Page 1 of 1

[MUA] Fokus - Hur räkna ut?

Posted: Mon 09 Sep 2013, 08:55
by Zapp
Detta är ett sådant tillfälle när jag saknar gamla Mutantforumet. Där har säkerligen denna fråga besvarats både en och två gånger...

Hur räknar jag ut procentchansen för psi-förmågan Fokus?

I det allmänna fallet är det ju enkelt, bara att dubblera din vanliga chans, men mer exakt och ingående? I vilken ordning ska diverse olika avdrag, modifikationer, halveringar och dubbleringar appliceras?

Om mutanten vill utföra två handlingar i den runda hon utför den fokuserade handlingen (fokushandlingen plus en extra handling), hur blir det då? Låt oss räkna med FV 55% som exempel:

a) blir vår chans att lyckas på de bägge handlingarna (55x2)-25=85% och 55-25=30%?
eller
b) blir vår chans att lyckas på de bägge handlingarna (55-25)x2=60% och 55-25=30%?
eller
c) något helt annat?

Mvh,
Zapp

PS. Jag är medveten om att bl.a. "Version Noll" utökat definitionen av förmågan en hel del, och då även begränsat den till rent fysiska handlingar (som dessutom inte kan vara en annan förmåga). Men vi kör enligt Regelboken+Spelarboken där förmågan beskrivs mycket mindre exakt, och med mycket färre begränsningar.

Re: [MUA] Fokus - Hur räkna ut?

Posted: Mon 09 Sep 2013, 17:57
by deusexmatteo
Jag mins att den var krånglig. Finns det inte ett exempel i reviderade regelboken där det kanske går att utläsa hur de menar?

Re: [MUA] Fokus - Hur räkna ut?

Posted: Mon 09 Sep 2013, 20:32
by Kartografen
Som jag förstod reglerna i Reviderade Regelboken för Psi-mutationen Fokus, så dubblar den chansen att lyckas med ett färdighetsslag i valfri färdighet (endast ett slag) under samma eller nästkommande SR. Modifikationen är %x2 minus eventuell modifikation av att utföra extra handlingar under samma SR.