Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Ny förmåga: Demonjägare

Fri 10 Apr 2015, 19:46

Återigen har regelboken kommit till korta för att tjäna en spelarkaraktärs koncept. Därför kommer jag att istället föreslå denna förmåga som ersättare till Drakdräpare.
 • Demonjägare

  De flesta demonjägare är medlemmar av den heliga Abzulvan, den mellankyrliga inkvisitionen som söker upp och eliminerar skapelsestörande element. Demonjägare kan vara asketiska tempelriddare, eldfängda munkar eller självrättfärdiga präster som står på god fot med någon av skapelsegudarna. Andra tjänar andra och högre syften, eller följer sin egen agenda. Även organisationer som den trakoriska säkerhetspolisen Digeta Longa har demonjägare bland sina led.

  Användning: Förmågan ger dig kunskap och kontakter om skapelsevidriga väsen, makter och organisationer. Den kan också användas för att upptäcka de anomalier i världen som ackopanjerar skapelsestörande väsen och fenomen. Ofta används någon form av verktyg eller hjälpmedel (bonustärning) för att avgöra riktning och/eller avstånd till styggelser. Det kan röra sig om en pendel, slagruta, vaxljus eller liknande.

  Byte: Du är på jakt efter någon specifik skapelsevidrig styggelse, svartkonstnär, kultledare eller liknande. Denne är medveten om att du fått upp spåret, och du får räkna med att möta på motstånd närhelst du återupptar jakten.
 • Parafernalia: Du har tillgång till ett högkvarter där du förvarar verktyg och utrustning som används i ditt värv som demonjägare. Så länge du befinner dig på din hemmabas kan du räkna med en bonustärning för utrustning när förmågan används. Du kan också packa ned det nödvändigaste på ett fartyg, ett packdjur, en vagn eller liknande, men då behövs ett dådslag (normalt SG 1) för att se om man verkligen packat med det som behövs i den aktuella situationen.
 • Mystisker: Omgivningen imponeras av din visdom och andliga framtoning, varför du får en bonustärning i alla retoriska konflikter. Åtminstone i situationer där motparten kan tänkas bli imponerad av ditt gravallvar. Du kan också använda ÖT i retoriska konflikter, exempelvis hotelser.
 • Förbjuden kunskap: Du har studerat oheliga skrifter och samtalat med utomvärldsliga väsen lite för intensivt. Faktum är att du nått gränsen för att du själv är att betrakta som en ockultist. Nästa steg mot fördärvet är att börja använda den skapelsestörande kunskapen för att motarbeta skapelsevidriga makter. Du kan använda ÖT för kunskap om svartkonst, men också för att använda magi och utföra ritualer, förutsatt att du har tillgång till tillbörliga instruktioner. Magin räknas i så fall alltid som skapelsestörande.
 • Demondödare: Genom ceremonier, böner eller praktiska förberedelser kan du göra ett vapen heligt under en scen. Den räknas i så fall som ett runsvärd (artefakt) i strid mot demoner och andra styggelser. Detta kostar dock en ÖT per vapen och scen men kräver däremot inget dådslag.
 • Skarprättare: Du har med tiden blivit en dödsängel som söker upp och eliminerar vem eller vilka som helst som, på förekommen anledning, fått en dödsdom över sig av den kyrka, sekt eller organisation som du är medlem i eller tjänar. Förmågan kan användas för lönndom liksom för kontakter i syfte att spåra upp dina offer.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4594
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Ny förmåga: Demonjägare

Fri 10 Apr 2015, 21:18

Gillar!
Fria Ligan
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Ny förmåga: Demonjägare

Sat 11 Apr 2015, 09:27

Låter bra. Du kan ju slänga in lite från följande blogginlägg i sammanhanget om du vill: http://erik-granstrom.blogspot.se/2012/04/abzulvan.html

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest