Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Extra skada i närstrid

Sat 04 Jul 2015, 18:10

En husregel som jag tänkte föreslå för spelgruppen är att man alltid kan ge fienden en extra poäng skada - om man själv frivilligt tar en poäng elände, oftast skada men även annan form av elände kan fungera beroende hur man beskriver stridsförloppet.

En annan detalj i sammanhanget skulle i så fall vara att båda kombatanter tar en poäng i elände/skada vid knapp framgång. Alltså att man visserligen lyckas skada motståndaren men att man får betala för detta genom att själv ta elände i någon form.

Alternativt kan man välja att ens egen karaktär drabbas av en specialeffekt som man normalt sett kan välja för varje framgångsgrad.

Exempel 1: Spelarkaraktären får en knapp framgång och väljer att utdela en poäng skada på motståndaren, men till priset av att ens eget vapen går sönder.

Exempel 2: Spelarkaraktären får FG 1 och väljer en poäng extra skada som specialeffekt. Detta räcker dock inte till att knäcka motståndaren, så spelaren väljer att själv ta en poäng skada och utdelar därmed ytterligare en poäng skada. Fienden faller visserligen men inte innan denne lyckats skada karaktären i processen.

Exempel 3: Spelarkaraktären lyckas skada ett monster men den sammanlagda mängden skada som gruppen redan åsamkat den har inte räckt till att knäcka den slutgiltigt. Spelaren väljer att utdela ytterligare en poäng skada mot att karaktären ta en poäng rädsla. Istället för att ta eländet väljer spelaren dock att drabbas av en konsekvens av elände. Monstret nedkämpas visserligen men spelarkaraktären är djupt skakad av händelsen för lång tid framöver.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests