Musen
Topic Author
Posts: 9
Joined: Wed 01 Mar 2017, 01:36

Forbidden Lands - förslag inför utvecklingen av spelet

Sun 24 Sep 2017, 08:03

1) En sak som jag saknar i Mutant År 0 är en mekanik för fraktioner dvs regler för dynamiken mellan innehållet i olika zonsektorer tex mellan kannibalerna i zonsektor 1, gastarna i zonsektor 2 och syraregnet i zonsektor 3. Vi talar trots allt om varelser och fenomen som bara befinner sig på närbeläget avstånd från varandra. Zonkartan kan liknas vid en dungeon där varje zonsektor motsvarar ett rum i en dungeon. Det är oftast mycket roligare att spela i en dungeon som har en inre logik. Tex bör orcherna i rum x ha en relation till draken i rum y, vampyren i rum z och till falluckan i rum w. Det blir betydligt mer komplicerat när man ska relatera rummen/zonsektorerna till varandra men jag tycker att det också är just häri som mycket av spelandets berättelse uppstår. En dungeon som berättar en historia är betydligt roligare att spela i än att bara slumpa fram olika encounters i dungen. I Mutant År 0 har jag uppfattat saken som att spelkonstruktörerna lämnar åt spelledaren att själv hitta på dessa inbördes relationer. Spelreglerna ger alltså inget stöd i skapandet av spelvärldens inre logik. Detta är enligt min åsikt en stor svaghet i Mutant År 0. Jag tycker att ett bra sandbox-rollspel ska innehålla ett stöd (regler) för att hjälpa spelledare i detta arbete vad gäller att skapa en dynamisk sandbox. Jag anser att en mekanik för dynamiken mellan olika sektorer är en viktigt del i ett verktyg för sandbox-rollspel (som ju Mutant År 0 och Förbidden Lands i mångt och mycket är). Jag rekommenderar att Fria Ligan läser på om de alternativ som finns och överväger att infoga liknande regler i Forbidden Lands. Jag tänker framförallt på Stars Without Numbers, Spears of the Dawn och Raiders of R’lyeh: Gamemaster’s Guide & Core Rules som alla innehåller sk faction rules. Det finns säkert mängder av smarta lösningar och SWNR mfl är bara exempel på spel som jag känner till har regler för fraktioner i sandbox-spel.

2) Jag hade gärna sett ett BRP-kompendium liknande det som finns till Mutant År 0 även till Forbidden Lands. Jag är inte särskilt förtjust i Fria Ligans tärningspölsystem och hade gärna sett att Ligan öppnat upp för möjlighetet att spela Forbidden Lands med BRP. Detta hade verkligen bidragit till den svenska retro-känslan i spelet. Det borde inte vara så svårt att ge ut BRP-regler som pdf till Forbidden Lands. Allra helst hade jag sett att Fria Ligan redan från start hade inkluderat "stats" för BRP inom parantes redan i Förbidden Lands böcker så att man slipper manuellt räkna om alla värden i huvudet.

3) I Mutant År 0 är alla tabeller baserade på T6. Det är föståeligt men det hade varit väldigt smidigt om Fria Ligan även hade haft med en kolumn för utfallet på en T100 (inom parantes) i alla tabeller. Nästan alla som spelar Mutant År 0 har en uppsättning T10:or hemma och det är mycket enklare att läsa av tabeller graderade T100 än T6.

4) Jag tycker att bonuseffekterna av 6:or i Mutant År 0 är alltför speliga (gamistiska) och för lite story. Jag hade gärna sett att bonuseffekter i större utsträckning bidrar till storyn. Jag förstår att Mutant År 0 är inspirerat av Apocalypse World men jag tycker att Fria Ligan borde låna mer av Story Now konceptet till Forbidden Lands. Det är tex mer story att klingan på ett kortsvärd svartnar om orcher finns i närheten än att svärdet ger +1 i skada. Jag hoppas på fler storymässiga bonuseffekter i Forbidden Lands än i Mutant År 0.
 
User avatar
soda
Posts: 166
Joined: Thu 24 Oct 2013, 10:54
Location: Göteborg

Re: Forbidden Lands - förslag inför utvecklingen av spelet

Mon 25 Sep 2017, 10:07

Mycket bra kommentarer!
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Forbidden Lands - förslag inför utvecklingen av spelet

Tue 26 Sep 2017, 21:34

Tack för synpunkter och förslag! Vad gäller punkt 1 kan vi bara säga att vi är helt på din linje här. I vilken mån vi reglifierar fraktioner får vi se men en betydande skillnad mellan M0 och FBL är att det senare spelet har en djupare och mer detaljerad setting med konkurrerande fraktioner. Skillnaden ligger delvis i genren - postapokalyps är lite mer "anything goes" medan fantasy behöver mer utvecklad historik och interna relationer.
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Forbidden Lands - förslag inför utvecklingen av spelet

Wed 27 Sep 2017, 08:23

1) En sak som jag saknar i Mutant År 0 är en mekanik för fraktioner dvs regler för dynamiken mellan innehållet i olika zonsektorer tex mellan kannibalerna i zonsektor 1, gastarna i zonsektor 2 och syraregnet i zonsektor 3. Vi talar trots allt om varelser och fenomen som bara befinner sig på närbeläget avstånd från varandra. Zonkartan kan liknas vid en dungeon där varje zonsektor motsvarar ett rum i en dungeon. Det är oftast mycket roligare att spela i en dungeon som har en inre logik. Tex bör orcherna i rum x ha en relation till draken i rum y, vampyren i rum z och till falluckan i rum w. Det blir betydligt mer komplicerat när man ska relatera rummen/zonsektorerna till varandra men jag tycker att det också är just häri som mycket av spelandets berättelse uppstår. En dungeon som berättar en historia är betydligt roligare att spela i än att bara slumpa fram olika encounters i dungen. I Mutant År 0 har jag uppfattat saken som att spelkonstruktörerna lämnar åt spelledaren att själv hitta på dessa inbördes relationer. Spelreglerna ger alltså inget stöd i skapandet av spelvärldens inre logik. Detta är enligt min åsikt en stor svaghet i Mutant År 0. Jag tycker att ett bra sandbox-rollspel ska innehålla ett stöd (regler) för att hjälpa spelledare i detta arbete vad gäller att skapa en dynamisk sandbox. Jag anser att en mekanik för dynamiken mellan olika sektorer är en viktigt del i ett verktyg för sandbox-rollspel (som ju Mutant År 0 och Förbidden Lands i mångt och mycket är). Jag rekommenderar att Fria Ligan läser på om de alternativ som finns och överväger att infoga liknande regler i Forbidden Lands. Jag tänker framförallt på Stars Without Numbers, Spears of the Dawn och Raiders of R’lyeh: Gamemaster’s Guide & Core Rules som alla innehåller sk faction rules. Det finns säkert mängder av smarta lösningar och SWNR mfl är bara exempel på spel som jag känner till har regler för fraktioner i sandbox-spel.
Alltså jag håller helt med att berättelsen och kampanjens inre logik, inklusive hur olika element hänger ihop, är jätteviktigt - själva kittet i en kampanj. Vad jag är mindre säker på är huruvida man behöver regelstöd för detta. En bra sandbox lämnar kreativ frihet till spelgruppen och SL.

Jag blir alltid lite tveksam när det som spelet handlar om, berättelsens kärna eller spelupplevelsens huvudmoment, redan täcks av regler.

Helt oavsett detta känns avancerade faktionsregler (och för den delen avancerade sociala regler) som en konstig fit för settingen i FL. Helt rätt för Svavelvinter, men konstigt för Nils Gullikssons känsla för äventyr. Förvånad om FL är MER regeltungt än M0....
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Forbidden Lands - förslag inför utvecklingen av spelet

Wed 27 Sep 2017, 13:43

Det är så vi resonerar också. En setting med fraktioner och djup, men inte ett skuggspel i Svavelvinterstil. Fokus i Forbidden Lands är äventyrarna och deras (irr)färder, vi vill hålla spelet regellätt och vill undvika metaregler där spelarna går ur sina roller. 
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Forbidden Lands - förslag inför utvecklingen av spelet

Wed 27 Sep 2017, 14:23

Det är så vi resonerar också. En setting med fraktioner och djup, men inte ett skuggspel i Svavelvinterstil. Fokus i Forbidden Lands är äventyrarna och deras (irr)färder, vi vill hålla spelet regellätt och vill undvika metaregler där spelarna går ur sina roller. 
Grymt - låter helt rätt. Och det är uppmuntrande att se att er regelmotor (som jag hoppas kommer ut som OGL nu :) ) är så pass flexibel och utvecklas och anpassas med olika koncept.
Ser fram emot detta!
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests