Page 2 of 2

Re: Hur blir man en bättre SL?

Posted: Sat 26 Apr 2014, 18:56
by Schtajner
Jag brukar tänka i alla fall när det kommer till tillämpning av regler "Skulle jag tycka det var kul att ha en spelledare som agerar som jag". Efter att ha märkt hur sjukt frustrerad jag blivit som spelare av antingen tillämpningen av regler eller specifika äventyrkoncept, vari jag kunnat känna igen mig själv som SL, så försöker jag tänka på att vara en rätt genereös SL mot spelarna.

Re: Hur blir man en bättre SL?

Posted: Tue 20 May 2014, 12:00
by rognas
Jag har alltid knåpat på en grej som har varit mycket av min svaga sida i spelledande: Allmänbildning. När rollpersonerna ska bryta upp lås, bygga saker eller genomsöka hus så får jag ofta fråga spelarna "Hur går det här till/Är det möjligt?". Hur mycket jag än förbereder mig så kan jag ju faktiskt inte researcha precis allt inför ett spelmöte. Likaså känns det som en riktig tempomördare när man är tvungen att googla på något under spelmötet.

Ett härligt exempel är när min spelgrupp tog sig upp på ett hustak för att spana över omgivningen, vilket jag egentligen ville hindra då den dåliga sikten på marken skulle vara ett tema i äventyret. Rätt som det var så pratade jag med några SL-polare om problemet och de svarade "Vissa hus har ju bara tjärat papptak. Klättrar du upp på det så faller du rakt igenom och sen har du hela skrevet fullt med träsplitter."

Hur tacklar ni sådana situationer?

Re: Hur blir man en bättre SL?

Posted: Tue 20 May 2014, 14:29
by Henke
Hur tacklar ni sådana situationer?
Kort förklaring: Samberättande
Lång förklaring: Man låter alla vara med och berätta. Förhoppningsvis kan någon av spelarna mer i det aktuella ämnet.

Re: Hur blir man en bättre SL?

Posted: Fri 20 Jun 2014, 22:57
by Rollspelsräven
Hur tacklar ni sådana situationer?
Man får göra ett överslag är det rimligt, för det historien framåt på ett intressant sätt: "Go for it!" Du är speledare och har det sista ordet (även om det ej ska missbrukas). Undvik all form av googlande och kunskaps fäktande. Om det hade vart verkligheten och google som gjort manus, hade aldrig Die Hard med Bruce Willis sett dagens ljus! :-)

Re: Hur blir man en bättre SL?

Posted: Thu 10 Jul 2014, 19:39
by simon
Jag som SL försöker skriva upp mål för mina möten. Jag försöker alltid att jobba vidare med saker som hänt innan. Det behöver inte vara förra mötet. Det kan vara något som hände för flera möten sen, men som först nu utvecklar sig till en konflikt eller djupare förståelse för någon eller någonting. Mål för SL skulle kunna vara att:

-Introducera oanvända regler eller regler som tidigare inte behövts fördjupning i. RP kanske har hittat ett fordon.
-Utmana RP's tidigare relationer till viktiga SLP.
-Växla tempo.
-Gör några oviktiga SLPs lika detaljrika som de andra inför varje möte!
-Om en viss RP fick lite tid förra mötet, planera in något så han/hon får skina, kanske enda lösningen på problemet gruppen ställs inför är med hjälp av RP's mutation eller specialfärdighet.
-Introducera ett nytt rykte. Kan vara en ny maktfaktor inne i Arken eller om en specifik zonsektor som du vill att RP ska fara till.