Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Sat 16 Nov 2013, 22:35

Jag undersöker möjligheten att sätta ihop en regelrätt spelgrupp, för första gången på åratal. Såvida inte spelarna misstycker, så tänkte jag använda Tricilve-modulen och låta spelet kretsa kring Dokellas perukmakeri. Det blir i så fall karaktärsdrivet med persongalleriet (som för övrigt lär vara baserade på Fredmans epistlar av Bellman) från äventyret I perukmakarens hemliga tjänst. Fast med den lilla detaljen att spelet utspelar sig 9-3 år tidigare, beroende litet på vad jag vill lägga tyngdpunkt på. Tanken är i alla fall att ha Labran, Ingolmo och Mathus Dokella som spelarkaraktärer, eventuellt med stegjunkare Molvia som ytterligare ett alternativ. Grälmakar Amfonz får oavsett förbli en bifigur och trixter. Konkrosta kan vara en av Dokellas kamrater från ett kriminellt gäng i Gimorra.

Upplägget skulle exempelvis kunna vara att perukmakerskan Labran börjar komma till åren och behöver överlämna sin verksamhet, såväl den officiella affärsverksamheten som de rena skumraskaffärerna, till en värdig efterträdare. Sönerna har måhända inte visat något intresse för någon eller båda delarna av verksamheten, varför det är hög tid att bli manipulativ. Om ingen av sönerna i längden visar framfötterna behöver perukmakerskan hitta en annan lämplig kandidat, så som Molvia.

Om spelet börjar i samband med invigningen av Kronolaben, det vill säga år noll, så har Mathus Dokella blivit degraderad för sitt samröre med Praanz. Han återvänder hem till Gimorra och blir inblandad i familjeaffärerna. Det i detta läget är oklart om han överger sin militära karriär eller inte. Brodern Ingolmo är dock inblandad i allehanda olagligheter som hotar familjens affärer, och behöver tyglas för att underkasta sig moderns vilja.

Metaplotten skulle kunna kretsa kring Labrans ambition att bilda ett nytt skrå, till en början en inofficiell sådan. Alltså behöver konkurrenterna i staden kuvas och inlemmas under huset Dokellas kontroll. Samtidigt försöker man få peruker att komma på modet, exempelvis genom kontakter inom stadens societet, vilket dock inte ses med blida ögon av Hattmakarnas skrå. Kriminella element i Gimorra vill samtidigt ta kontrollen över det egna perukmakeriet, men Labran vägrar betala för "beskydd". Sönerna blir hur som helst inblandade i alltsammans.

Om spelet däremot utspelar sig något år senare, så har Ingolmo redan tagit ställning och arbetar under sin mor. Han har rent av lärt sig hantverket. Brodern Mathus kommer hem på en permission och blir indragen i familjeaffärerna. Vid det här laget har Ingolmo och Konkrosta gjort Perukmakarna till en maktfaktor i slummen, men det finns fortfarande konkurrenter i Gimorra. Även om Labran överlämnat den kriminella verksamheten till sin son så handhar hon fortfarande skrået och hyser drömmar om att göra det till ett formellt skrå. Detta är ett arbete som sönerna får ta över då hon planerar att dra sig tillbaka.

Metaplotten här skulle istället kretsa kring "Honungsdemonen" Allguldi, som båda bröderna måhända förälskar sig i. Geto (a k a Halvhosa) dyker upp i jakt på demonen men faller också för henne.

Oavsett ser jag fram emot att få reda på hur Snillerpåvaren gick från en simpel hälare till gängledare i Hednafänge. (Liksom hur de olika minoritetsgrupperna hamnade där.) Likaså vilka Burladåren av Savallo respektive slumpoetissan Gestina egentligen var för figurer. Eller hur Galtippa grundade ligan Flagellanterna och flyttade in i det som senare skulle bli känt som Kedjehuset. Andra händelser omfattar hur Hundätarna fick sitt namn - och huruvida de någonsin inledde ett samarbete med familjen Dokella.

Vad gäller perukmakeriet som sådant så hittar Labran sin ersättare som perukmakare i Velidun från Montorba. (Hur Klyddern fogas in i handlingen är oklart.) Vidare kommer man så småningom i kontakt med Nya Sfären och dras in i konspirationen mot kejsarmakten. Praanz kanske gör ett gästspel också, såvida han inte fortfarande befinner sig i Staden O.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Sun 24 Nov 2013, 00:36

Då jag ännu inte faktiskt lyckats samla ihop en spelgrupp så går jag vidare med upplägget med ett karaktärsdrivet scenario i åtanke. Huruvida jag sedan själv kommer att använda mig av det som ett introduktionsäventyr själv inte får framtiden utvisa. Åtminstone en potentiell spelare verkar i alla föredra att skapa sin egen karaktär kontra att spela en färdig dito, varför det måhända inte blir något längre kampanjspel med detta upplägg.

Scenariot utspelar sig alltså direkt efter Kronolabens invigning och antagonisten i äventyret blir "Burladåren" Savallo, en gangsterboss som driver teatern som bär hans namn som täckmantel. Tanken är att Gimorra söder om Doklatke, alltså glädjekvarteren på Myrstackens östra sluttningar, fått hård konkurrens från ett nytt nöjeskvarter norr om floden. Savallo har köpt upp en mängd fastigheter i anslutning till teatern och driver förutom teatern flera bordeller och en mängd krogar och även värdshus. I övrigt kontrollerar han mer eller mindre fullständigt all affärsverksamheten längst flodbanken, från Likfärjan till Broskwega. Stråket kallas ännu i folkmun för Venderskaj, medan Gimorra åsyftar Myrstackens förlängning (inkl Hednafänge), och Nekrostylisternas kvarter kort och gott kallas Döda gatan. Nekrostylisterna uppskattar inte nykomlingen Savallo och motarbetar densamme på olika men diskreta sätt.

I scenariot har namnet Burladåren meningen "Burlesk dåre" vilket beskriver den roll han själv ständigt spelar. (Jag behöver nog ta en titt på Heath Ledgers tolkning av The Joker för inspiration.) Den närmaste kretsen kring honom leds av hans högre hand Enpeze, som ännu inte gjort sig ett namn utanför Bokrind, och kallar sig kort och gott för Burladårarna. Det är en samling hårdhänta gycklare inspirerade av gänget i A Clockwork Orange.

Förutom sitt eget "burladöme" norr om Doklatke kontrollerar Savallo det egentliga Gimorra genom devisen "söndra och härska". Genom att kontrollera bron Broskwega kan han så gott som helt strypa såväl leveranser som tillströmningen av kunder till den sexhandel som driver ekonomin söker om floden. Gatorna och gränderna i Gimorra härskas av ett par tre kriminella gäng vilka alla tillåts verka med ett mandat från Savallo. Ingen tillåts bli för stark eller självständig, liksom hans grälmakare ser till att hålla gamla fejder levande i förebyggande syfte.

Burladåren Savallos handgångne i (södra) Gimorra är istället Fuskmålarna, som är en grupp hårdföra utpressare vilka tagit sig ensamrätten att måla om de grälla fasaderna i glädjekvarteren. Man dyker helt enkelt upp, inspekterar fastigheten och helt sonika sätter igång att "fräscha upp" byggnader som utpekats av Savallos kunskapare. Ägaren till fastigheten åläggs sedan att betala för utförda tjänster, något som givetvis kostar hutlösa belopp. I bästa fall blir man skuldsatt för lång tid och i värsta fall råkar någon riktigt illa ut. Fuskmålarna är hatade av alla och envar.

Labran Dokella utgöra en pusselbit i Gimorras kriminella nätverk. Dels driver hon en legitim affärsrörelse i perukmakeriet, och dels har hon sina fingrar i allehanda skumraskaffärer. Snarare än att ha ett stall av egna bråkstakar ser hon till att ha goda relationer till de olika gängledarna i Gimorra. Som den vackra och stiliga mogna kvinna hon är använder hon sin charm och sin list för att få herrarna att göra som hon vill. Det är rent av litet prestige i Gimorra att synas i umgänge med den alltid stilriktiga, om än kompromisslösa, Labran.

Perukmakarna är alltså en liga som fortfarande är i sin linda. Sonen Ingolmo leder en grupp råbusar under någon av de lokala småpåvarna, något som potentiella fiender till modern är fullt medvetna om. Konkrosta är medlem av en annan av ligorna och har motsvarande position. De två ungdomsvännerna är dock dryckesbröder och jobbar aktivt för att vapenstillestånd skall råda mellan de båda gängen. Stegjunkare Molvia driver i sin tur en dansskola norr om Doklatke och har genom sin klientel god insyn i Savallos förehavanden. Han har ett gott öga till Labran och de två betraktar varandra som intima vänner. Grälmakar Amfonz agerar givetvis alltjämt Labrans högra hand - och kan även fungera som spelarkaraktär vid behov.

Hälaren Snillerpåvaren är ännu inte någon gängledare men grunden till Rävarna utgörs av en löst sammanhållen grupp inbrottstjuvar. Willem av Venderskaj leder en grupp artister som verkar i opposition till verksamheten på teater Burladåren, där de sköna scenkonsterna gärna sammanblandas med könshandel. Man håller till på Venderskrog och en konfrontation torde vara ofrånkomlig. Kornilla da Morgimma och Stritsnackaren Alessis är något av jokrar med goda kontakter i så gott som samtliga läger.

Utanför Gimorra, såväl söder som norr om floden, återfinns givetvis andra ligor; I Gyllenfluda håller Portvakterna ordning på gatorna och leds av en lokal affärsman tillika hattmakare. I Hammershill håller Skorstensfejarna dräggen från glädjekvarteren på behörigt avstånd. I Övraback är gatukriminaliteten måhända i själva verket organiserat från Galgaris vapensmedja?

Något mer än en startscen och en uppsjö uppslag till händelser i Gimorra behövs nog inte som handling. Karaktärerna egna målsättningar och förutsättningar torde räcka till intressant spel. Den bakomliggande drivkraften i äventyret är alltså gangsterbossen Savallos önskan att ta över Dokellas perukmakeri, men ren självbevarelsedrift torde kunna leda till konfrontation med Burladårarna. Äventyret kan i stort sett spelas tills någon form av permanent lösning på eventuella hot mot Dokellas perukmakeri kan finnas.

Vad tycks?
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Sun 24 Nov 2013, 15:09

Vidare så tänkte jag ta en titt på Fredmans Epistlar och se om man inte kan inspireras vidare av persongalleriet där. Den enda person som jag vid en snabb överblick kan identifiera torde vara dansmästaren Molvia/Mollberg, varför det ligger nära till hands att låta honom hålla till på sin studio Grönlund på Hornsgatan.

Annars har jag tolkat "slumpoetissan" Gestina som en slags parallell till Bellman själv, måhända skriver hon Labran Dokellas nåd på kommission? Kanske duger någon bastardiserad epistel också in i spelet som en profetia? Om man nu skulle vilja använda settingen till kampanjspel.
Nu Uelgeric prässar vid klingande rop.
Ekendälds förkunnare upstiga hvar dag,
Stöta Basuner, förkunna vår Lag,
Som Hjeltar i blodiga slag.

Draga mig dit, just dit där du ligger.
Än får du ej lida utaf;
Nu skal du dö, min hiorodul jag tigger
Qvickna åter i din graf.

Med stora pumpskor på förfäders bruk,
Randiger nattrock och skuren peruk,
Halsduk af läder och gjördel kring buk,
På förfäders bruk.

Gosse en gång om du stupar i fält,
Ser du Arsenalen, pryd dina anor;
Trocuspa har oss båda vår svepning bestält
Inom slitna, blodiga fanor;

Där skal din sabel hänga vid min,
Rostad i blod och krökt i sarynger;
Skjortan du bär, skal blodig och fager
Tekna de sår som tecknar ditt skinn.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Sun 01 Dec 2013, 21:34

Jag har skisserat på fyra stycken karaktärer till scenariot:
Perukmakerska Labran Dokella

Ödestyngd: 2
Öde: Lämna vidare sitt arv
Förbannelse: Kontrollbehov
Livsstil: 3 (bemedlad)

De fyra bloden:
Sten 1, Vind 3, Eld 1, Vatten 3

Förmågor:
Hantverk 1 (Specialist: perukmakeri)
Krämare 1
Tjuvkonster 1 (Låsdyrkning)
Intrigmakare 1 (Hållhakar)
Okvädning 1 (Hotfull)

Erfarenheter:
1. Ärvde faderns konkursmässiga perukmakeri i ung ålder och slet igenom nätterna med att bemästra hantverket.
2. Blev känd som en skönhet och hade många romantiska förbindelser med lokala näringsidkare i Gimorra.
3. Hade en kortvarig relation till grälmakar Amfonz som dock slutade i vänskap och ömsesidig respekt.
4. Födde två söner men mörkade medvetet fädernas identitet.
5. Blev indragen i skumraskaffärer genom sina förbindelser med kriminella element i slummen.


Kapten Mathus Dokella

Ödestyngd: 2
Öde: Plikten framför allt.
Förbannelse: Vill aldrig svika någon han bryr sig om.
Livsstil: 3 (bemedlad)

De fyra bloden:
Sten 3, Vind 2, Eld 2, Vatten 1

Förmågor:
Svärdskonst 2 (Specialist; svärd, Snabbdrag)
Befäl 2
Hantverk 1 (Specialist; perukmakeri)

Erfarenheter:
1. Lärde sig motvilligt grunderna i familjenäringen perukmakeri.
2. Satte sin storebror Ingolmo på plats i ett hårdhänt slagsmål över ett byte av stulna godsaker.
3. Lämnade sitt föräldrahem i Gimorra mot moderna vilja för att bli rekryt på Västra garnisonen i staden.
4. Blev förälskad i sin kollega Tocandra da Privari när paret utsågs till kandidater för officersutbildning.
5. Blev utpekad som syndabock för ett attentat när han tjänstgjorde under Kronolabens invigningen i Septaviet.


Gängkrigare Ingolmo Dokella

Ödestyngd: 2
Öde: Att göra sin omedelbara omgivning till en bättre plats för alla.
Förbannelse: Förbarmar sig över de svaga.
Livsstil: 2 (fattig)

De fyra bloden:
Sten 2, Vind 2, Eld 2, Vatten 2

Förmågor:
Tjuvkonster 3 (Knivkamp, Snabbfotad, Ficktjuveri)
Intrigmakare 1 (Diskretion)
Ligaledare 1 (Väldrillad)

Erfarenheter:
1. Vägrade som barn lyssna på sin mors förmaningar och gjorde sig ovän med dennes intime vän Amfonz.
2. Åkte på råkurr av sin yngre broder Mathus och svor att aldrig låta sig förnedras igen.
3. Blev utkastad från sitt föräldrahem i tonålder varpå ungdomsgänget i Gimorra blev hans nya familj.
4. Gjorde sig ett namn som slagkämpe när han utmanade en gängledare på envig och gick vinnande ur striden.
5. Utmärkte sig som ledare och fick ansvaret för en grupp gatukämpar under den lokala gängledaren Felmatia.


Grälmakar Amfonz av Lovensberg

Ödestyngd: 2
Öde: Sprida osämja omkring sig.
Förbannelse: Obrottsligt lojal.
Livsstil: 3 (bemedlad)

De fyra bloden:
Sten 2, Vind 2, Eld 1, Vatten 3

Förmågor:
Intrigmakare 5

Erfarenheter:
1. Växte upp i en stor syskonskara i ett köpmannahem i Tricilve och fick intrigmakeriet med blodet.
2. Gjorde framgångsrik karriär som sol-och-vårare och gjorde sig såväl ett namn som ett stort kontaktnät.
3. Förförde den vackra perukmakerskan Labran i Gimorra och blev sedermera dennas förtrogne.
4. Kunde inte längre försörja sig som bedragare på grund av sitt rykte och började istället lära ut intrigmakeri.
5. Räddade Dokellas perukmakeri undan en komplott från en konkurrerande hantverkare.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Mon 02 Dec 2013, 19:25

Här ett porträtt på Mathus Dokella:

Image

Bilden föreställer alltså en ung Norman Reedus, som lär ha varit förlaga till brodern Ingolmo Dokella.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Mon 02 Dec 2013, 22:17

Labran Dokella (Judi Dench), tack för den Brior. :D

Image
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Mon 02 Dec 2013, 23:46

Amfonz

Image
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Fri 17 Jan 2014, 21:41

Image
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Mon 20 Jan 2014, 14:34

Det verkar kunna bli en kampanj av detta, med fem spelare varav en tar sig an Horrac som utstött vargman. Skuggspelskarta till År noll, som jag kallar settingen nedan.

Image

På Doklatkes sydstrand härskar den så kallade Hundviskaren, som använder de förvildade löshundarna på Myrstacken som sin privata flock. Motståndare matas till hundarna, liksom alla som vågar döda och/eller äta upp någon av hans skyddslingar. Han driver dock även ett tvätteri vid Ankdammen, granne med Dokellas perukmakeri.

Södra muren, det vill säga allt som faller inom stadsmurens skugga och är fullt synligt från densamma, förhärskas av korrupta soldater vilka kontrollerar smuggelverksamheten in i staden. Soldaterna är impopulära men samtidigt en stor tillgång för alla andra kriminella element. Man utpressar också befolkningen i Hednafänge, vilket låter sig göras då befolkningen utgörs av mindre isolerade grupperingar.

Solsidan utgörs av de kvarter där den så kallade Burladåren har köpt upp de flesta fastigheter, se tidigare postningar. Hans folk kontrollerar också bron Broskwega liksom ägarna till såväl tavernan Glädjens bord som värdshuset Broskgrind (känd från min andra kampanj) betalar beskydd till Harlekinerna, som jag tänkte kalla Savallos busar.

Själva Gimorra, alltså de traditionella glädjekvarteren söder om Broskwega, domineras av två konkurrerande ligor, varav Ingolmo Dokella är involverad i den ena. Båda ligorna är i praktiken underställda Burladåren som medvetet eldar på rivaliteten. Bordellägare och andra näringsidkare i Gimorra betalar beskydd till dessa herrar - och i gränskvarteren till bägge två. Labran Dokella, vars perukmakeri ligger vid skärningspunkten till tre gängrevir har dock lyckats komma undan att betala beskydd, än så länge.
Last edited by Baldyr on Fri 07 Mar 2014, 12:44, edited 1 time in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Perukmakerskans artagare - kampanjuppslag

Thu 13 Feb 2014, 11:54

Här följer skuggmakter och andra ligaledare inom settingen:
- Burladåren Savallo, som är teaterägare och den mäktigaste personen i Tricilves slum. Han är en skuggmakt i spelet (kopplad till karaktären Amfonz) men jag tänkte kontrollera honom själv. Hans hemmaterritorium är nöjeskvarteret Solsidan. Bland resurser återfinns förutom "skådespelare" och "pengar" även "harlekiner", "brovakter" och "brödleverantörer".

- Hundviskaren Canem, som äger en hundgård bredvid Dokellas perukmakeri. En obehaglig typ som levererar kamphundar till arenan för djurhetsning. Han är också en skuggmakt (kopplad till karaktären Labran) med bas på Sörbanken. Hans resurser består av "strykarhundar", "kamphundar" och "hundskötare".

- Kapten Hindurra da Karniback, som för befälet över den Södra stadsmuren och som organiserar smugglingen in och ut från staden. Hans knektar terroriserar allt och alla som ligger i murens skugga i kåkstaden Myrstacken samt i Hednafänge. Skuggmakt (kopplad till karaktären Mathus) med resurserna "soldater", "informatörer" och "kontakter".

- Bordellvärden Felmatia, som driver den populära inrättningen Blötstöten. Skuggmakt (kopplad till karaktären Ingolmo) som styr näringsverksamheten i norra Gimorra genom beskyddarverksamhet. Hans resurser är "bordellägare", "nattfjärilar" och "utpressare". Ingolmo Dokella leder dessutom hans gatubusar, men dessa utgör en förmåga (Ligaledare) för karaktären och kan inte användas i själva skuggspelet.

- Sutenören Neslor av gränden, som organiserar könshandeln i södra Gimorra. Konkurrent till Ingolmos skuggmakt Felmatia med många hårdföra hallickar under sig.

- Skrotplockaren Magionette, som leder gänget Skunkrövarna i Nordersback, vilken fungerar som stadens soptipp. Hennes anhang tar hand det som ingen längre vill kännas vid.

- Hinsideshandlaren Homber av skuggorna, som leder Nekrostylisterna vilka har monopol på dödsindustrin i staden. Gillet från Döda gatan både levererar råvaror till och köper produkter av Dokellas perukmakeri.

- Hattmakarmäster Bellun, som organiserar portvakterna i Gyllenfluda. Portväktargillet organiserar mycket av gatukriminaliteten på Bokrind.

- Murrekungen Hopala, som leder Skorstensfejargillet med bas i Hammershill. Gänget vaktar svartsjukt sitt revir från takåsarna.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests