• 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 03 May 2013, 12:18

(Spelmöte 28)


Gårdagen var en händelsefull dag. Efter en till slut lyckad stöt mot Fornfyndsauktionens Nordholmia arkiv fick ni fram namnet på den som verkar ha sålt Kringlan till Bligus och Vaska för ett och ett halvt år sedan.

Köparen, vid namn Jörg ”Shögga” Stroganoff, verkar vara en bandit av rang som enligt miliskontoret är efterlyst för alla möjliga brott, där ett var ett rånförsök mot dilligensstationen i Nordholmia. Ni känner er lite osäkra rörande denne Stroganoff, men han verkar vara det enda ni har att gå på.

Efter vidare efterforskningar ger er att det verkar som om fler letar efter Stroganoff. Ett antal ljusskygga element har tydligen blivit misshandlade och torterade av bland annat glödande rökkorvar i något som skulle kunna tolkas som en jakt på just Stroganoff. Milischefen råkade nämna att en av Stroganoffs före detta medlemmar, skulingen Täppas, nyligen anlänt till staden och att han dagen tidigare hade blivit allvarligt misshandlad och nu vårdades på Nordholmias lasarett i väntan på att bli utfrågad av sheriff Rio.

Täppas gav er efter viss mutning information om var Shögga med anhang tidigare har hållit hus. Tre tänkbara gömställen nämndes; samhället Knapperkulla i norr, en gumsetäppa i hjärtat på Hedemora Hell samt en avlägsen dalgång i väster.

Ni får vidare uppgifter från mäklaren Luddmar rörandes den eller de som kan tänkas vara ute efter Shögga. Täppas hade, som han uttryckte sig, anfallits av en dobberman med brinnande ögon. Luddmar kunde berätta att en viss Dogglas Parker, härrörande från Lejonrodern, hade befunnit sig i Nordholmia under en längre tid. Herr Parker skulle kunna stämma in på Täppas beskrivning, då han både är dobberman och sägs vara fruktansvärt hänsynslös och rå, en hundkarl man gärna inte vill möta.

Täppas kunde även berätta att en annan person hade fått information om Shögga. Beskrivningen av mannen var något osäker, men skulle kunna stämma in på den man som tidigare hotat fornfyndsarkivets man i Nordholmia, Chester Karlton.

Jakten på Kringlan går vidare. Under natten har ni grubblat och grubblat, men är oroats över en del av den nya information ni fått. Kanske är era motståndare mäktigare än ni först trott eller hoppats på? Det känns som allvaret nu på börjat och att era vidare steg ska tas med största försiktighet.

Det är nu mycket tidig morgon, den 22:a mars år 99 enligt pyrisk tideräkning och ni är alla samlade i den av Algot Handfast lånade gäststugan. En hastig blick ut mellan gardinerna avslöjar den tidiga timmen. Morgonen gryr så sakteliga. Nattens mörka slöja lyfts långsamt och timmerhuggarstaden där ute i morgondiset börjar så sakteliga färgas i en allt ljusare ton av grå.


990322 Nordholmia
Vi bestämmer oss för att kolla Knapperkulla och Hedemora Hell map i vår jakt på Jörgh. Vi går mot Knapperkulla. Mot kvällen kommer vi fram. Det visar sig att en Dobberman och 2 katter varit i staden dagen innan! Dessa hade trakasserat en herr Vederman, och milisen ingrep.
Under våra undersökningar springer en galning fram till 556 och ropar till honom på fornspråk. Sedan tar han livet av sig själva genom att skära sig i halsen med en kniv!

Vi pratar med Vederman och han berättar att en Motormorris kände Jörgh. Vi letar igenom Motormorris hus och finner honom död, mördad av Douglas Parker. Holken fastställer att han varit död i ett dygn. Skjuten, och med brännmärken av en cigarr över kroppen.

Vi luskar vidare, och en Jackie Västkorp berättar att Motormorris och Jörgh träffades för ett år sedan. Motormorris höll då en grisherre (som vi senare får reda på är Manfred Lund) och en automat (Krubbis) gömda i sitt hus. Troligtvis hade Motormorris dessa gömda till Krubbis blev såld på fornfyndsauktionen. Motormorris utförde också visst reparationsarbete på Krubbis.

990323 Knapperkulla
Vi går mot och kommer in i Hedemora Hell.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Mon 13 May 2013, 12:54

(Spelmöte 29. Nedanstående är skrivet av Watson, eftersom undertecknad inte var med på spelmötet)


990324 Hedemora Hell
Färden fortsatte in i Hedemora Hells sjuka myrmark. Ni mötte en förvirrad ålderman som besköt er. 556 sänkte honom med ett skott i axeln. Efter incidenten visade det sig att han var förvirrad och hans medhjälpare i den expedition han startat hade försvunnit och att han var den sista kvarvarande. Han var tämligen senil, och hade vid uppvaknandet glömt att han anföll er, utan tackade för att ni räddat honom från "banditerna". Han får följa med er.
Under den efterföljande natten anfölls lägret av tio sumpvargar då 556 och Sigismund höll vakt. Det slutade med att efter en vild strid, låg alla tio sumpvargarna döda, fallna för automatens tvåhandssvärd. Sigismund blev allvarligt biten i foten, och ska tacka sin oranga forntida skyddsväst för att han inte blev mer skadad. Han får en Läkedrog I.
Under den följande dagens eftermiddag möte ni fyra automater iklädda långrockar och forntida gevär. Dessa vägrade att släppa er vidare framåt, och godtog inte era ID-kort. Ni backade 100 meter och började räkna på träffchanser. Ett (inte helt enigt) beslut tog form, att anfalla robotarna och göra det med bland annat fornbössan ni hittade under Hotell Hote. Då började de fyra plumsa vidare och försvann i dimman….
Mot kvällen hittar ni ert mål, den övergivna gumsetäppan (tegelbyggnad, omgärdad av en mur). Ni lämnar den förvirrade medresenären utanför och går in. Byggnaden visar sig vara tom, men håller rester av ett nyligen upprättat läger. Därefter finner ni en man liggandes död utanför. Holken säger att han varit död i kanske 1-2 dagar. Mannen är iklädd kamouflagedräkt och är torterad med rökkorvar och har fått sina fingrar knäckta. Han har ordet "Kasijus" nyligen inbränt på ena underarmen. Orvar identifierar honom som Hertvig Spinkel, en känd medlem av Nimrodbrigaden från Hindenburg.
Ni övernattar i gumsetäppan.


990325 Hedemora Hell
På morgonen hittar ni den förvirrade medresenären utanför, mördad via ett snitt i halsen. Holken fastställer att han varit död i kanske 12 timmar, dvs måste ha dött/dödats strax efter ni anlände till gumsetäppan. Vid en närmare undersökning finner ni spår (3-5 personer) mindre än ett dygn gamla som visar att personer har gömt sig runt den mur som omger gumsetäppan. Slutsatsen är att någon (som troligen torterade Spinkel) har befunnit sig vid täppan när ni närmade er, gömt sig, för att sedan döda den åldersstigne mannen utanför. Spåren leder tillbaks mot det hållet ni kom.
Det hade även gått upp för er att ni lider både brist på mat och vatten. Förrådet räcker till en dag och det tar ca 2,5 dagar att ta sig ut ur Hedemora Hell för en grupp friska personer. Nu har ni Sigismunds skadade fot att ta hänsyn till….
Det sista ni gjorde igår var att besluta att följa efter gruppen.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Mon 13 May 2013, 12:59

(Spelmöte 30)

Ni har drygt två dygn i Hedemora Hells kväljande sumpmark och jäsande myrar. Efter er ankomst igår till det som måste vara den Gumsetäppa som i folkmun kallas Grabbetäppan insåg ni att där inte fanns någon Stroganoff. Där fanns inte någon vid liv över huvudtaget. Det enda ni fann var att en annan, för er okänd grupp, hade anlänt någon eller några dagar före er.
Till ert stora förtret verkar det kanske till och med som om denna grupp kanske till och med var kvar när ni anlände under gårdagens eftermiddag, men sedan i all tysthet försvann medan ni undersökte täppan. Det skulle även kunna vara denna grupp som skar halsen av den åldersstigne äventyraren herr Gastor Skopia, vilken ni mötte förirrad mitt i myren dagen innan. Den enda person ni hittade var en man iklädd kamouflagedräkt. Mannen, som Orvar identifierar som Hertvig Spinkel, en framstående medlem av Nimrodbrigaden. Herr Spinkel har uppenbarligen blivit kraftigt torterad av både glödande rökkorvar och annat samt har fått ett ord nyligen inbränt i ena underarmen. Vad en Nimrodbrigadist gör där mitt ute i myren är svårt att säga.
Morgonen har nu grytt och solens strålar gör sitt bästa för att tränga in genom de stinkande dunsterna som tränger upp ur myren. Landskapet färgas grått med inslag av svavelgult. Stanken från ruttnande växt och djurdelar blandas med andra vidriga odörer, kanske från en sedan länge svunnen tid. Myrens luft får era strupar att klia och ni hostar allt oftare, vilket är klart oroande.
En annan oroande sak är att Holken har under morgontimmarna undersökt Sigismunds sår åsamkat av sumpvargarna för ett drygt dygn sedan. Hugget i såret varar och är ordentligt infekterat. Era insatser att rengöra såret är relativt lönlösa, ifall han ska gå för egen maskin då myrmarken gör sitt bästa för att på nytt förpesta såret med sitt sjuka grumliga vatten.
Den tredje saken är att både ert mat och vattenförråd är på upphällningen. Ni har förvisso gjort endel för att samla kondens under natten, men vetskapen att kondensen kommer delvis från myrvattnet blandar smolk i bägaren.
Det är nu morgon, den 26:e mars och vi befinner oss på innergården, strax utanför ingången till Gumsetäppan.


990326 Hedemora Hell
Beger oss från Gumsetäppan. 556 dödar två träd, sk Hells klockor.
Denna dag skall Belvin ha bevittnat självmördaren döda sig själv i Nordholmia

990327 Hedemora Hell
Går vidare.

990328 Hedemora Hell
Äntligen är vi ute ur Hedemora Hell och kommer till Nordholmia. Vår informatör berättar att Lejonordens Dobberman har lämnat staden, men nu återvänt. Även en del Nimrodbrigadister har setts i staden sen sist.

990329 Nordholmia
Beger oss mot Gunnarsnebb.

990330 Mellan Nordholmia och Gunnarsnebb
Reser över en bro

990331 Mellan Nordholmia och Gunnarsnebb
Når Gunnarsnäbb. Vi fixar en guide som kan ta oss till Jörghs troliga hideout. Vi går mot dalgången, och hör skottlossning. Det är Lejonorden som pangar på Stroganoffs gäng. Vi hjälper Stroganoff skjuta av Lejonorden, men han är inte speciellt tacksam. Vi måste muta honom för att han skall berätta om Krubbis. Men det slår väl ut. Han identifierar grisherren som Manfred Lund, samfundets chefexplorator! De sålde dock Manfred dyrt till Baronen som slav... Jörgh tipsar om att baronen håller på med ett tunnelarbete i norr. Kanske finns Manfred där?
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 24 May 2013, 16:03

(Spelmöte 31)

Det är nu april månad, men våren vill ännu inte komma utan vinterkylan håller norra Pyrisamfundet och världen norr om i ett järngrepp.

990401 Norr om Gunnarsnebb, på väg mot Baronens tunnelbygge
Vi beger oss omgående för att rädda Manfred.

990402 Norr om Gunnarsnebb, på väg mot Baronens tunnelbygge
Fortsätter norrut.

990403 Norr om Gunnarsnebb, på väg mot Baronens tunnelbygge
Går. Siktar en vagn dragen av två pansárer som närmar sig en pyrisk armépostering.

990404 Norr om Gunnarsnebb, på väg mot Baronens tunnelbygge
Vi närmar oss en ås, och baronens banarbete. Strid utbryter och vi betvingar hela baronens postering. 556 skadas framför en sprängämnesdepå.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 24 May 2013, 16:06

(Spelmöte 32)

Ni har av banditen Stroganoff fått reda på en hel del intressanta uppgifter. Bland annat fick ni i den trånga dalgången reda på att det var Shögga som kidnappade både automaten Krubbis och Pyrisamfundets chefsexplorator Manfred Lund. Vidare fick ni information om att där också fanns en andra automat, som vid överfallet hade satt av in i skogen så fort servona kunde bära. Detta måste ha varit Krubbis vän Kringlan, den automat ni nu jagar allt mer desperat.
Med dessa och andra uppgifter ni fått av bland annat innevånarna i byn Knapperkulla har ni kunnat kartlägga Krubbis rörelser efter det att överfallet ägde rum. Visserligen leder det er inte närmare Kringlan, men ger er en viss känsla av att ha lyckats med delar av det stora pussel ni nu lägger bit för bit.
Shögga gav er även uppgifter om var överfallet ägde rum. Uppgifter som skulle göra att ni skulle kunna hitta platsen där Kringlan satte av till skogs. Problemet är bara att Stroganoffs uppgifter verkar varapåverkade både av hans uppenbara dåliga minne, men även av det faktum att det snart tre år sedan överfallet ägde rum.
Istället fick ni tipset rörandes Manfred Lund, något som ni nu har börjat nysta i. Enligt Shögga hade Lund sålts till Baronen, en skuggfigur som håller till i de Norra ödemarkerna. Lund ska ha placerats vid ett tunnelbygge genom en långsträckt åsrygg, och ska, även detta enligt Stroganoff, använts som slav.
Ni har, efter att än en gång ha hyrt in den i Gunnarsnebb residerande fylle-Pär, vandrat nord-nord-väst. Efter en och en halv dag norrut stötte ni på en form av bas eler läger, där soldater ur Pyrisamfundets armé var samlade.
Ytterligare en dagsmarsch norrut når ni åsryggen som troligen var den som Shögga menade. Väl där hittar ni mycket riktigt en tunnel in i bergväggen, men platsen verkar också vara välbevakad.
Genom att utnyttja överraskningseffekten, samt det faktum att ni kontrollerar platsen utanför tunnelmynningen nedgörs ett stort antal vakter och troligen ett antal som ingår i grävstyrkan av klädseln att döma. Ni har dock inte kommit undan utan skador, då 556 utsattes för flera skottsalvor och träffades flera gånger, vilka resulterade i kritiska skador på systemet.
Ni har nu verkat nått en form av förhandlingssituation med platsens talesman, som går under titeln som en av Baronens överstar.
Det är strax efter lunch och vi befinner oss utanför tunnelbyggets mynning.


Vi förhandlar med baronens ”överste” och de släpper alla sina mutantslavar, inklusive Manfred Lund (Vi säger att vi är från Lejonorden!) De andra hette Harald och Gryner. Manfred berättar för oss om sina äventyr, och ger oss i uppdrag att leta rätt på Elysium 4. Kanske blir vi belönade av kejsaren själv, som ju skall härstamma därifrån?


990405 Norr om Gunnarsnebb, på väg mot Gunnarsnebb
Vi går mot Gunnarsnebb

990406 Norr om Gunnarsnebb, på väg mot Gunnarsnebb
Går vidare.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 24 May 2013, 16:10

(Spelmöte 33)

Ni har lämnat Baronens tunnelbygge bakom er. Med er har ni både Manfred Lund samt määniskomutanten Harald och hundherren Gryner. Under er färd tillbaka mot byn Gunnarsnebb har ni samspråkat med herr Lund, vilket gett er en hel del intressant information, vilket fått er att fundera extra på vad som har hänt er de senaste nio månaderna, men även vad som hänt under tiden där innan.
Herr Lund gav er även ett uppdrag, vilket innebar att undersöka den plats som ni sedan i början på året letat efter, Elysium 4. Enligt Lund ska denna mytomspunna plats vara ätten Skarprättares urhem, vilket Lund gärna vill veta mer om. Han blir mycket allvarlig när detta kom på tal, utan att vilja berätta mer. Att bli rikligt belönade, kanske från Kejsarens hand, är givetvis något som lockar, även om ni givetvis hade fortsatt sökandet även utan Manfreds vädjan.
Mörkret har sedan någon timme lagt sig över norra Pyrisamfundet och markerna norr om. Det är kväll den 6:e april och vi befinner oss ett par hundra meter utanför samhället Gunnarsnebb.


På kvällen slår vi läger utanför Gunnarsnebb.

990407 Norr om Gunnarsnebb
Går mot Leffesnäs

990408 Mellan Leffesnäs och Nordholmia, på väg mot Överfallsplatsen
Går

990409 Mellan Leffesnäs och Nordholmia, på väg mot Överfallsplatsen
Kommer till Kranketorp. Går vidare mot Nordhamn.

990410 Mellan Kranketorp och Nordhamn, på väg mot Överfallsplatsen
Kommer till Nordhamn och åker med Kapten Barks pråm ned till Skamfors.

990411 Skamfors, på väg mot Överfallsplatsen
Tar oss över floden. Holken botar en dam i en vagn som har flamfeber.

990412 Milaskogen, på väg mot Överfallsplatsen
Går vidare. Går över några broar.

990413 Milaskogen, på väg mot Överfallsplatsen
Kommer fram till överfallsplatsen där Manfred låg i bakhåll för Kringlan och Krubbis.

990414 Milaskogen, på väg mot Klarkärr
Vi kommer till byn Klarkärr, som är ett samhälle med endast grismutanter. Vi blir hyllade som hjältar som skall hjälpa ”Grisepiggen” mot ”Silversoldaten” i berget Tjuff. Vi tar oss till Tjuff och grisarna hjälper oss att ta oss in i berget. Hela berget är magnetiskt, så inga fornprylar (tex vapen och 556) kan följa med. Holken, Orvar och Samael går in. Väl därinne visar sig Grisepiggen vara ett Storskövlarsvin och Silversoldaten Kringlan! Kringlan sitter fast på en magnetisk pelare. För att stänga av magneten måste vi ta oss in genom en dörr, som kräver ett ID-kort. Inga av våra nuvarande duger.

Manfred, som kan fornspråket, pratar med Kringlan och får fornkoordinater till Elysium 4: 62.94 Nord, 11.09 Öst.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Mon 03 Jun 2013, 14:51

(Spelmöte 34)
Det är nu över två veckor sedan ni lämnade Nordholmia. Efter resan till Gunnarsnebb, ruindalen och Baronens tunnelbygge bar det av mot Kranketorp och vidare mot Nordhamn till fots, vilken ni når den 10:e april.

Därefter bär det av söderut på en transportpråm, styrd av kapten Bark, längs Nordalälven. När Bark gör anhalt för kvällen i Skamfors lämnar ni pråmen och dess besättning för att dagen efter korsa älven för att på sydsidan fortsätta färden, nu åter till fots. Via Manfred Lunds vägvisning traskar ni raskt söderut och möter bland annat den sjuka gamla mor Groving med son. Den flamsjuka åldringen får hjälp av doktor Holken, varpå de fortsätter norrut på egen hand.

Ni når till slut vad ni tror är Knösabäck, och viker av västerut, längs med vattendraget. Tre dagar efter att ni lämnade Skamfors når ni slutligen överfallsplatsen. Manfred tycker att det hela är lite kusligt, att återvända till den plats där han för snart tre år sedan blev överfallen efter att i flera dagar ha följt efter Kringlan och Krubbis irrande i Milaskogen.

Dagen efter, dvs idag, beslutar ni er för att försöka gå vinkelrätt från cirkel. Efter ett antal timmars vandring når ni det isolerade vildsvinssamhället Klartjärr. Ni hyllas som hjältar och ”Grisepiggens räddare”. Vidare får ni veta att en robot, som av klartjärringarna fått namnet Silversoldaten, för ett antal år snart tre år sedan rusat genom byn och in i det för Klartjärr heliga berget Tjuff.

Ni tågar tillsammans med en stor skara Klartjärringar som trummar och tutar i näverhorn, ut från byn och fram till det heliga berget. Väl inne visar det sig att Grisepiggen inte är den andlige ledare som Klartjärrs borgmästare Gregor Ulkenklöf påstod. Vi befinner oss inne i berget Tjuff. De på platsen närvarande utom 556 sitter uppflugna på vars en nästan fyra meter hög metallcylinder.

Fast på en av dessa pelare sitter Kringlan alias Silversoldaten, fastnaglad och orörlig med armarna utåt i form av ett kors.

Någonstans därute finns Grisepiggen, ett monstrum av sällan skådad kaliber. Ni erinrar er Överstens berättelser rörandes Skogarnas Svarta Svin, som besten heter här uppe. Ni minns med all tydlighet hur den där besten hade i princip utplånat Rufidors grupp på den tiden. Det går rysningar längs med era ryggrader när ni hör det vedervärdiga frustandet någonstans där ute i mörkret.

Ni greppar era heliga vapen och tittar på varandra i skenet av de tre kvarvarande facklorna.

Det är eftermiddag den 14:e april. Ni har av Kringlan fått fornkoordinaterna till hans hem. Nu återstår frågan vad ni ska göra härnäst.Vi hittar två ringar som tillhör en Norring. I dessa står det ”En norring står stadig” samt ”Vilja vett och mannamod.” Vi tar oss ut ur Tjuff. Väl utanför kommer Lejonorden på besök. Stor strid utbryter, och lejonorden decimeras. Dobbermannen Douglas Parter blir skjuten. En överlevande förhörs, och vi får en adress ”Tagelstråk 12” i Nordholmia där Lejonorden ligger och trycker vanligtvis.

990415 Tjuff
Greger kommer på besök. Vi övertygar honom att han inte skall hjälpa någon annan in i berget Tjuff. Därefter beger vi oss av mot Nordholmia. I en artikel Brobladet står det att Logsta Bro fått en ny Polismästare.

990416 Milaskogen, på väg mot Nordholmia
Tar oss över till Skamfors. Åker med båt mot Nordhamn.

990417 Norddalälven, på väg mot Nordholmia
Kommer till Nordhamn. Åker droska till Kranketorp och sover över där.

Major Arton Örtklabb från Sydpyriska arméfraktionen i Pirit mördas(?). Skuren i halsen med tjänstedolk. Hade en älskarinna (mutant?) som han inte kunde gifta sig med.

990418 Kranketorp, på väg mot Nordholmia
Åker vidare till Nordholmia, och kommer fram.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Mon 03 Jun 2013, 14:57

(Spelmöte 35)

Det har nu gått över en månad sedan ni anlände till Nordholmia för första gången. Ni anlände till timmerhuggarstaden i norr för att söka efter information rörandes automaten Krubbis förehavanden, vilket förhoppningsvis skulle leda er vidare till automaten Kringlan.

Ni fick rätt i att uppgifterna ledde er till Kringlan, men inte efter mycken möda och besvär. Nu har nu återvänt till Nordholmia, efter flera veckor på resande fot. Smutsiga, trötta och slitna har ni anlänt. Inte ensamma, utan i sällskap med samfundets sedan flera år försvunne chefsexplorator, Manfred Lund.

Det är nu sen kväll den 18:e april. Ni har hunnit tvätta av er och byta kläder, samt fått i er ett rejält mål mat, vilket Algot Handfast gladeligen bjuder på efter att ha sett att ni alla kommit hyfsat välbehållna hem igen.

Ni har alla precis avslutat efterrätten bestående av syltade druvklot direkt från Biörnenstiernas gods och sitter nu och njuter av en kopp varm örtdryck. Algot har gått ut i köket och ni lämnas ensamma vid ett av långborden.


Spanar in Tagelstråk 12, ”Rask Tobak”, verkar vara tillhåll för Lejonorden

990419 Nordholmia
Går med Manfred Lund till exploratorkontoret. Vi registrerar våra nyfunna vapen. Byter KSP’n mot en forn-AK.

Major Luskens, Jägarkompani Nord i Nordholmia, mördas(?). Fick en sabel i buken i sitt tjänsterum.
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Mon 03 Jun 2013, 15:06

(Spelmöte 36)

Ni har återvänt till Nordholmia efter lång tid på resande fot i trakterna runt Nordholmia. Ni har återvänt med blandade känslor. Ni har visserligen hittat Kringlan, vilken ni var ute efter att hitta. Bara det känns som en bravad värd att fira. Smolken i josglaset är dock att Kringlan inte kunde följa med er. Att han sedan heller inte kan ange platsen för sin hemort, enklaven Elysium 4, på ett sätt som gemene mutant kan förstå gör ju inte saken bättre.

Så just nu har ni egentligen inte kommit längre än tidigare, såvida ni inte hittar antingen en forntida karta, en forntida kartmanick som kan tolka Kringlans sifferkrumelurer eller ett forntida passerkort, där det sista enligt era gissningar skulle kunna stänga av den våldsamma magnetkraft som håller stackars Kringlan fast som om han vore en del av inredningen i Grisepiggens boning.

Under er vistelse utanför staden har Sigismund ägnat viss tid åt att författa en lapp som diskret förkunnar att ni, via Algot Handfast, söker folk som kan förstärka er grupp. Anledningen är bland annat att även om allt nu gick bra till slut, så känner ni behov av förstärkning. Sigismund har inte hjälpt till vidare mycket och ni har även under er resa tillbaks från Klartjärr hört Samael muttra om att allt har blivit väldigt farligt. Lite nytt blod till gruppen skulle inte skada med andra ord.

Det är nu sen kväll den 19:e april. Klockan har passerat tio på kvällen och ni har nu spenderat över ett dygn i Nordholmia sedan er återkomst. Ni vet inte om ni sett Manfred Lund för sista gången, då han sade sig snart vara redo att återvända till huvudstaden. Ni sitter i ett av de två rummen som ni lånar av Orvars gamle läromästare Algot Handfast. Plötsligt knackar det på dörren och Algot stiger på efter att Holken ropat jakande på knackningen.

Algot säger att en herre har svarat på er uppsatta lapp. Han väntar på er i matsalen. Ni följer med Algot över gårdsplanen mot huvudbyggnaden. Ni gå in bakvägen, genom en kort korridor där Algot har sitt kontor och vidare in mot själva krogen. Algot säger att herren sitter ensam vid bordet längst till vänster, i hörnan, borta vid fönstret. Algot fortsätter och säger att Jonna, hans hustru, har precis serverat honom lite att dricka. Med de orden lämnas ni ensamma i korridoren, vid dörren in mot krogrummet. Ni kan höra sorlet och ljudet av klirrande bestick från andra sidan dörren.

Klockan är över tio på kvällen den 19:e april. Ni är alla nu sugna på att få se vem det är som svarat på er annons…

På kvällen samma dag får vi ett nytillskott till Hjältarna från Ulkebo, då vi rekryterar Belvin, en loherre som säger sig vara en fd lönnmördare(!), På natten bryter vi oss in på Rask Tobak och säkrar bevis. Hittar en ring som det står ”Till min älskade Toffel” i.

990420 Nordholmia
Vi går på Jernbanekompaniets andelsförsälning, och vi är inte imponerade av vad de har att säga...
 
Pölse-Per
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 07 Jun 2013, 12:51

(Spelmöte 37)

Det har snart gått ett dygn med gruppens nye medlem, Belvin Snabbtass, som redan varit med om en del, även om den bakgrund han gett er andra förtäljer att han säkert varit med om betydligt värre saker.

Under natten till idag bröt ni er in i ett hus på Tagelstråket. Ett hus som enligt uppgift lejonorden skulle hålla till. Ni lyckades bekräfta att så var fallet, även om inga aktivister fanns på plats.

Dagen efter fick ni följa med Algot Handfast på ett informationsmöte rörande försäljning av de sista andelarna i det relativt nybildade bolaget Jernbanekompaniet. En av initiativtagarna, Tord Dysterkvist, redovisade lite om bolagets mål och planer, vilket inte verkade övertyga er. Muttrande lämnade ni lokalen.

Muttrandet har kommit även från andra håll. Belvin har vid flera tillfällen ställt frågor om Lejonorden i allmänhet och era planer och mål i synnerhet. Det enda som resten av gruppen berättat hittills är att någonstans ska det finnas en Nyckel. Via denna Nyckel ska man kunna komma åt en Skatt, utan att berätta mer.

Det håller på att bli sen eftermiddag och solen segar sig så sakteliga ner för horisonten och färgar de vita stockvirkeshusen i Nordholmia rosa-orange i en allt mörkare nyans. Kylan håller sig desperat kvar, även om det inte har snöat på över en månad finns snön kvar i nästan samma mängd som strax efter snöfallet.

Holken, 556 och Belvin sitter i ett av de två små rummen inne på Algot Handfasts innergård. Sigismund sitter i det andra rummet och ser över sin utrustning. Samael har tagit en vända på stan. Orvar är inne i restaurangen och passar på att språka med Algot innan gästerna anländer till Restaurang Handfast.

Korpral Bender kommer och berättar att Samael har blivit allvarligt misshandlad och ligger just nu på doktor Hedvigs allmänpraktik. Nerslagen av tre råskinn med rakade skallar. Sparkade och slog med påkar. Ropade saker som ”mutantkramare”. Samael tyckte sig se en man stå en bit bort, som vägrade hjälpa till trots rop på hjälp. Till sist svartnade det för ögonen. Det sista han hörde var milisens visselpipor.


990421 Nordholmia
Det visar sig att Samael blivit misshandlad av skinheads. Vi ser det som vårt mål att leta upp dessa och hämnas. Alla IMM-skinnskallar i Nordholmia ligger från och med nu risigt till.

Vi letar och hittar en säljare av Klass 3 ID-kort, sorken och dealern/hälaren Slobodan. Han ville dock ha minst 450 kr för det + att det fanns fler köpare så priset kunde gå upp...

Sedan sa Handfast att det fanns minst 6 kategorier av kort, så klass 3 kanske inte räcker.

Vi började snoka i de där självmördarna, som dödade sig själva med kniv. Vi stötte ju på en i Knapperkulla. Det visade sig att Belvin hade varit med om exakt samma sak några dagar senare i Nordholmia.

Sedan drog hela bakgrundshistorien för Belvin, som visade sig vara nästan lika blodtörstig som 556.

Vi sålde även de Skarprättarkarbiner och hagelbössor vi tog från Lejonordensmedlemmarna utanför Klartjärr.
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
GZIP: Off