvara dig och räknas själv som försvarslös i närstrid.
Bringa ljus utökas med:
Skapelsevidriga varelser: Odöda och demoner finner Tigwalvans ljus motbjudande, tvekar och hamnar i underläge (bonustärning i konfliktslag). Sådana varelser kan dock inte förblindas av besvärjelsen (ovan) men ljusblixten fungerar däremot som en magisk attack som ger rädsla, oavsett om varelsen har ett värde i blodet Vind eller inte.

Svartkonst: Tigwalvans heliga ljus utgör en motpol till svartkonst. Du slår för vatten och kan använda ÖT till försvar mot skapelsestörande magi.
Harmonisk påverkan utökas enligt följande:
Folkmassor: Om du vill påverka stämningen i en hel folksamling slår du mot en fast SG. Den är 2 för en liten skara, 3 för en stor folksamling eller en hel by och 4 för att påverka en hel stad. Effekten kan hålla i sig länge och har även bieffekten att folk blir vänligare, hjälpsammare - och faktiskt laglydigare, vilket kan missbrukas av makthavare eller utomstående.

FG Varaktighet
0 Scenen ut
1 Ett dygn
2 En vecka
3+ En månad, eller längre
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4594
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Tigwalvan mot styggelser

Sun 26 Jul 2015, 11:16

Ser bra ut!
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest