User avatar
SirBulle
Topic Author
Posts: 117
Joined: Tue 25 Feb 2014, 19:10

År noll/Year Zero - forum

Tue 27 Jan 2015, 17:33

Jag tycker att det är jätteroligt att den engelska delen av forumet har en hyfsad aktivitet.
Finns det några planer på att integrera den svenska och den engelska delen? Det är ju tråkigt att att två väldigt lika diskussioner inte hålls i samma tråd bara på grund av en språkbarriär.

Alla är kanske inte lika bra på att skriva på engelska som på svenska och det kanske stoppar någon från att dela med sig av något om engelska är det enda alternativet.

Hur ser de framtida planerna ut angående detta?
Är det tänkt att det engelska forumet skall expanderas till samma storlek som det svenska? Ska de båda finnas separat fran varandra? Eller ska de kanske bara finnas ett, gemensamt, "Mutant forum"?

Finns det några tankar runt detta? Vad vill vi?

-----
I think it's great that the English part of the forum has a decent activity.
Are there any plans to incorporate the Swedish and the English part? It's sad that the two very similar discussions are not held in the same thread just because of a language barrier.

All may not be as good at writing in English as in Swedish and it might stop someone from sharing something if English is the only option.

What are the future plans on this?
Maybe will the English forum be expanded to the size of the Swedish? Should they both be separate from each other? Or should they perhaps be only one, common, "Mutant forum"?

Are there any thoughts about this? What do we want?
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: År noll/Year Zero - forum

Tue 27 Jan 2015, 21:05

Finns det några tankar runt detta? Vad vill vi?
Tycker detta handlar om produktutbudet. Så länge man ger ut Mutant på svenska så skall det finnas en svensk del, samtidigt som en engelsk utgåva skall ha sitt forum. Att tvinga in svenska spelare (som idag enbart skriver på svenska) blir inte bra. Dessutom skulle det bli väldigt konstigt med enbart ett engelskt forum för Mutant, medan Svavelvinter, Coriolis och Morwhayle är på svenska.

Säger som Offspring "keep 'em separated" :)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
SirBulle
Topic Author
Posts: 117
Joined: Tue 25 Feb 2014, 19:10

Re: År noll/Year Zero - forum

Wed 28 Jan 2015, 08:50

Jo, så har jag med tänkt.
Men samtidigt så finns det ju så mycket gött folk i bägge delar. Vore ju underbart om vi skrev på ett gemensamt ställe och tog del av varandras idéer! :)
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: År noll/Year Zero - forum

Wed 28 Jan 2015, 10:27

Jo, vi kommer att fortsätta ha huvuddelen av vårt forum på svenska. Men ni är alla mer än välkomna att posta även i den engelska delen av forumet - såväl svar på de utländska spelarnas frågor och egna funderingar.

Sen finns det faktiskt ytterligare ett forum tillägnat spelet, borta hos Modiphius. Titta gärna in där också!
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests