Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Wed 30 Oct 2013, 20:25

Din egen spelrapport var, minst sagt, sedelärande... Funderar på att inleda med något enklare intermezzo vid själva ankomsten till Tricilve. Jag misstänker att karaktären kamperar hos saltfursten i Myrstacken inledningsvis. Annars torde själva perukmakeriet bli såväl hemmabas som skådeplats för mycket av spelet. Utflykter ut i staden och slummen blir nog just utflykter ut i en mer eller mindre främmande miljö. Över huvud taget gillar jag persongalleriet och intrigerna på perukmakeriet. Just nu lutar jag dessutom åt att låta Labran, alltså Ingolmos egen mor, vara förrädaren. Det blir en bra avslutning på alltsammans, tror jag.

En tanke är också att låta karaktären vara uppvuxen på Tricilves baksida - innan omständigheterna föranledde ett byte av scen. På så vis känner denna till viss geografi men saknar i mångt och mycket egna kontakter i staden. Kontaktnätet byggs så att säga upp under spel. Vidare öppnar detta för oväntade men intressanta möten med barndomsvänner - som gärna gjort karriär inom andra fraktioner eller ligor i slummen. På så vis kan man introducera konkurrerande ligor liksom intriger som inbegriper dessa.

Min egen inspiration till karaktärskonceptet kommer från teveserien Boardwalk Empire, där en IRA-man skickas till Atlantic City för att agera den (irländska) maffialedaren högra hand. Det han saknar i kontaktnät kompenseras genom lojalitet och garanterat inga kopplingar till konkurrenterna.
Last edited by Baldyr on Wed 30 Oct 2013, 23:37, edited 1 time in total.
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Wed 30 Oct 2013, 20:32

En tanke är också att låta karaktären vara uppvuxen på Tricilves baksida - innan omständigheterna föranledde ett byte av scen. På så vis känner denna till viss geografi men saknar i mångt och mycket egna kontakter i staden. Kontaktnätet byggs så att säga upp under spel. Vidare öppnar detta för oväntade men intressanta möten med barndomsvänner - som gärna gjort karriär inom andra fraktioner eller ligor i slummen. På så vis kan man introducera konkurrerande ligor liksom intriger som inbegriper dessa.

Min egen inspiration till karaktärskonceptet kommer från IRA-mannen som skickas till Atlantic City för att agera den (irländska) maffialedaren högra hand. Det han saknar i kontaktnät kompenseras genom lojalitet och garanterat inga kopplingar till konkurrenterna.
Tycker det låter som bra idéer. Gillar även att det är Labran som förrått sin egen son. Hade själv planer på (om jag hade SL:at äventyret) att låta Dokella själv vara förrädaren och att det som hela tiden såg ut att vara hans jakt på att hitta förrädaren, egentligen var en jakt för att undanröja alla spår (såsom perrukerna med hans eget namn i, Älskekinds döda kropp (som han själv isåfall var skyldig till), etc etc.

Sedan kan jag tycka det blir onödigt att släpa in en demon i historien. Tycker den är tillräckligt bra utan att det skall behöva utmynna i ännu en demonhistoria.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Wed 30 Oct 2013, 20:41

Jag tycker nog att styggelsen (demonen) har potential om äventyret skulle utvecklas till en längre kampanj. Därför skulle jag nog plocka in såväl Allguldi som Angatrym i enskilda scener, helt oavsett om monoliten någonsin kommer upp på agendan.

Furstessan Trinibel Talberina skulle nog fungera som skuggmakt, även om det inte skulle bli något skuggspel som sådant. Inte ens Ingolmo behöver veta att hon befinner sig i staden, utan hon kan just förbli en skuggfigur. Även här finns potential till utökat kampanjspel.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4603
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Thu 31 Oct 2013, 10:32

Låter kul detta!

Angående ödestyngd: Vettigt att inte börja med för hög ödestyngd, eftersom (som du säger) spelaren då måste skriva många erfarenheter som kan bli svåra att hålla ordning på (det är lättare med erfarenheter som man har upplevt i spel). Jag skulle nästan råda er att börja med ödestyngd noll - spelet blir mekaniskt enklare då, vilket låter vettigt för en färsk spelare. Det går ju att alltid att anpassa motståndet eller ge spelaren hjälp från bifigurer vid behov.
Fria Ligan
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Sat 21 Dec 2013, 13:09

Allguldi har fått en viktigare roll i vår kampanj. Detta eftersom ingen, speciellt inte spelarkaraktären, lyckas tygla Cantomerras framfart på perukmakeriet. Censorn är, liksom alla andra, förtjust i Allguldi och det torde endast vara en tidsfråga innan han lyckas lägra sitt byte.

Jag känner mig dock aningen förvirrad angående hur beskrivningen av Allguldi egentligen ska tolkas. Hennes agenda verkar vara att "öka (andras) lycka och (ta) sin näring från processen". Alltså förlustar sig Allguldi och Cantomerra närhelst tillfälle ges, till bådas ömsesidiga tillfredsställelse? På sin höjd undviker hon att sessionerna blir upptäckta av andra och därmed kommer till Ingolmos kännedom?

Fast samtidigt tycker jag nog att äventyrstexten kan tolkas som att Allguldi inte ägnar sig åt faktiska sexuella akter, utan är "så skicklig på att tillfredsställa (...) att hon fortfarande påstås vara oskuld." Alltså att hon inte behöver fullborda akten utan skänker tillfredsställelse genom magiska eller andra övernaturliga metoder.

Dessutom är Ingolmo knappast svartsjuk eller ens bryr sig om eller oroar sig för Cantomerras närmanden, så som äventyrstexten är formulerad. Alltså accepterar han Allguldis "natur" och räknar kallt med att censorn till slut kommer att komma till skott? Även om det inte är någonting han önskar ska ske så låter han inte svartsjuka grumla känslorna för Allguldi?

Så, alltså: Eftersom ingen hindrar Cantomerra från att komma åt Allguldi så ägnar sig de två åt någon form av mer eller mindre diskret intim samvaro på perukmakeriet. Allguldi ser inget ont i sig i att öka censorns tillfredsställelse - så länge det inte orsakar lidande i form av svartsjuka hos omgivningen? Hon kanske rent av ser det som ett sätt att distrahera Cantomerra och rent av sin plikt att göra honom till viljes?

Vidare torde Allguldi snart ha lindat Cantomerra runt sitt lillfinger. Exempelvis kan denne drivas av ambitionen att fullborda akten med Honungsdemonen, men kommer aldrig riktigt till skott. Hon är helt enkelt alltför skicklig på att tillfredsställa honom på andra sätt. Censorn tar dock det hela som en utmaning och en slags eggande parningslek. Frågan är då vad som skulle hända när han slutligen finner framgång i sin strävan?

Ett förslag skulle kunna vara att Allguldi för en stund själv tappar sin självbehärskning i akten - det kan ju rent av vara därför hon undviker dess fullbordan. Hon avlägsnar därigenom någon del av Cantomerras person, mer eller mindre omedvetet och utan egentligt uppsåt. Man kan ju tänka sig att även Cantomerra lider av någonting - att någonting skaver i hans ruttna falska hjärta. När Allguldi avlägsnar denna tagg förlorar censorn samtidigt någonting viktigt. Kanske sitt minne eller sin identitet? Hur tolkar i så fall omgivningen och mera specifikt myndigheterna censorns tillstånd?

Alternativa komplikationer skulle kunna vara att Cantomerra har för vana att förfölja sitt offer, varpå han kommer på demonen när hon tar livet av ett av sina offer i natten. Hennes förtrollning över honom bryts men han röjer samtidigt sin position. Allguldi tystar censorn som därigenom förlorar sitt fotfäste i tillvaron, enligt förslaget ovan. Han hittas avklädd, svulten och misshandlad i slummen någon dag senare, för att inte blanda sig i handlingen något mera.

Något som annars kommer att hända i äventyret inom kort är att Brondon Vilhúlla söker upp Fyrfingers Halvhosa (Geto) i egenskap av demonjägare, ditkallad på domare Dunsinans begäran. Cantomerra har nämligen "avslöjat" Geto som vampyr varför den senare befinner sig i husarrest i väntan på att anklagelsen kan avfärdas formellt. Brondons förhör med Geto kan mycket väl ge vid handen att monoliten finns på perukmakeriet, liksom att någon på plats i själva verket är en förklädd demon. Det torde inte vara någon större utmaning för demonjägaren att identifiera Allguldi som styggelsen. Men frågan är hur Cantomerra i sin tur reagerar på anklagelsen - om han nu själv befinner sig under Honungsdemonens förtrollning? Kanske åtnjuter Allguldi helt plötsligt myndigheternas beskydd undan Abzulvan? Kastykekyrkan, och i förlängningen investalen Rynanda, hamnar nog i en besvärlig situation i så fall.

Vad tros om dessa resonemang? Några andra uppslag till förvecklingar? (Det kan tilläggas att Ingolmo själv möjligen kommer att arresteras och bli tagen till förhör, varför perukmakeriet lämnas vind för våg. Fördelen med detta vore att spelarkaraktären i så fall har friare händer att agera på eget initiativ.)
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Sat 21 Dec 2013, 14:30

Det låter som om du har ett antal olika vägar varav alla låter OK. Äventyret är kanske inte tänkt som ett sätt att hänge sig åt virtuella, sexuella utsvävningar även om detta förstås är möjligt, allt beroende på preferens, men du verkar ha ett upplägg som medger att sätta nivån. Rörande den tricilviska sexualmoralen så är den ganska vidlyftig och accepterar sex som ett nöje för båda könen. Jag räknar med att oönskade graviditeter och könsjukdomar kan hållas i schack, bland annat med alkemi och bruksmagi bland folk som är bemedlade och uppåt. Detta ser jag som en förutsättning för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda vad gäller sexualmoral.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Sat 21 Dec 2013, 17:49

Det låter som om du har ett antal olika vägar varav alla låter OK.
Jo, jag insåg själv efter att ha skrivit mitt mastodontinlägg att jag nog redan hittat min lösning och en handfull uppslag. :D
Äventyret är kanske inte tänkt som ett sätt att hänge sig åt virtuella, sexuella utsvävningar även om detta förstås är möjligt, allt beroende på preferens, men du verkar ha ett upplägg som medger att sätta nivån.
Nu är ju inte spelarkaraktären inte inblandad själv i ovanstående resonemang, utan jag funderar mest över vad som händer på perukmakeriet i dennes frånvaro. (Karaktären är inte välkommen dit så länge Cantomerra residerar över bygget. Vägar till att befria platsen från censorn har därmed ett egenvärde, även om det gärna får bli en kostsam historia för karaktärens liga, det vill säga Perukmakarna.)

Sedan har vi delvis redan varit inne på dylika utsvävningar i vårt spel, vilket vi knappast blygs över då vi två som deltar i spelet som bekant lever i en samborelation. Möjligen blir det virtuella utsvävningar på bekostnad av verkliga dylika dock. :oops:
Rörande den tricilviska sexualmoralen så är den ganska vidlyftig och accepterar sex som ett nöje för båda könen. Jag räknar med att oönskade graviditeter och könsjukdomar kan hållas i schack, bland annat med alkemi och bruksmagi bland folk som är bemedlade och uppåt. Detta ser jag som en förutsättning för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda vad gäller sexualmoral.
Mycket bra resonemang! Man försöker givetvis hålla könsmoral utanför spelet, även om det ibland kan vara svårt att skaka av sig sin egna sociala prägling.
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Sat 21 Dec 2013, 17:58

Rörande den tricilviska sexualmoralen så är den ganska vidlyftig och accepterar sex som ett nöje för båda könen. Jag räknar med att oönskade graviditeter och könsjukdomar kan hållas i schack, bland annat med alkemi och bruksmagi bland folk som är bemedlade och uppåt. Detta ser jag som en förutsättning för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda vad gäller sexualmoral.
Mycket bra resonemang! Man försöker givetvis hålla könsmoral utanför spelet, även om det ibland kan vara svårt att skaka av sig sin egna sociala prägling.
Den fria sexualmoralen innebär förstås inte att alla hoppar i säng med andra hur som helst för det finns heller ingen direkt press eller status i att ägna sig åt sex utom kanske i specifika kretsar. Melukherna tycks ha en än mer liberal syn vilket ni kommer att få se i Vredesverk.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Sat 21 Dec 2013, 18:06

Den fria sexualmoralen innebär förstås inte att alla hoppar i säng med andra hur som helst för det finns heller ingen direkt press eller status i att ägna sig åt sex utom kanske i specifika kretsar.
Också intressant... Jag tror jag får meditera över hur detta påverkar settingen.
 
Jerry
Posts: 4
Joined: Fri 19 Dec 2014, 14:27

Re: Tricilve - Lojalisternas tid

Wed 07 Jan 2015, 18:09

Jag har tidigare lurkat i den här tråden, och måste säga att det varit jättekul att se hur äventyret utveckade sig. Hur blev det, fortsatte äventyret?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest