Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Handel och äventyrare

Wed 22 Jul 2015, 22:10

Jag har ganska blandade erfarenheter av handelssystemet som det formuleras i regelboken. Hittills har jag försökt tillämpa det ganska konsekvent, mest för att verkligen testa systemet. Det innehåller flera underligheter och undantag från regelsystemet i övrigt men fungerar nog hjälpligt för karaktärsdrivet spel i en kampanj där karaktärerna antas ha någon form av yrke, näring eller annan inkomstkälla.

Just nu spelar vi dock den gamla Svavelvinter-modulen med en grupp karaktärer bestående av pilgrimer, munkar och kunskapare/sändebud. Ett par av karaktärerna har försökt hanka sig fram genom att få mat och husrum på lokala kloster eller kapell längst vägen. De är att betrakta som fattiga eller luspanka vad gäller rikedomsnivå. Övriga har tillgång till reskassa från sina olika uppdragsgivare bestående av klumpsummor.

Problemet jag redan känner av är att alla slag för handel, inklusive levnadsstandard, obönhörligen kommer att leda till nedsättning av rikedom i de långa loppet. Nedsättningen kvitteras fortlöpande mot klumpsummor varpå dessa äts upp utan att ha varit till någon nytta för karaktärerna. Det finns få vettiga sätt att återställa rikedom då man kommer att vara på resande fot och för det mesta sakna inkomstkällor, utöver klumpsummor som kan erövras under äventyren. Alltså slutar alla karaktärer som "luspanka" fast med varierande mängd klumpsummor, som eventuellt visar sig inte existera när de väl används. (Alltså om slaget misslyckas.)

En idé jag har är att alltid slå för att köpslå, och alltså inte enbart när handelsslaget misslyckas. Antingen slår man för att köpslå först vilket alltså fungerar som medhjälp; bonustärningar beroende på framgångsgrad. Fast ett misslyckat slag borde i så fall leda till att man får slå färre tärningar. Eller så slår man ihop grundtärningarna (Vatten), eventuella ÖT (Krämare), rikedomsnivå och de klumpsummor man vill spendera.

Ett annat uppslag är att slopa rikedom respektive klumpsummor och enbart räkna "tillgångar" som karaktären har med sig. Tillgångar ersätter helt enkelt rikedom och klumpsummor och fungerar som en kombination därav. Alltså sänks nivån om man misslyckas med köpslå och/eller handel. Man lägger dock inte till klumpsummor som tillkommer under spelets gång, utan en summa som övergår den nuvarande nivån ersätter helt enkelt den befintliga. Tillgångar kan i så fall inte offras för att få bonustärningar.

Har någon annan erfarenhet av resande/äventyrande karaktärer i kombination med handelsreglerna?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest