Byrax
Posts: 361
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42

Subject utan grundspel angivet...

Wed 12 Sep 2018, 16:07

Kan man inte ändra subjects för Forbidden Lands m fl titlar till att inkludera "Forbidden Lands" innan respektive undersubjekt? Som det är nu står det Rules, Setting etc när man tittar på Active Topics och man vet inte om det rör MYZ, TftL, FL, Coriolis eller andra titlar. Lite irriterande, då de tidigare spelen är tydligt upplagda så i forumet. 
GZIP: Off