Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Ny förmåga: Världsresenär

Sun 15 Feb 2015, 01:23

Eftersom jag har en spelare vars karaktär är vida berest har vi temporärt använt oss av förmågan Skeppare, med expertisen Fjärran hamnar. Expertisen Vida berest under förmågan Drakdräpare skulle dock fungera bättre, även om förmågan i sig synes direkt olämplig. Jag tänkte dock föreslå att spelaren ersätter förmågan med denna (som givetvis överlappar dessa och andra förmågor i vanlig ordning):
  • Världsresenär

    Den genomsnittlige trakoriern såväl saknar kunskap om som är intresserad av det som finns bortom den egna horisonten. Argond är ändock en vid och myllrande värld med ett gytter av riken och kulturer. En världsresenär har sett och upplevt, åtminstone delar av, dessa.

    Användning: Tack vare dina resor får du använda ÖT på dådslag för kunskap om avlägsna platser eller främmande kulturer. Du får också välja en av nedanstående expertiser för varje nivå i förmågan.
  • Världsvan: Du kan använda ÖT i dådslag som gäller kunskap av praktisk natur (till skillnad från förmågan Bildning, som är främst akademiskt inriktad). Du behärskar även flera främmande språk - dock endast i tal och inte i skrift, vilket hanteras på samma sätt som förmågan Bildning. Du kan även tillgodogöra dig förmågan i konfliktslag där du annars riskerar att bli lurad (exempelvis köpslå) eller överfallen (lönndom).
  • Ambassadör: Du har rest vida omkring som representant för någon statlig myndighet, en kyrka, ett handelshus, en furste eller ett mäktigt skrå. Detta innebär att du kan få en bonustärning för ditt skrå oavsett var du befinner dig. Dessutom kan du använda ÖT i retoriska konflikter som är av förhandlingskaraktär.
  • Kartritare: Du har varit verksam som lantmätare, kartograf eller tecknare av sjökort. Din samling av kartor, skisser och anteckningar, liksom dina långtgående kunskaper, tillåter dig att använda ÖT på dådslag för att ta dig fram till ditt mål på ett skyndsamt och ekonomiskt sätt.
  • Fjärran hamnar: Du känner skeppare, redare och sjöbefäl över hela den kända världen, liksom du har kontakter bland tullare, befäl och fogdar i såväl hamnar som flottstyrkor. Därmed kan du använda ÖT för kontakter bland såväl sjöfolk som de som verkar i hamnarnas näringar.
  • Rotlös: Du känner dig lika hemma överallt och kan rent av ha lärt dig att förakta ditt ursprung, men riskerar samtidigt att tappa förankringen i tillvaron och istället bli en främling bland alla folk. Eftersom du i praktiken saknar "hemort" får dock tillgodogöra dig en bonustärning för kunskap eller kontakter var du än befinner dig, men kan däremot inte längre få någon bonustärning för "ursprung".
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Ny förmåga: Världsresenär

Mon 16 Feb 2015, 00:24

Kul förmåga!
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest