Sakara
Topic Author
Posts: 139
Joined: Mon 13 Jun 2011, 17:50

Ny Psimutation: Eldkropp

Tue 15 Jan 2013, 03:39

Inspererad av Liss från Hellboy har jag skrivit hiop en betaversion av hennes mutation/förmåga. Kallad Eldkropp och ger verkligen en pyroman våta drömmar :twisted:

Eldkropp
Kostnad: 3
Aktivering: Ny färdighet Eldkropp (Int+Vil+Fys)/3
Räckvidd: Personlig
Effekt: Ökar skadan för Eldbaserade attacker med +T6, Personer som rör varelsen börjar brinna ioch taskada i T4 x T4 rundor, Vid perfekt ökar skadan med +2T6 beröringskada T6 x T6 samt +10% på eldbaserade Psi-Förmågor.
Varaktighet: Vil Minuter
Dis: +100/+150 Normal/Perfekt
Beskrivning: Psi-mutanten omvälver sig med ett sjok av eld som löper kring hela dennes kropp. Elden skadar inte mutanten men påkallar verkligen uppmärksamheten från omgivningen. Mutanten kan låta slöjan explodera utåt i en nova som når Cl/10 meter i radie från utövaren. Skadan på denna är lika so Pyrokenesi (T6+1/10, Brinner i T4 x T4 Rundor) Denna manöver utförs med -50% Cl.
Blå flammor. Vidett perfekt slag ökar mutanten hettan i elden och den antar en blå/vit ton. Denna ger ännu mer uppmärksamhet och större förödelse än den normala gula elden.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest