Sakara
Topic Author
Posts: 139
Joined: Mon 13 Jun 2011, 17:50

Hur blir man en bättre SL?

Sun 19 May 2013, 21:42

Tjo!

Tänkte kolla lite vad ni alla anser är viktiga egenskaper hos en Sl och hur man kan utveckla/förstärka dem.

För det mesta så är jag oftast SL för de grupper som jag är med i. har inget emot det per sig men perfektionist som man är så strävar jag alltid efter att utvecklas i det jag tycker är roligt (ex lärde mig excel för att jag har en ful skrivstil så behövde digitala formulär. nu kan jag skriva relativt komplexa saker i det).

Så vad behöver man för egenskaper/förståelse för när man är SL?

Känn din grupp:
Väldigt viktigt att kunna känna av hur gruppen och de individuella spelarna agerar och reagerar på spelet. Är det possitvt, negativt osv. Att kunna anpassa utmaningar efter vad gruppen är roligt och spela ut det som får dem att driva spelet framåt är enligt mig den viktigaste egenskapen hosen SL.

Följ en struktur:
Att kunna följa en struktur är en bra egenskap att ha. Det ger spelare något att stå på ochsessionerna blir inte bara en massa hattande. Dock väldigt viktigt att man inte blir låst av strukturen.

Kunna improvisera:
Motpolen till Följ en struktur. Att kunna improvisera är ett bra sätt att få spelarna att känna attderas handlingar påverkar världen och att det inte blir ett dataspel av det hela. dvs du kan inte gå andra vägar än den räslade.

Gestalta karaktärer:
Vissa är jätteduktiga på skådespeleri andra inte. Men att gestalta med antingen ändrat röstläge, gester, djupa beskrivnina etc ger liv åt omgivningarna. Det som mina spelare känner är att de vill inte ha direkta känslor i beskrivningarna utan mer saker som kan tolkas som känslor te kroppspråk, ansiktsutryck, miljöer osv.

Känsla för tempoväxling:
Viktigt i rollspel som innehåller hotbilder av något slag. Man kan inte köra på högsta tempo en hel session på 8 timmar. Varken SL eller spelare orkar meddet mentalt. Att kunna anpassascener med lågt och högt tempo så alla orkar och inte känner onödig stress är ett måste.

Beskriva miljöer:
Ungefär samma som gestlta karkatärer men man använder naturen, staden osv istället.

Det är vad jag kommer på så här på rak arm. Något som jag glömt?

Så hur gör man sig bättre inom något av dessa områden?

Det jag har svårast med är att gestalta karkatärer och miljöer utan att ta in karaktärernas känslor i dem.
Hur jag gör för att bli bättre är att aktivt prata med mina spelare efter möterna om vad de tyckte och vad som kan göras bättre etc. dvs hålla en väldigt öppen dialog. SAMT att jag spelar under en som ä grymt duktig på skådespeleri och lär mig hur hon tänker när hon har en SLP som agerar med min karkatär.
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Hur blir man en bättre SL?

Mon 20 May 2013, 07:32

Jag tror oavsett spelstil att förberedelser är det viktigaste (stolpar för att beskriva platser, karaktärer etc). Om det gäller en rälsad historia så försöker jag skissa på parallella spår så man inte står handfallen i en komplex struktur för att spelarna gör något oförutsett. Det är en svår balansgång när man vill ge sina spelare stor frihet i världen men samtidigt har en räls som berättar en förutbestämd, men fantastisk historia - är friheten eller berättelsen det viktigaste? Frihet för spelarna kan förmodligen aldrig skapa ett lika komplext äventyr, men om berättelsen får styra för mycket så skulle man lika gärna kunna sluta spela och istället ha högläsning från en bok. :)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Hur blir man en bättre SL?

Mon 20 May 2013, 09:34

Jag var aldrig någon vidare bra spelledare - lite för nervös och prestationsinriktad. Min enda styrka var nog att hitta på udda platser och situationer. Minns att jag en gång tog det så allvarligt att jag vid speltillfället fick migrän och var tvungen att ställa in. Rätt inställning är nog att alla ska ha så roligt som möjligt.
 
User avatar
Brior
Posts: 891
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Hur blir man en bättre SL?

Mon 20 May 2013, 09:39

Frihet för spelarna kan förmodligen aldrig skapa ett lika komplext äventyr, men om berättelsen får styra för mycket så skulle man lika gärna kunna sluta spela och istället ha högläsning från en bok. :)
Ett billigt trick som jag ibland körde var illusorisk valfrihet, dvs det viktiga är att spelarna TROR att de har frihet, inte att de har det. Enkelt exempel: Ni kan välja en av tre dörrar, men vilken väg ni än väljer så hamnar ni till slut på platsen jag bestämt.
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Hur blir man en bättre SL?

Mon 20 May 2013, 10:38

Ett billigt trick som jag ibland körde var illusorisk valfrihet, dvs det viktiga är att spelarna TROR att de har frihet, inte att de har det. Enkelt exempel: Ni kan välja en av tre dörrar, men vilken väg ni än väljer så hamnar ni till slut på platsen jag bestämt.
Den varianten har jag provat ett antal gånger, förstärkt av dolda SL-tärningskast som egentligen var betydelselösa. Detta tärningsfusk satte dock Svavelvinter-rollspelet stopp för då alla slag skall vara öppna. En nackdel om man på ett enkelt sätt vill dra historien i en viss riktning men helt klart en fördel när det gäller stämningen. Vid de tillfällen som man numera spelar med en SL som slår dolda tärningar och ser lurig ut så känns det lika gärna som man kunde skippat tärningarna.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
catcaller
Posts: 19
Joined: Wed 02 Jan 2013, 09:28

Re: Hur blir man en bättre SL?

Mon 20 May 2013, 10:53

Spännande ämne, som man kan prata hur mycket som helst om.

Tänkte att jag kunde presentera "mitt sätt" att spelleda får vi se om det ger något till någon.

Några grejer som jag tycker är viktiga är förmågan att hela tiden växla mellan att samla ihop spelarna och släppa loss dem. Denna "puls" kan man även kalla scener och likt teater eller film så finns det många etablerade, dramaturgiska knep som vår hjärna är konditionerade till att acceptera.
När SL startar en scen så håller man ihop spelarna, man styr presentationen av scenen och beskriver det som man vill lägga focus på. Helst så är man lite förberedd och kan snabbt beskriva - platsen, tid på dagen, viktiga karaktärer och vad de gör samt viktiga props. Sedan släpper man spelarna fria, ofta med en fråga som "Vad gör ni?"
I bakhuvudet har man som SL alltid som mål att driva scenen mot en konflikt. Man behöver oftast inte planera vad konflikten får för konsekvenser, det faller sig ofta naturligt. Sen kanske spelarna inte väljer just den konflikten man planerat!
Nyckeln är att välja konflikter som utmanar rollspersonerna och där utgången känns oviss. Tänk att spelarna ska få lite "ont i magen" av situationen så blir det oftast bra.
Om man inte kan få till en konflikt borde man så snabbt som möjligt gå vidare till nästa scen! Diskutera med spelarna om vad de vill göra.

När konflikterna är lösta så kan lätt scenen falla sönder och bli tråkig ut om inte SL kliver in och samlar ihop spelet genom att sammanfatta vad som har hänt och eventuellt ge anvisningar om vilka scener som spelarna kan välja att ge sig in på härnäst. Här får man ha lite fingertopskänsla, det kan finnas konflikter kvar i gruppen som kan vara bra att spela ut innan man går vidare.

Jag rekommenderar att bara överskådligt beskriva tid och rums förflyttningar mellan scener. I en film klipper man bara till nästa scen, sällan med någon transition alls. I rollspel är det ofta praktiskt att återge hur mycket tid som förflyter mellan scener.

Ett tillägg till detta format är scener utan konflikter. Jag brukar kalla dem för "Flavour Scenes". Detta är scener som inte handlar om att föra handlingen frammåt utan att presentera världen eller någon/några karaktärer. Det kan även vara en scen där rollspersonerna endast spelar mot varandra, även om långt ifrån alla grupper är bekväma med det. Flavour Scenes är viktiga för att stå i dramaturgisk kontrast till konfliktscenerna och för att ge världen mer... smak.

För mig funkar detta format med scener lika bra för syrt som fritt spel och till alla genrer. Det är kraftfullt i sin enkelhet eftersom det finns en trygghet att falla tillbaka på. Tillsammans med SL's grundregel: "Säg Ja!" så behöver man inte så mycket mer.

Tips: Om du inte har ett färdigt äventyr ber du bara spelargruppen att ge dig nästa scen, ta sedan ett par minuter och skriv ner scen beskrivningen ovan, tänk ut en konflikt och spela ut scenen. Fortsätt så så har ni tillslut fixat hela spelmötet.

Tips 2: En lathud till rollspels konflikter - Rollpersonerna vill ha/ göra X, men Y finns där och använder Z för att hindra Rollpersonerna.
X är rollpersonernas mål, ofta information, resultatet av en handling eller en pryl
Y är hindret för att det inte RP ska lyckas direkt, ofta en antagonist karaktär/organisation eller någon slags naturkraft i världen.
Z behöver inte alltid vara med, men det är ofta det rollpersonerna interagerar med direkt som t.e.x. Antagonistens hejdukar, men et kan även vara ett viktigt föremål eller förmåga. Z visar ofta vilken typ av konflikt scenen har (fysisk, mental, ekonomisk, verbal, magisk OSV.)

/end of rant
 
AmP
Posts: 27
Joined: Wed 03 Apr 2013, 17:08
Location: Turbo

Re: Hur blir man en bättre SL?

Sat 25 May 2013, 13:13

Jag har precis börjat komma in i rollen som SL, och jag har läst många tips på hur man SL:ar. Och jag kan säga att det absolut viktigaste är man har roligt ihop. Har spelarna tråkigt har man misslyckats som SL, och då får man sparka igång spelet lite så folk tycker det är roligt igen.
Med plutonium tvingar vi ulvriket på knä.
 
User avatar
Bernuz
Posts: 24
Joined: Wed 19 Mar 2014, 17:17

Re: Hur blir man en bättre SL?

Wed 26 Mar 2014, 00:27

Mycket intressant för en oinvigd blivande SL. Forsätt gärna med fler tips de som har! :D
 
User avatar
Pingas
Posts: 131
Joined: Mon 10 Mar 2014, 18:23

Re: Hur blir man en bättre SL?

Sat 05 Apr 2014, 19:45

Minns att jag en gång tog det så allvarligt att jag vid speltillfället fick migrän och var tvungen att ställa in.

Haha detta har hänt mig också! :lol:
 
User avatar
Gråskägg
Posts: 238
Joined: Wed 29 Jan 2014, 00:26
Location: Territorierna

Re: Hur blir man en bättre SL?

Sun 06 Apr 2014, 00:25

Ge alla spelare lika stort utrymme. Tillåt inte att någon kommer i skymundan. Ge varje spelares rollperson tillfälle att glänsa någon gång under spelmötet. Behandla dina spelare som medspelare och inte som motståndare. Var lyhörd och lita på ditt omdöme.
Slutstation Hökarängen - avstigning för samtliga passagerare!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests