• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Wed 10 Apr 2013, 12:41

(Spelmöte 11)

981002-981208 Pirit
Diverse olika ströjobb i Pirit.

Den 23 november (981123) har Adelia en anteckning i sin dagbok om mardrömmar.

981209 Pirit

Ruttnande mannen loggar in i Rymdkontrollen.

981210 Pirit

Himlastenen faller över Pirit. Adelia är på Peckwickklubben för sista gången. (enligt sork-sekreteraren på Peckwickklubben 990911)

981211-981214 Pirit
Diverse olika ströjobb i Pirit.

981215 Pirit
Arbetarrättskämpen Clementz Ulfhjelm mördas av okänd gärningsman sent på kvällen.

981216 Pirit
Staden är i uppror när nyheten kommer ut att knegarfursten blivit mördad på samma manér som Petr Krutov, som sägs ha dödats på order av Al-Ralph Cappuchino.

981217 Pirit
Vi kontaktas av en okänd uppdragsgivare med, vad det verkar, något underliga mål. Vi undersöker bland annat mordplatsen och även arbetsplatsen, Tagla Cementor, där mordoffret jobbade. Efter samtal med före detta arbetskollegorna, Leffe, Jensa och Storken fick vi fram att Clementz verkade ha fått ett meddelande från en ”IR” dagen före mordet, där man bestämt möte vid midnatt.

Vi pratade även med liksyningsmannen Malte Kropp vid ett hembesök. Han kunde berätta en hel del intressanta saker, bland annat att mordet på Clementz hade slående likheter med mordet på Petr Krutov ett par år tidigare. Likheterna var så slående att herr Kropp inte kunde dra andra slutsatser än att det mycket väl kunde vara samma mördare i båda fallen. Mordet på Petr Krutov blev aldrig uppklarat utan är fortfarande öppet. Ingen mördare blev funnen, men Al-Ralph Cappuccino anklagades för att ligga bakom, något gangsterkungen med bestämdhet avvisat, vilket inte förbättrat relationerna mellan familjen Krutov och familjen Cappuccino. Malte Kropp berättade även att vargherren Clementz troligen hade skadat sin baneman, både med sina klor och med sitt förgiftade bett.
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Wed 10 Apr 2013, 12:44

(Spelmöte 12)

Pirit väntar. Väntar med spänd oro på vad som ska hända efter arbetarrättskämpen Clementz Ulfhielms uppenbara avrättning. Arbetarna på manufakturen Tagla Cementor strejkar i protest både mot att man misstänker att ägaren Al-Ralph Cappuccino ligger bakom dådet, men även mot polisens tillsynes långsamma arbetsmetoder. Ryktena går att man inte skulle avslöja vem mördaren är även om man fann bevis mot denne, något som knegarna inte finner tillfredsställande.
Ni kontaktades igår morse av en för er okänd uppdragsgivare med, vad det verkar, något underliga mål. Under gårdagen har ni undersökt bland annat mordplatsen och tillika arbetsplatsen där mordoffret knegade. Efter samtal med före detta arbetskollegorna, Leffe, Jensa och Storken fick ni fram att Clementz verkade ha fått ett meddelande från en ”IR” dagen för morden, där man bestämt möte vid midnatt. Denne ”IR” har förblivit ett mysterium.
Ni pratade även med liksyningsmannen Malte Kropp vid ett hembesök. Han kunde berätta en hel del intressanta saker, bland annat att mordet på Clementz hade slående likheter med mordet på Petr Krutov ett par år tidigare. Likheterna var så slående att herr Kropp inte kunde dra andra slutsatser än att det mycket väl kunde vara samma mördare i båda fallen. Mordet på Petr Krutov blev aldrig uppklarat utan är fortfarande öppet. Ingen mördare blev funnen, men Al-Ralph Cappuccino anklagades för att ligga bakom, något gangsterkungen med bestämdhet avvisat, vilket inte förbättrat relationerna mellan familjen Krutov och familjen Cappuccino. Malte Kropp berättade även att vargherren Clementz troligen hade skadat sin baneman, både med sina klor och med sitt förgiftade bett.
Era funderingar på vem som kan ligga bakom och framför allt varför har malt i era huvuden under natten vilket gjort att ni sovit dåligt. När man sedan, om man får tro ryktena, tänker att ni kanske är de enda som aktivt söker mördaren.


981218 Pirit
Vi luskar vidare i mordet på Clementz. Träffar Larry André, som berättar om svampen Guldticka, som Clementz (liksom Petr) hade nedkörd i halsen. Får reda på att Clementz levde ett dubbelliv. Han verkade inte diskutera arbetsrätt privat. Vi undersöker hans hem, där vi hittar propaganda, men även också en lapp som Clementz verkar ha skrivit själv, där han har en helt annan handstil! Vi pratar med ett får som berättar att Clementz hade en kompis som heter Etan Åhl, som bor i Hugahult. Pratar även med Mirakel Mats om gift, ”Reptilfursten” Skaft, även angående gift med denna. Han berättar att En Paul Betov, (gift med Veronika Krutov, som han hatar), Gunda Hutt och några andra köpt av honom de senaste dagarna.
 
User avatar
Watson
Posts: 164
Joined: Sun 10 Apr 2011, 17:21

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Wed 10 Apr 2013, 15:57

När vi till slut fått Smilet fri har Tijuana gett sig av och endast lämnat en lapp med en hälsning till oss.
Och ni träffade inte Tijuana igen förrän i Elysium 4... :)
...Elementärt, min käre Sherlock
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Thu 11 Apr 2013, 11:37

(Spelmöte 13)

981219 Pirit

Flera dagar har nu gått sedan arbetarrättskämpen Clementz Ulfhielm brutalt sköts ner på innergården till den manufaktur där han jobbade för knegarnas rätt gentemot storägarna i allmänhet och ägaren Al-Ralph Cappuccino i synnerhet.
Ni har fått ett uppdrag av en okänd uppdragsgivare, där ni ombeds skyndsamt undersöka omständigheterna runt Ulfhielms död. Era undersökningar har pågått i två dagar, under vilka ni kommit fram till en hel del underligheter, bland annat rörandes Ulfhielms person och syftes med mordet, men även er mystiske uppdragsgivare.
Morgonen gryr den 19:e december, och vädret är lika kallt som den allmänna stämningen i staden.


Vi bestämmer oss för att bege oss till Hugahult och luska i Etan Åhl, Clementz konstnärskollega som skall ha begått självmord (enligt vår uppdragsgivare). När vi kommer fram till Hugahult tar vi in på Huggards. Det visar sig att flera tavlor, som brukar hänga på värdshuset, blivit stulna. Målare är just Etan Åhl.
Vi undersöker Etans stuga och hittar bevis på att han blivit mördad. Den misstänkte mördaren verkar hete Mouwitz, och har tagit in på värsdhuset som ”Roger Svanker”. Vi undersöker hans rum, och en del fornprylar, samt de tre tavlorna, ”I väverskans näste”, ”Vådan och Våndan” och ”Nedom Fridens Fik”. Vi hittar också en lapp, som indikerar på att det är vår egen uppdragsgivare, herr X, som lejt Mouwitz!
Mouwitz undkommer oss.

981220 Hugahult
Vi beger oss tillbaka till Pirit. Kollegiet för Bättre Vetande håller ett föredrag om PSI-mutanter, ”Hågvrängarnas Intellekt”, som urartar och Knegarmutanter bråkar ända till midnatt.
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Thu 11 Apr 2013, 11:39

(Spelmöte 14)

981221 Pirit


Ni har under den 20:e december återvänt till Pirit från stenhuggarbyn Hugahult. I en hyrd droska anlände ni under tidig kväll. Kvällen innan, i Hugahult, hade ni under sökt en av Clementz Ulfhielms närmaste vänner, Ethan Åål. I jakt på mer information om Ulfhielms förehavanden söknte ni upp herr Åål i Hugahult, bara för att finna att han inte fann kvar i livet. Efter ett inbrott i grannrummet på värdshuset Huggards fann ni tecken som pekade på att en Mouwitz, eller Roger Svanker håhända, hade haft ett finger med i spelet om herr Ååls påstådda självmord. Vidare visade det sig att Mouwitz, om det nu var han som var i rummet intill, hade haft vad det verkar samma uppdragsgivare som ni själva, den underlige X. Den här X kanske inte har rent mjöl i ulkskinnspåsen, trots allt.
Till ert förtret lämnade Mouwitz framför era näsor och försvann i nattmörkret, utan att ni ens fått en skymt av främlingen. Samtidigt som Mouwitz försvunnit återfanns tre tidigare stulna konstverk, målade av herr Åål, titulerade ”I väverskans näste”, ”Vådan och våndan” samt ”Nedom Fridens Fik”. Tavlorna hade försvunnit från etablissemanget Huggards strax efter att Mouwitz anlänt, enligt värdshusets ägare, rådjursherren Snofse Huggard.
Väl tillbaka i Pirit packar ni av era saker och tvättar av er. Det märks tydligt att staden håller på att nå gränsen på vad som kan tolereras. Knegarna strejkar fortfarande, och ingen lösning har funnits. Det som sedan händer under kvällen är en liten fingervisning om vad som kan inträffa ifall fallet Knegarfursten inte får en snar upplösning, vilket av någon anledning gör er oroliga till sinnet med tanke på den börda som lagts på era axlar.
Det hela började med att knegarmassorna, som nästan uteslutande utgörs av hårt arbetande och slutkörda mutanter, samlades utanför Kollegiet för bättre vetande som under eftermiddagen den 20:e december hade dragit ihop ett föredrag titulerat ”Hågvrängarnas intellekt” som handlade om PSI-mutanterna där man spekulerade om deras ursprung och deras svårförklarliga förmågor.
Inga PSI-mutanter fanns officiellt bland åhörarna, men många hade åsikter och historier att delge de andra åhörarna. Endel av dessa härrörde till den nu nästan 30 år gamla konflikten, som startade år 72 och tog sin början i staden Nordholmia. En skuggorganisation av PSI-mutanter, fientligt inställda till Pyrisamfundet, kallade Järnringen, smugglade i hemlighet in ett flertal fullt bestyckade terrorrobotar in i staden Nordholmia i norra Pyrisamfundet, mitt under pågående Klang och Jubelfestivalen.
Det blodbad som sedan hände var att den festivalen kom att kallas ”Den blodiga festivalen”. Detta ledde sedan till att dåvarande kejsaren, Kjell Skarprättare, uppförde den hatade organisationen PSIPO, vars huvuduppgift var att jaga och spärra in alla PSI-mutanter man kunde få tag på. Organisationen PSIPO lades ner två år senare, men rädslan för den hatade organisationen finns ännu kvar ute bland stugorna och har gjort att de flesta ser illa på de få PSI-mutanter som finns kvar. Några i församlingen påstod att både PSIPO och Järnringen fortfarande finns där ute och hotar de arma skattebetalande knegarna, något som de flesta i församlingen avfärdade som rent nonsens.
Det som fick saker och ting att hetta till på Kollegiet för bättre vetande var att någon i publiken drog upp det faktum att familjen Fallk varit anklagad för att ha haft ett finger med i spelet runt ”Den blodiga festivalen” i Nordholmia för snart 30 år sedan. Familjen Fallk var en av de gamla rådsfamiljerna från tiden före Pirits införlivande i Pyrisamfundet, som efter kejsarens övertag av staden Poirot, lämnade södern för att bege sig norrut med Nordholmia som mål. Ett par åhörare med tillsynes någon koppling till familjen Fallk protesterade högljutt mot anklagelserna och slagsmålet var ett faktum.
Slagsmålet fortsatte utanför av de grupper av mutanter som under flera dagar hade känt sig förtryckta och lurade alla från polisen, manufakturägarna och staden Pirits styrande.
Man började bråka, inte av det faktum att familjen Fallk hade varit anklagad att ha varit inblandad i ”Den blodiga festivalen” tillsammans med Järnringen. Det struntade de knegande mutanterna på gatan fullständigt i. Man fortsatte bråka då man kände att man varit förtryckta länge nog av de styrande icke-muterade. Konflikten mellan klasserna, där mutanterna alltid fått dra det tunga lasset i allt från hårt kneg till strängare straff och bli illa sedda och hunsade tog fart med krossade fönsterrutor, sönderslagna förbipasserande och strid mot stadens polis som följd.
Staden Pirit ska tacka kylan för att man inte fick ett stadsomfattande upplopp på sin hand. Vid midnatt natten till den 21:a hade de flesta kombattanter lugnat ner sig. Denna gång fick allt ett relativt lugnt slut, men det stod än en gång klart att klasskampen mellan mutanter och icke-muterade människor öppnar ett stort blödande sår i Pyrisamfundet och skakar dess fundament.
Staden Pirits befolkning vaknar upp till ytterligare en kall morgon. Stämningen hos knegarna har inte blivit bättre, snarare sämre efter att ha blivit nerslagna av stadens polis. Känslan av att något mycket hemskt kommer att hända om inte mordet på Clementz Ulfhielm får en upplösning snart känns ytterst påtaglig.
Morgonen gryr och hjulefirandet känns mycket långt borta. Resterna efter gårdagens kravaller är för det mesta bortstädade. Kvar finns enbart krossade rutor och slocknade brandtunnor. Alla som hade hoppats på att kravallerna skulle vara slutet på knegarnas protest hade fel. Gårdagens kravaller har snarare eldat de knegande mutanterna ytterligare…
Det är morgon den 21:a december.


Eftersom vi nu vet att vår uppdragsgivare X inte har rent mjöl i påsen bestämmer vi oss för att prata med Al-Ralph(!). Samtidigt undersöker vi vidare om Mouwitz och Krystas Mollberg, en legendarisk muterad räv, tillika hyrmördare. Vi besöker Mollberg och berättar för honom att han troligen ligger risigt till, eftersom han tidigare varit misstänkt för mordet på Krutov, samt att någon försöker få det att se ut som att det är samme man som mördat Clementz
Vi besöker Al-Ralph på hans resturang Cappuchinos och berättar rätt och slätt hur allt ligger till. Därefter bestämmer vi oss för att bryta oss in på Fridens Fik, ett knegarhak som avbildats på en av Etans tavlor.
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Thu 11 Apr 2013, 11:41

(Spelmöte 15)

Nedom Fridens Fik hittar vi en tryckpress, där tidningen Resistansposten, en respektlös knegartidning, trycks. Vi överfalls av mutanter, och strid utbryter. Vi skadar en del av dem, tills de ger upp. Personerna därnere är Risto, Konkas och Boris, samt Njugbert Hutt(!). Det är han som skrivit ligger bakom Clementz tal!

Njugbert berättar att hela historien med Herr X skulle gå ut på att vi skulle avslöja att det var Al-Ralph som mördat Clementz, så att man kunde få Al-Ralph i fängelse. Alla de gamla socitetsfamiljerna i staden ligger bakom komplotten: Röjler, Duva, Munterwald, Falk, Ludom, Hutt, Bender och Tvivel.

Njugbert berättar också att han inte vet vem som mördade Petr Krutov, men det var nog hans fru. Däremot var det Njugbert och Risto som mördade Clementz…

På natten går vi till Polisgazetten och Hasse Flanell, och berättar en modifierad historia, där vi antyder att det verkligen var Al-Ralph som mördade Clementz.

981222 Pirit
Tidigt på morgonen släpps senaste numret av Polisgazetten. Stor uppståndelse. Tunnelrävarna arresterar Al-Ralph. Fest i staden.
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 19 Apr 2013, 13:39

(Spelmöte 16)

981223-990115 Pirit

Dödtid i Pirit

990116 Pirit

Det är ett nytt år. År 98 är lämnat till handlingarna med en avslutning ingen i Pirit hade tänkt sig. Nyheten som var på allas läppar har spridit sig i samfundet och även nått dess huvudstad Hindenburg. Under dagarna innan nyårsnatten fick Pirit uppleva både kravaller med uppretade och utarbetade knegarmutanter som motsatte sig den icke muterade klassen samt fick se stadens gangsterkung, Al-Ralph Cappuccino gripas.
Det är inte bara uppståndelsen runt avslöjandet att Cappuccino misstänkts ligger bakom mordet på Clementz Ulfhielm som skapat diskussioner på krogarna i det av vintern omslutna Pirit. Givetvis är gripandena och frågan vad som ska göras med de anhållna som är den största frågan. Det andra stora samtalsämnet är en demonstration som delvis hade med efterdyningarna av mordet på Clementz att göra. Det började med att knegarmassorna, som nästan uteslutande utgörs av hårt arbetande och slutkörda mutanter, samlades utanför ’Kollegiet för bättre vetande’ som den 20:e december hade dragit ihop ett föredrag titulerat ”Hågvrängarnas intellekt”.
Föredraget handlade om PSI-mutanterna där man spekulerade om deras ursprung och deras svårförklarliga förmågor. Inga PSI-mutanter fanns officiellt bland åhörarna, men många hade åsikter och historier att delge de andra åhörarna. Endel av dessa härrörde till den nästan 30 år gamla konflikten, som startade år 72 och tog sin början i staden Nordholmia. En organisation av PSI-mutanter fientligt inställda till Pyrisamfundet, kallade Järnringen, smugglade in ett flertal operativa terrorrobotar till staden Nordholmia i norr, mitt under pågående Klang och Jubelfestivalen. Det som sedan hände var att festivalen det året kom att kallas ”Den blodiga festivalen”. Detta ledde sedan att dåvarande kejsaren, Kjell Skarprättare, uppförde den hatade organisationen PSIPO, vars huvuduppgift var att jaga och spärra in alla PSI-mutanter man kunde få tag på. Organisationen PSIPO lades ner två år senare, men rädslan för den hatade organisationen finns ännu kvar ute bland stugorna och har gjort att de flesta ser illa på de få PSI-mutanter som finns kvar.
Det som fick saker och ting att hetta till på Kollegiet för bättre vetande var att någon i publiken drog det faktum att familjen Fallk varit anklagad för att ha haft ett finger med i spelet. Familjen Fallk var en av de gamla rådsfamiljerna från tiden före Pirits införlivande i Pyrisamfundet, som efter kejsarens övertag av staden Poirot, som sedan fick namnet Pirit, lämnade staden för att bege sig norrut med Nordholmia som mål. Ett par åhörare med tillsynes någon koppling till familjen Fallk protesterade högljutt mot anklagelserna och slagsmålet var ett faktum.
Slagsmålet fortsatte utanför av de grupper av mutanter som under flera dagar hade känt sig förtryckta och lurade alla från polisen, manufakturägarna och staden Pirits styrande. Man började bråka, inte av det faktum att familjen Fallk hade varit anklagad att ha varit inblandad i ”Den blodiga festivalen” tillsammans med Järnringen. Det struntade de knegande mutanterna på gatan fullständigt i. Man fortsatte bråka då man kände att man varit förtryckta länge nog av de styrande icke-muterade.
Konflikten mellan klasserna, där mutanterna alltid fått dra det tunga lasset i allt från hårt kneg till strängare straff och bli illa sedda och hunsade tog fart med krossade fönsterrutor, sönderslagna förbipasserande och strid mot stadens polis som följd. Staden Pirit ska tacka kylan för att man inte fick ett stadsomfattande upplopp på sin hand. Vid midnatt natten till den 21:a hade de flesta kombattanter lugnat ner sig. Denna gång fick allt ett relativt lugnt slut, men det stod än en gång klart att klasskampen mellan mutanter och icke-muterade människor öppnar ett stort blödande sår i Pyrisamfundet och skakar dess fundament.
Ett par dagar efter upploppen runt Kollegiet för bättre vetande är det nära att allt spårar ur på riktigt. På morgonen börjar allt lugnt och stilla, som morgonen brukar. Det mesta är tyst och lugnt på vintergatorna runt Pirit. Tystnaden bryts av tidningspojkarna som ropar ut den stora nyheten som de vet kommer att förändra allt. Pirits knegare har under en lång tid varit till bristningsgränsen av hat och ilska över allt från manufakturledningen till Al-Ralph Cappuccino, som man anser ligga bakom mordet på Clementz Ulfhielm. Tidningspojkarnas rop ekar mellan fasaderna i allt från arbetarkvarteren i Knoting till de gamla trolska byggnaderna i gamla Poirot. Al-Ralph Cappuccino står av tidningen Polisgazetten utpekad för att ligga bakom mordet på arbeterrättskämpen Clementz Ulfhielm.
Polisgazetten och därigenom nyheten om vad som hänt sprider sig som en löpeld genom Knoting och övriga Pirit. Nyheten letar sig även in till familjerna Krutov och Stiletto.
Armén rustar upp på kaserngården strax söder om stadskärnan. Specialförband ur Tunnelrävarna gör sig redo att skrida till verket. De står på kaserngården, iklädda sina svarta uniformer, med röda baskrar och en grinande rävskallar på uniformens överarmar.
Grupper av knegare från Knoting rör sig runt i förtvivlan. Innan de hinner samla sig till någon form av spontan aktion skrider Tunnelrävarna till verket. Två timmar efter att nyheten börjat sprida sig går Tunnelrävarna i eldställning utanför Al-Ralph Cappuccinos bostad. Under lugna former och begränsad skottlossning grips Al-Ralph och placeras i husarrest inne i Rådshuset.
Under de timmar som går samlas massorna, både på torg och andra mötesplatser, men framför allt framför Cappuccinos residens och framför Rådshuset. Folkmassorna skriker och kräver rättvisa. De kräver Cappuccinos huvud på ett fat.
Vad som sedan händer diskuteras livligt. Man spekulerar huruvida guvenören har tagit beslut själv eller om man har haft kontakt med Kejsar Thorulf Skarprättare via heliografnätet. Hur som helst
konfiskeras raskt alla Cappuccinos tillgångar och egendom. Dennes familj och stab arresteras i väntan på rättegång. Allt detta sker innan fem timmar har gått efter det att Polisgazetten har avslöjat nyheten.
När Pirits befolkning förstår att guvenören kommer att sätta hårt mot hårt beger man sig under jubel tillbaka hemåt och festerna börjar så smått under tidig eftermiddag. Hade det inte varit för kylan hade gatorna varit fulla av festande arbetare. Nu hålls istället festerna inomhus och Pirit genomlever en av de festligaste nätterna någonsin. Under eftermiddagen och natten genomför militären, under översyn av domarna, en omfattande genomletning av alla Cappuccinos anläggningar efter bevis på oegentligheter. Bokföring, inköpsprotokoll, fabriksprodukter i olika stadier av utveckling, allt nagelfars extremt ingående.
År 99 börjar med efterdyningarna runt nyårsfirandet. Om man tycker att dessa festligheter är pompösa säger många att man ska vänta tills om ett år, då Pyrisamfundet firar sitt 100-års jubiléum, då ska det banne mig firas säger gemene mutanten på gatan.
Det nya året fortsätter lika kallt som förra året slutade. Kylan håller i sig och tvingar folk att stanna inne och hålla torvkaminerna vid liv för att hålla värmen. Man kan ana ett växande missnöje bland framför allt de knegande mutanterna då många säkert hade hoppats på en dramatisk förändring av både deras situation på manufakturerna, stadens styre och den allmänna synen på korruption bland framför allt polisväsendet. När så inte blev fallet växer missnöjet. De gamla erinrar sig att tiden före stadens införlivande i Pyrisamfundet kanske inte var så glamoröst som många vill tro. Gamla Poirot var en hårdnackad statsstat där överheten med familjen Röjler i spetsen var mycket duktig på att sko sig på pöbeln. Slavhandel, förtryck och andra oegentligheter hörde till vardagen där i samma utsträckning som det gör i dagens Muntermåla, som tillkommit efter att två av gamla staden Poirots familjer i protest lämnade staden efter dess införlivande i Pyrisamfundet. Å andra sidan är det säkerligen naivt att de knegande mutanterna tror att det på någon vecka kan få saker att förändras totalt. Saker tar tid att ändra på, om det nu någonsin kan förändras?
Det går ett antal veckor och man märker tydligt att guvenörens makt stärks. Flera gamla rådsfamiljer med Röjler och Dufva i spetsen erhåller ett flertal framstående poster inom stadens administration. Cappuccino och hans familj ställs inför rätta för diverse skumma affärer och oegentligheter. Pirits överdomare, den rullstolsbundne Marcus Proctor, är med och granskar bevismaterialet och överser rättsprocessen. Detta tillfälle verkar vara något domare Proctor har väntat på länge. Domar är att vänta under våren. Al-Ralph själv står även misstänkt för inblandning i morden på Clementz Ulfhielm och Petr Krutov.
Vintern har satt sina klor i Pyrisamfundet. Norr om Vättaträsket ryktas det att grävandet av den så kallade Hertz kanal har stött på förhinder just på grund av kylan. Kanalen, vars idé kom från entreprenören Horatio Hertz, ska förbinda Vättaträsket med Malsjön och därigenom möjliggöra båtfärd mellan huvudstaden Hindenburg och Pirit. Den ovanligt kalla vintern har med sin käle gjort det i princip omöjligt för de hårt slitande mutanterna
som gräver att komma någon vart. Det ryktas också att kanalkonsortiet har folk ute för att rekrytera starka automater för att få slut på grävandet innan våren kommer.
Det har gått en vecka in på det nya året och de flesta är tillbaka på sina vanliga jobb och kneg, på manufakturgolvet eller i butiker eller verkstäder. Ni väcks natten till den 16:e januari, år 99 enligt pyrisk tideräkning, på lite olika sätt…Rufus, eller Krubbis som han kallades av sina förra ägare, Bligus Virt och Vaska Lorfhem, blir kidnappad från Överstens bakgård och förd till en smutsig lägenhet i Knoting. Rufus kidnappare, två strykarkatter och en bredaxlad mutantman tillkallade via en underlig fornmackapär under er inbrytning i lägenheten på hjälp i form av någon som kallades ”Vråken”.

Väl tillbaks med Rufus vill Översten att vi letar rätt på en gammal vän vid namn Spartacus. Översten berättar även "sanningen" om Rufus. Vi får även se ett brev som Översten fått av sina fd kompanjoner, Bligus och Vaska. Spartacus beskrivs av Översten som en odåga till mekaniker med ett särdelesaktigt sinne för mojänger från den gamla tiden. Han är troligen den ende som verkar kunna bistå honom med kunskap att få ut Rufus minne ur de sargade innersta kretsarna i skallen som tagit en rundtur på Frihetens slätter. Ett besök på Pjoters Bodega och ett par glas konjack senare möter vi löjtnant Dolk vid Tunnelrävarna efter att först ha gladeligen berättat för en bister kapten Langer vid Vita kåren att vi letar efter Spartacus, som beskrevs som vän till Översten.

Efter att kapten Langer gått sin väg leder löjtnant Dolk oss till Taormina, Spartacus flickvän, eller före detta, som även hon bor i en nergången lägenhet i Knoting. Ingen hemma.

990117 Pirit

Väl i Taorminas lägenhet anfalles vi. Grannlägenheten, som tidigare var Taorminas, sprängs i luften och mutantfamiljen Helsing stryker med. Vi blir anfallna och 556 får ett skott rakt genom magen, genom rustning och allt. Det verkar som om Blå Dunster jagar anfallarna på flykten. Samael träffar Blå Dunster utanför, när han ska hämta hjälp från Översten. Blå Dunster säger att de som anföll oss har koppling till Joseph Cappuccino, Al-Ralphs brorson som har varit förpassad till Hindenburg, men nu verkar ha återvänt. Josephs kompanjoner heter Maser Magnus och Kia Vråk Vankuvic.

Tar oss tillbaka till Övestens lager.
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Fri 19 Apr 2013, 13:44

(Spelmöte 17)

Kylan biter sig kvar i Pyrisamfundet med omnejd. De säger att kylan har slagit ännu hårdare mot städerna i norr än vad den har gjort städer i söder som Pirit. När ni ser själva hur svårt folk på gatan har det med kylan i Pirit, kan ni bara bäva för hur man har det i städer som Nordholmia i norr, för att inte tala om de norra ödemarkernas dystra och mörka skogar.
Det har varit några händelsefulla timmar sedan ni på olika sätt väcktes natten till den 16:e januari. Rufus, eller Krubbis som han kallades av sina förra ägare, Bligus Virt och Vaska Lorfhem, blev kidnappad från Överstens bakgård och förd till en smutsig lägenhet i Knoting. Rufus kidnappare, två strykarkatter och en bredaxlad mutantman tillkallade via en underlig fornmackapär under er inbrytning i lägenheten på hjälp i form av någon som kallades ”Vråken”.

Väl tillbaks med Rufus vill Översten att ni letar rätt på en gammal vän vid namn Spartacus. Spartacus beskrivs av Översten som en odåga till mekaniker med ett särdelesaktigt sinne för mojänger från den
gamla tiden. Han är troligen den ende som verkar kunna bistå honom med kunskap att få ut Rufus minne ur de sargade innersta kretsarna i skallen som tagit en rundtur på Frihetens slätter. Ett besök på Pjoters
Bodega och ett par glas konjack senare möter ni löjtnant Dolk vid Tunnelrävarna efter att först ha gladeligen berättat för en bister kaptem Langer vid Vita kåren att ni letar efter Spartacus, som beskrevs som vän till Översten.
Efter att kapten Langer gått sin väg leder löjtnant Dolk er till Taormina, Spartacus flickvän, eller före detta, som även hon bor i en nergången lägenhet i Knoting. När ni väl stöter ihop med Taormina visar det sig att fler verkar vara intresserade av henne. Ett brinnande inferno kostar mutant familjen Helsing livet och en okänd skytt får så när 556 att förpassas till Överstens bakgård som reservdel. Ni verkar dock få
oväntad hjälp i form av Blå Dunster, Pirits vigilante. På vägen ut berättar denne Dunster endel intressant, som får er att fundera på både det ena och det andra på vägen genom Pirits gator med Överstens antikhandel som mål.

Vi befinner oss på Överstens lager. Klockan är tio på förmiddagen den 17:e januari år 99 enligt pyrisk tideräkning.


Vi får till slut tag på Taormina. Taormina säger att hon varit jagad av folk från Vita Kåren, legoförbandet i Pirit under den brutale Samael Kloo. Vi insåg att vi villigt berättade lite väl mycket för en sergeant vid Vita Kåren, kapten Langer, när vi letade efter Taormina… Taormina säger att Spartacus brukade hålla till på krogen Kräxx. På Kräxx finner vi spår som leder till handelsstationen "Näckrosen", där Spartacus sist sågs. Jakt efter någon form av fartyg som kan ta oss till norra Vättaträsket påbörjas. Avfärd mot Näckrosen på en hyrd ångpråm på eftermiddagen. Holken stannar kvar i Pirit.


990118 Vättaträsket

Ankomst till Näckrosen precis när vi slutade spelmötet.
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Wed 24 Apr 2013, 13:44

(Spelmöte 18)

Jakten på vilken hemlighet som kan tänkas finnas inne i automaten Rufus, eller Krubbis som han också kallas, går vidare. Ni har av Översten fått reda på att en udda man vid namn Spartacus skulle kunna hjälpa till med att få ut vad information nu döljer sig djupt där inne i automatens inre kretsar. Om ni bara hittar den där Spartacus.
Efter endel efterforskningar på barer i Pirit kommer ni fram till att Spartacus brukade hålla till på krogen Kräxx. Ett fyllesvin vid namn Postman Erling raglade fram till er och påstod att han träffat Spartacus för några månader sedan på en handelsstation i norra Vättaträsket. Detta visade sig vara den enda ledtråden ni kunde hitta vad beträffar Spartacus och ni går vidare med att hyra en ångpråm, styrd av den klumpfotade kapten Fritz Gorder och hans matros, den lille puckelryggade Fredson.

Översten har låtit sin mekaniker Glummer montera av Rufus huvud och ersätta det med huvudet från en trädgårdsmästarautomat istället. Ni får med er Rufus huvud, ifall ni skulle hitta Spartacus där ute i träsket. Under tiden ämnar Översten och hans kompanjoner håller ställningen i affärslokalen ifall de som jagar er skulle komma på tanken att ge sig på ’Överstens Antikviteter’.

Resan i Vättaträsket går efter omständigheterna väl. Ni får höra historier om ”Mökgäddan” och ser underliga ljuspunkter i dimman nattetid. Efter nästan två dagars resa når ni tillslut handelsstationen Näckrosen på kvällen den 18:e januari.

Ni ser över er utrustning medan ni står på handelsstationen Näckrosens däck och blickar tillbaks på er hyrda ångpråm. Mörkret håller på att omsluta Vättaträsket med omnejd och ni skattar er lyckliga att ni hade tur att nå handelsstationen innan mörkrets inbrott, då ni skulle varit tvungna att spendera ytterligare en natt på det kalla ogästvänliga vattnet. Medan ni kontrollerar så att all er packning är med börjar det så smått att regna. Först ett lätt duggregn, sedan allt större droppar. Kaptenen och hans matros ser över pråmen och ämnar inte komma med er just nu. Ni vänder er om och går mot dörren in till Näckrosen.

Ni kommer in i värmen och ljuset i det som måste vara Näckrosens stora matsal. I mitten brinner en öppen eld, delvis skyddad av eldstad. En lång bardisk löper längs med bortre väggen. Bakom bardisken står en muterad bisamråtta och staplar tallrikar i ett skåp bakom bardisken. Runt i rummet finns fem runda träbord av olika storlekar och skick.

Tre av de fem borden är upptagna. Längst till höger, inne vid väggen, sitter tre grovhuggna yngre män iklädda slitstarka kläder med papper utbredda över bordet, mellan sejdlar med ölmust. Samtliga vid bordet tittar upp mot er när ni kliver in. Två av dem tuggar frenetiskt på något som skulle kunna vara tuggtobak.

Vid ett bord en bit bort sitter två medelålders karlar. En av karlarna har tovigt hår och spretigt skägg, iklädd en brunrandig grov kostym med mässingsknappar, den andre är en muterad räv med långsmal nos iklädd blå rökrock och blanka röda stövlar. Även de har ett flertal sejdlar tokjos på bordet, men är djupt inne i ett parti Kejsare och ger er knappt en blick när ni kommer in.

Vid ett bord till vänster om dörren, en bit bort, sitter tre slitna män med säckiga hängslebyxor och flätade slokhattar av vad som verkar vara algfilt. Även de dricker tokjos, men verkar göra så med måtta. Två av de tre tittar åt ert håll, när ni kliver in i värmen, men verkar vara rätt ointresserade av er. Den tredje verkar räkna något i en läderpåse på bordet.

Elden knastrar och sprakar hemtrevligt och regnet smattrar mot rutorna utanför. Bisamråttan bakom bardisken ställer ner sina tallrikar, lyfter på sin keps och ropar åt er: ”Välkommen till Näckrosen, lycksökare från fjärran hamn!”.


På handelsstationen Näckrosen, en träbyggnation på pålar ute i träsket, möter gruppen en massa underligt folk. Bland annat en Moro Karp, som säger sig vara frilansjournalist i jakt på Pyrisamfundets hjälte, Zigge Smolk. Rundfrågningar visar att Spartacus har bott på Näckrosen i ett antal veckor för ett par månader sedan, men finns inte kvar där. Vi beslutar att låta herr Karp följa med oss nästföljande dag, för en tur i träsket. På morgonen därpå anländer en bergsget (Shamus Pelk) i chartrad båt, från Pirit... Senare visar det sig att vi hade sett henne sitta på krogen Kräxx i Pirit och röka, när vi kom in och frågade efter just Spartacus. Det visar sig att även hon är ute efter Spartacus, och har ett meddelande från Taormina som bara får ges till Spartacus personligen. Efter lite utfrågningar verkar det hela lite skumt, då Taormina sade att hon skulle resa till Muntermåla direkt efter att vi gett oss av ut i träsket. Vi låter dock geten följa med, men håller ett getöga på henne. Underligt nog väljer herr Karp att inte följa med oss, precis innan vi ska avsegla från Näckrosen. Samael och 556 är mycket misstänksamma... Vi har fått reda på att en grupp träskmutanter har sett Spartacus och hyr två slamsökare på Näckrosen som guide. De ger sig av före vår ångpråm med en handtrampad båt med en underlig anordning fram på. Efter några timmar i träsket når vi med slamsökarnas hjälp träskmutanternas by. De säger sig ha för ett par timmar sedan blivit anfallna av svartklädda män som även de sökte Spartacus. Efter en muta skickar de med en lokal guide, och skickar tillbaks slamsökarna till Näckrosen. En timme från träskmutanternas by pekar guiden ner i vattnet, väser något och hoppar i för att inte återvända.... Efter en insats från 556 hittar vi något väldigt underligt på bottnen, flera äggformade kupoler. För att göra en lång historia kort lyckas vi ta oss in och börjar med stora ögon gå omkring i byggnationen, då luft finns där nere. Vi hittar Spartacus, ensam där nere. Han verkar inte alls vara överraskad att vi kommer, han verkar inte bry sig om något. Underlig man. Vi lämnar över Rufus huvud till Spartacus. Vi slutar precis när en central röst på fornspråk (som 556 översätter) säger att en av ingångarna har öppnats och att någon är på väg in....
 
Pölse-Per
Topic Author
Posts: 72
Joined: Mon 01 Apr 2013, 20:50

Re: Holkens UA krönika (Watsons UA kampanj från insidan)

Wed 24 Apr 2013, 13:47

(Spelmöte 19)

Ni har under hösten och vintern bland annat jagat både automaten Krubbis huvud och själva automaten, med huvud. Jakten tog en ny vändning för en vecka sedan då Krubbis, eller CHRB41Z som han verkar kallas på fornspråket, ånyo blev historiens centralgestalt. Denna gången är det vad för information som kan tänkas finnas i den sargade automatens innersta kretsar. För att försöka komma till klarhet i ärendet har ni länge sökt ett udda mekaniker geni vid namn Spartacus Blanc. När ni tillslut finner Spartacus, nere på bottnen i Vättaträsket i en märklig boning uppenbarligen från den gamla tiden, verkar han inte förvånad att se er. Vad det beror på är svårt att säga. Egentligen verkar han inte bry sig alls, där han satt i sin dysterhet på bottnen av Vättaträsket.

Efter att ni hälsat på varandra och språkat en kort stund får ni veta via en röst i taket som på det gamla språket förtäljer att någon har brutit upp ett av låsen till den märkliga undervattensplatsen.

Plötsligt tänker ni på Sigismund, som med den isterbukade kapten och hans matros befinner sig på ångpråmen Tuffefrun vid ytan.

Fast det får vänta. Ert omedelbara bekymmer är vem det är som brutit upp låset till Spartacus bostad. Och hur bryter man förresten upp en sådan bastant port egentligen? Vem är det som är på väg in?Någon kommer in i komplexet! Showdown! Gruppen leds av Joseph Cappuccino, en av familjens hetsporrar som förpassats till huvudstaden Hindenburg för en tid sedan. Efter en strid lyckades vi, med hjälp från en avhoppad "skurk" besegra anfallarna. Vi såg då att Joseph hade underliga elektriska implantat och kontaktdon i huvudet, något som varken vi eller Spartacus hade sett. "Den avhoppade skurken" sade att han rest till Hindenburg för en tid sedan och återvänt med dessa kontaktdon samt en ändrad inställning till livet.
Joseph, Maser Magnus och Kia ”Vråken” Vankuvic dödas i striden. Samael lägger beslag på den så åtråvärda Strålpistolen. Hur Maser Magnus kunde äga denna otroligt dödliga pistol får vi inte reda på.

Gruppen stötte även på en bergsget, Shamus Pelk, en privatdeckare som slog följe med oss. Efter ett tag avslöjade hon att hon skulle på general Samael Kloo's uppdrag förstöra Krubbis/Rufus skalle och döda Spartacus. Således kan två grupper som vill åt skallen utkristalliseras; Joseph Cappuccino och Kloo. General Kloo har även varit känd för att sympatisera med den mutanthatande gruppen "Bevara Pyri Mänskligt" (BPM).
Shamus inser att Kloo hade för avsikt att hon själv också skulle dödas om hon uppfyllde sitt uppdrag, då hon även hade order att koppla en manick till Rufus huvud och sedan aktivera manicken. Manicken var i själva verket en forntida handgranat.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests