User avatar
Leonid
Topic Author
Posts: 16
Joined: Fri 24 May 2013, 19:26
Location: Svartmåla

Fornmäniskor och Psikrafter??

Mon 13 Oct 2014, 12:55

Håller nu äntligen på med storrevideringen av min spelarbok (Fornmänniskor och skit; http://frialigan.se/forum/viewtopic.php?f=17&t=648) Långsamt som fan går det när jag skriver, så det lär dröja ett tag innan den är klar.

Gör en tokig massa research i övriga böcker och igår hamnade jag i funderingar om PSI.
Psi var inget helt ovanligt på enklavtiden, forskning bedrevs i ämnet. (NT för detaljer), borde jag skriva regler som tillåter detta hos fornmäniskor? På ett sätt skulle det kännas rätt, eftersom det uttryckligen finns, men skulle det fylla någon funktion eller skulle klassen kännas OP?
Har funderat kort kring att skriva någon slags pseudo-psi förmåga, alternativt att de bara skall få tillgång till sakar som telepati.

Tankar kring detta?
 
User avatar
Jurij 1138
Posts: 329
Joined: Fri 29 Apr 2011, 09:15
Location: Zonen på Öarna

Re: Fornmäniskor och Psikrafter??

Tue 14 Oct 2014, 07:52

Är det till M:UA? Kan ju vara relevant hur man svarar...
________________________
Meka Extraordinaire
 
User avatar
Leonid
Topic Author
Posts: 16
Joined: Fri 24 May 2013, 19:26
Location: Svartmåla

Re: Fornmäniskor och Psikrafter??

Tue 14 Oct 2014, 11:08

Eh, ja! Glömde helt bort att säga det XP
Väldigt mycket UA!
 
User avatar
SCalvin
Posts: 189
Joined: Tue 03 Feb 2015, 19:06

Re: Fornmäniskor och Psikrafter??

Fri 15 May 2015, 01:41

Forskning kring psi bedrevs, prototyper till psionisk teknologi utvecklades... Så troligtvis fanns psioniska människor i enklavernas slutskede. Att det förtjänar en egen klass av proto-psioniker tror jag inte.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests