Page 1 of 1

PDF vid köp av produkter i svenska shoppen

Posted: Tue 15 Jan 2019, 14:28
by Krinox
Hej,

Hur snabbt efter att man beställt en vara i den svenska shoppen brukar pdf:erna trilla ner i ens maillåda?
Ingen brådska från min sida, mest nyfiken bara :)
Gäller i detta fall de som ingår i Korpens paket.

Tack på förhand,

Re: PDF vid köp av produkter i svenska shoppen

Posted: Tue 15 Jan 2019, 15:11
by BrotherB
Några timmar, max en dag. Från mina erfarenheter. :)

Re: PDF vid köp av produkter i svenska shoppen

Posted: Tue 15 Jan 2019, 15:17
by Krinox
låter prima det :)
tack.

Re: PDF vid köp av produkter i svenska shoppen

Posted: Wed 30 Jan 2019, 21:08
by Björne
Hej!

Sköts utskicket per automatik eller görs det manuellt?