Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Karaktärsgenerator med horoskop

Tue 15 Jul 2014, 19:35

Jag försöker konstruera en karaktärsgenerator i programmeringsspråket Java som utgår ifrån natal astrologi, vilket alltså innebär att man utgår ifrån de kosmiska omständigheterna kring karaktärens födelse för att fastställa karaktär och temperament - och alltså i förlängningen värden i de fyra bloden.

Trakoriska stjärntecken har jag tidigare spekulerat om här och nu senast luftat idéer om himlakroppar i övrigt, här. Nu insåg jag att karaktärens könstillhörighet inte heller behöva vara i förhand given utan ett resultat av födelseomständigheterna. Detta om man väljer att betrakta Eld och Vind som manliga attribut samt Sten och Vatten är kvinnliga.

För att förtydliga så tänkte jag utgå ifrån, i huvudsak, följande parametrar till "horoskopet":

1. Födelseplats - dels vilken av de fyra öarna man stammar ifrån, dels från vilken region på denna ö. Olika blod dominerar på olika platser, där huvuddragen lyder: Saphyna - Sten, Palamux - Vind, Trinsmyra - Eld, Paratorna - Vatten.

2. Stjärntecken - olika stjärntecken associeras med månadens tolv månader och är uppdelade i de fyra elementen (eller bloden), men har också egna betydelser. Vissa stjärntecken är sammankopplade med andra, eller står i motsatsförhållande till andra tecken.

3. Födelseår - bestämmer i vilken "triad" av år karaktären är född. Dessa är för enkelhets skull uppdelade efter den astrologiska djurkretsen, ovan.

4. Tidpunkt på dygnet - även dygnet delas upp i tolv astrologisk uppdelade enheter.

5. Planeternas positioner - vandringsstjärnorna påverkar de olika stjärntecknen i olika grad. Vissa kombinationer är mindre intressanta i sammanhanget medan andra är desto mer betydelsefulla. Eventuellt kan bristen på extraplanetära faktorer innebära att blodet Sten (representerat av Jordmodern) per default är starkare.

Ovanstående parametrar resulterar i fyra värden beroende på vilka val spelaren gjort. Vissa parametrar är mer avgörande än andra, liksom vissa kombinationer kan vara särskilt potenta. Datorprogrammet omvandlar därefter utfallet till värden i de fyra bloden enligt spelets skala där totalsumman alltid blir exakt åtta.

Fast om man även betänker att karaktärens kön omfattas av programmets utdata, så skulle man kunna räkna antalet gånger kvinnliga respektive manliga parametrar blivit valda. Betänker man då att det finns totalt fem kategorier, ovan, så får man alltid ett utfall utifrån majoritetsprincipen. Därmed torde kvinnliga respektive manliga karaktärer ha en tendens att ha värden i bloden som associeras med det egna könet, men där kvalitativa faktorer fortfarande kan resultera i motsägelsefulla resultat.

Några tankar?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest