Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Komplotter som påverkar karaktärsspelet

Sat 05 Apr 2014, 15:50

Ett förslag till husregel som jag tänkte presentera för min spelgrupp:

Komplotter som påverkar karaktärsspelet avgörs inte i skuggspelet, utan just genom en scen i karaktärsspelet. (Efter själva skuggrundan dock.) Det kan dels handla om de vanliga komplotterna, så som att öka inflytande i en sfär. Men också andra saker som reglerna för skuggspelet egentligen inte omfattar. Hit sorterar därför alla tänkbara komplotter som enheter i skuggspelet skulle kunna utföra och som påverkar spelet utanför skuggspelet. Kravet på sådana komplotter, vilka alltså avgörs i karaktärsspelet, är att spelarkaraktärerna antingen påverkas av komplotten, direkt eller indirekt, eller har möjlighet att få kunskap om och potentiellt påverka utgången av - eller ignorera om spelaren så vill. Den som försöker utföra komplotten bestämmer helt enkelt hur spelarkaraktärerna påverkas av den.

Rent regeltekniskt fungerar "karaktärskomplotter" som vilka andra komplotter som helst. Antalet grundtärningar är nivån i inflytande i den aktuella sfären. Bonustärningar fås för angränsande sfärer samt skuggmakters närvaro. Man använder alltid en enhet för att utföra komplotten, vilket kostar minst en ÖT. Vid framgång används FG som fingervisning om vilka förutsättningar scenen i karaktärsspelet har. Om en spelarkaraktär behöver slå ett dådslag för att undkomma komplotten eller för att lyckas med någonting, så är SG helt enkelt komplottens FG.

I vår kampanj utgör skuggfigurerna samtidigt bifigurer som handlingen i karaktärsspelet i viss mån också kretsar kring. Därför tänkte jag även föreslå att komplotten Angripa skuggmakt också räknas som en "karaktärskomplott". Detta betyder med andra ord att komplotten inte automatiskt är en mordkomplott. Och även om det skulle vara det så bör skuggmakten avrättas i karaktärsspelet, antingen i någon karaktärs närvaro eller med insyn från spelarkaraktärerna.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest