Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Regelvariant: Egenskaper

Sun 31 May 2015, 07:06

Jag har sedan första gången jag öppnade regelboken funderat på att kombinera reglerna med mitt eget system som jag snickrat på under många år. Detta skulle samtidigt råda bot på någonting som jag alltid känt väldigt begränsat, nämligen att det endast finns 19 (?) giltiga kombinationer av värden på de fyra bloden. Jag förstår givetvis tanken bakom detta och förankringen i spelmiljön, men tycker ändå att individuella karaktärer och bifigurer gott kan varieras mer än så.

Jag tänkte kort och gott införa "egenskaper" som är kopplade till respektive blod. Dessa är helt enkelt adjektiv utan något siffervärde och modifierar blodsvärdet en nivå uppåt eller nedåt. Därför förekommer dessa också i par - ett positivt och ett negativt. För att det hela inte ska bli alltför plottrigt begränsas antalet egenskaper enligt principen att fler än två positiva eller negativa egenskaper motsvarar en höjning eller sänkning av blodsvärdet. (Det kan också hända att jag ändrar de fyra bloden till tre "grundämnen" som motsvaras av spagyrikernas salt, svavel och kvicksilver, eller bansikans tre aspekter. Kropp, Sinne och Själ, kanske?)

Som exempel kopplas egenskaperna snabb/långsam, smidig/klumpig, hetsig/eftertänksam, entusiatisk/liknöjd till blodet Eld. Så en person med nivå 2 i blodet men med egenskapen långsam får exempelvis endast använda en GT i jaktslag. Samma person med egenskapen smidig får använda tre GT i sitt dådslag för att klättra.

Vad gäller skapande av karaktärer så skulle man kunna begränsa egenskaperna till en negativ egenskap för varje blod med nivå 3, respektive en positiv egenskap för varje blod med nivå 1. I grund - därtill kan man välja att lägga till två - en positiv och en negativ - till varje blod. Det blir med andra ord högst tre egenskaper att hålla reda på för respektive blod, liksom det aldrig blir mer än två positiva alternativt negativa egenskaper per blod.

Vad gäller bifigurer så kan man förenkla spelet genom att utgå ifrån att (så gott som) alla helt enkelt har nivå 2 i samtliga blod, men att ge varje bifigur någon eller några egenskaper som modifierar detta uppåt eller nedåt en nivå. En gycklare kanske har egenskaperna "kvicktänkt" (Vind), "fingerfärdig" (Eld), "empatisk" (Vatten) och "liten" (Sten). Eller så har en utkastare helt enkelt egenskaperna "stor" och "fantasilös". Alltså slår man alltid två GT - förutom när det gäller att exempelvis välta eller lura dörrvakten, då man istället slår tre respektive en GT.
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 31 May 2015, 08:01

Jag har sedan första gången jag öppnade regelboken funderat på att kombinera reglerna med mitt eget system som jag snickrat på under många år. Detta skulle samtidigt råda bot på någonting som jag alltid känt väldigt begränsat, nämligen att det endast finns 19 (?) giltiga kombinationer av värden på de fyra bloden. Jag förstår givetvis tanken bakom detta och förankringen i spelmiljön, men tycker ändå att individuella karaktärer och bifigurer gott kan varieras mer än så.

Jag tänkte kort och gott införa "egenskaper" som är kopplade till respektive blod. Dessa är helt enkelt adjektiv utan något siffervärde och modifierar blodsvärdet en nivå uppåt eller nedåt. Därför förekommer dessa också i par - ett positivt och ett negativt. För att det hela inte ska bli alltför plottrigt begränsas antalet egenskaper enligt principen att fler än två positiva eller negativa egenskaper motsvarar en höjning eller sänkning av blodsvärdet. (Det kan också hända att jag ändrar de fyra bloden till tre "grundämnen" som motsvaras av spagyrikernas salt, svavel och kvicksilver, eller bansikans tre aspekter. Kropp, Sinne och Själ, kanske?)

Som exempel kopplas egenskaperna snabb/långsam, smidig/klumpig, hetsig/eftertänksam, entusiatisk/liknöjd till blodet Eld. Så en person med nivå 2 i blodet men med egenskapen långsam får exempelvis endast använda en GT i jaktslag. Samma person med egenskapen smidig får använda tre GT i sitt dådslag för att klättra.

Vad gäller skapande av karaktärer så skulle man kunna begränsa egenskaperna till en negativ egenskap för varje blod med nivå 3, respektive en positiv egenskap för varje blod med nivå 1. I grund - därtill kan man välja att lägga till två - en positiv och en negativ - till varje blod. Det blir med andra ord högst tre egenskaper att hålla reda på för respektive blod, liksom det aldrig blir mer än två positiva alternativt negativa egenskaper per blod.

Vad gäller bifigurer så kan man förenkla spelet genom att utgå ifrån att (så gott som) alla helt enkelt har nivå 2 i samtliga blod, men att ge varje bifigur någon eller några egenskaper som modifierar detta uppåt eller nedåt en nivå. En gycklare kanske har egenskaperna "kvicktänkt" (Vind), "fingerfärdig" (Eld), "empatisk" (Vatten) och "liten" (Sten). Eller så har en utkastare helt enkelt egenskaperna "stor" och "fantasilös". Alltså slår man alltid två GT - förutom när det gäller att exempelvis välta eller lura dörrvakten, då man istället slår tre respektive en GT.
Intressant husregel!
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4594
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 31 May 2015, 09:13

Spännande! Det blir lite mer att hålla ordning på, men kan absolut se att vissa spelgrupper verkligen skulle gilla detta. Vore kul att se regeln utskriven i sin helhet, det skulle säkert uppskattas! :)
Fria Ligan
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 31 May 2015, 09:24

Jag började ju spela själv med reglerna nyligen och bestämde redan från början att jag ville ha fler egenskaper (framförallt ville jag skilja styrka från fysik) så även jag delade varje blod i två: Först fick alla sätt ut åtta poäng som vanligt som då dubblerades, sedan fick de flytta poäng inom paren. Jag tillät även i undantagsfall värdena noll och fyra såtillvida att man fick öka till fyra om ytterligare två poäng offrades. Noll innebär att personen är helt oduglig. Vi har exempelvis en gammal trollkarl som måste bäras uppför trappor och en kvinnlig barboskerkrigare som lyckades springa rakt genom en vägg i Kmordatemplet men till allas förvåning ställde sig att posera över sitt dåd istället för att anfalla de fiender hon lyckats överraska. Ibland använder jag det ursprungliga blodvärdet – det är egentligen bara att hugga det som ligger närmast händelsen.

Vet inte om det kommer att fungera men vi har i alla fall roligt vilket var min ambitionsnivå.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 31 May 2015, 13:28

Jag skriver antagligen ihop någonting, vid tillfälle. Först tänkte jag ta itu med förmågorna dock, se separat tråd.

Vad jag sedan ska göra åt erfarenheterna vet jag ännu inte, men inte heller dessa har varit oproblematiska för min del...
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 21 Aug 2016, 18:14

Jag har haft tillfälle att fundera vidare över detta och kommit så långt att jag listat olika former av dåds- och motståndsslag i spelet under respektive blod. Nedan har jag sedan försökt kategorisera dessa under par av positiva och negativa egenskaper som alltså modifierar värdet i blodet med en tärning uppåt eller nedåt:

Vind
Mod (Räddhågsen/Orädd): motstå hotelse, skräckslag, tåla rädsla
Visdom (Korkad/Vis): kunskap, hantverk, drogmakeri
Intelligens (Dum/Smart): argumentera, läkekonst
Kunnande (Klantig/Händig): första hjälpen, orientera
Uppmärksamhet (Ouppmärksam/Uppmärksam): motstå lönndom, upptäcka
Andlighet (Materialistik/Andlig): skapelsestörande magi, vindmagi
Allvar (Trolös/Vederhäftig): spådom, självkontroll

Eld
Uthållighet (Klen/Uthållig): motstå strapatser, tåla utmattning
Rörlighet (Klumpig/Smidig): lönndom, akrobatik, motstå fall
Snabbhet (Långsam/Rask): jaktslag, närstridsattack
Reflexer (Maklig/Kvick): motstå attack
Träffsäkerhet (Vindögd/Pricksäker): avståndsattack
Fingerfärdighet (Fumlig/Flink): låsdyrkning, ficktjuveri, knopar, taskspel
Inspiration (Opassionerad/Entusiastisk): eldmagi

Vatten
Självsäkerhet (Osäker/Beslutsam): motstå övertalning, tåla tvivel
Utstrålning (Charmlös/Karismatisk): underhålla, retorik
Empati (Osympatisk/Sympatisk): kontakter, inflytandeförmågor
Auktoritet (Vek/Orubblig): föra befäl, handel, motstå retorik
Livskraft (Blodfattig/Levnadsglad) skapelsetrogen magi, vattenmagi, hålla andan

Sten
Ståndaktighet (Veklig/Tålig): motstå skada, motstå närstridsattack, tåla skada
Motståndskraft (Skröplig/Resistent): motstå förgiftning, motstå sjukdom
Råstyrka (Svag/Stark): styrkeprov, närstridsattack
Fysik (Mager/Kraftig): hotelse, brottning
Förankring (Skör/Behärskad) jordmagi

Min tankegång är alltså att 3 respektive 1 i något blod är något tämligen extremt och torde åtminstone vara sällsynt bland befolkningen i stort. Spelarkaraktärer och de många intressanta bifigurer som befolkar settingen är givetvis undantag i statistiken. Även om de allra flesta alltså borde ha 2 i samtliga blod (vilket är väldigt praktiskt när det gäller bifigurer, inte minst) så finns det ändå tydliga trender som exempelvis öarnas olika temperament. Alltså torde det vara vanligare att en palamoxier har egenskapen Vederhäftig än att denne är Trolös. En trinsmyrer är oftare Entusiastiks än den är Opassionerad. Paratorniern tenderar att vara Levnadsglad medan en som är Blodfattig får se sig i minoritet. Och en saphynier tenderar att vara Behärskad framför Skör. Men saphyniern tenderar också att vara Kraftig, liksom paratoriern gärna är Karismatisk, trinsmyriern Rask och palamoxiern Händig. Men detta är alltså bara trender.

Få människor är alltså såväl Beslutsamma, Karismatiska, Sympatiska, Orubbliga och Levnadsglada - vilket skulle motsvara att man faktiskt har värde 3 i Vatten. Detta upplägg gör det dock möjligt att exempelvis ha 3 i Vatten men samtidigt vara Osympatisk och slå en tärning mindre i slag kontakter och vid användning av inflytandeförmågor. Det blir dock samtidigt möjligt att ha 3 i Vatten samt ha egenskapen Sympatisk, varpå man slår hela 4 tärningar vid dessa tillfällen! Det torde inte vara obalanserat regelmässigt då det som sagt endast gäller i dessa begränsade slag och alltså inte i alla slag där man slår för Vatten.

Vad gäller spelbalans och generering (vilket jag personligen inte tycker är så viktigt vad gäller karaktärer) så skulle man kunna använda de befintliga reglerna för bloden (sammanlagt 8 i bloden) men att man får välja en positiv egenskap till samtliga blod med värde 1 samt en negativ egenskap till samtliga blod med värde 3. På så sätt balanseras de extrema värdena med egenskaper som modifierar vissa slag till 2 grundtärningar. Exempel: 
Vind 3 (Korkad), Sten 1 (Resistent), Eld 1 (Flink), Vatten 3 (Charmlös)

Väljer man däremot en positiv egenskap i ett blod med värde 2, så får man välja en negativ egenskap i ett annat blod med värde 2. Exempel:
Vind 2 (Orädd), Sten 3 (Skröplig), Eld 2 (Vindögd), Vatten 1 (Sympatisk)

Givetvis skulle man kunna ha mer än en egenskap per blod eller kategori, men fler får knappast plats på karaktärsbladet. I så fall får man antagligen skapa ett eget för ändamålet, vilket jag i första hand själv inte har tänkt göra.

Ett motargument till detta upplägg (som alltså inte är speltestat) kunde vara att spelare lätt kan välja egenskaper som exempelvis är bra specifikt i strid - eller att det blir möjligt att skapa magikunniga karaktärer som rullar 4 tärningar. Kontraargumentet blir att spelare redan kan exempelvis välja att skapa kraftpaket med 3 i såväl Eld som Sten, vilket i min mening är ett värre utslag än att en karaktär har egenskaperna Rask och Stark men i övrigt värde 2 i bloden. Dessa karaktärer slår nämligen fortfarande 2 tärningar för att försvara sig mot attacker, liksom endast klarar av två poäng Utmattning och Skada.

En möjlighet vore att man skapar sex stycken egenskaper per kategori och slumpar fram karaktärens egenskaper, vilket kanske skulle roa vissa och lugna andra som oroas över power gaming.

Förutom att man ska kunna beskriva spelarkaraktärer på ett mera nyanserat sätt så föreställer jag mig att det blir enklare och mer intuitivt att skapa och improvisera fram bifigurer. Istället för att fundera över om något blod är över 2 och vilket annat blod i så fall hamnar på 1, så använder man adjektiv som "Kvick men Veklig och Levnadglad", eller beskriver en bifigur som "Smart och Beslutsam men Klumpig". Den första bifiguren slår i så fall 2 grundtärningar i samtliga slag förutom att motstå attacker (med Eld), motstå närstridsattacker (med Sten) och hålla andan. Dessutom tål bifiguren endast 1 poäng Skada. Den andra bifiguren slår 2 grundtärningar när det inte gäller bland annat retoriska konflikter (med Vind respektive Vatten) eller slag för lönndom.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Regelvariant: Egenskaper

Tue 23 Aug 2016, 21:42

Uppdaterad uppställning, nu med sex par av egenskaper per blodskategori:

Vind
Mod (Räddhågsen/Orädd): motstå hotelse, skräckslag, tåla rädsla
Insikt (Korkad/Vis): kunskap, hantverk, drogmakeri, motstå illusion
Intelligens (Dum/Smart): argumentera, läkekonst, första hjälpen
Uppmärksamhet (Ouppmärksam/Uppmärksam): motstå lönndom, upptäcka, orientera
Andlighet (Materialistik/Spirituell): skapelsestörande magi, vindmagi
Allvar (Trolös/Vederhäftig): spådom, självkontroll, motstå magi

Eld
Uthållighet (Klen/Uthållig): motstå strapatser, tåla utmattning
Rörlighet (Klumpig/Smidig): lönndom, akrobatik, motstå fall
Snabbhet (Långsam/Kvick): jaktslag, närstridsattack, motstå attack
Träffsäkerhet (Vindögd/Pricksäker): avståndsattack
Fingerfärdighet (Fumlig/Flink): låsdyrkning, ficktjuveri, knopar, taskspel
Inspiration (Håglös/Passionerad): eldmagi, entusiasmera

Vatten
Självsäkerhet (Osäker/Beslutsam): motstå retorik, tåla tvivel
Utstrålning (Charmlös/Karismatisk): underhålla, retorik
Medkänsla (Oempatisk/Empatisk): köpslå, genomskåda
Charm (Osympatisk/Sympatisk): kontakter, inflytandeförmågor
Auktoritet (Vek/Orubblig): föra befäl, motstå köpslående
Livskraft (Blodfattig/Levnadsglad) skapelsetrogen magi, vattenmagi, hålla andan

Sten
Ståndaktighet (Veklig/Tålig): motstå skada, motstå närstridsattack, tåla skada
Motståndskraft (Skröplig/Resistent): motstå förgiftning, motstå sjukdom
Råstyrka (Svag/Stark): styrkeprov
Slagkraft (Orkelös/Slagkraftig): närstridsattack
Fysik (Klen/Kraftfull): hotelse, brottning
Ihärdighet (Skör/Orubblig) jordmagi, motstå hotelse
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sat 27 Aug 2016, 09:45

Här återfinns ett utkast till regelavsnitt:
https://docs.google.com/document/d/1Ebf ... sp=sharing
 
User avatar
soda
Posts: 166
Joined: Thu 24 Oct 2013, 10:54
Location: Göteborg

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 18 Sep 2016, 14:13

Det ser mycket intressant ut!
 
osbjer
Posts: 24
Joined: Sun 02 Jun 2013, 22:46

Re: Regelvariant: Egenskaper

Sun 04 Dec 2016, 21:40

Jag gillar det! 

/j

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest