Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Fri 01 Jan 2016, 19:36

Vi har inlett den andra delen av kampanjen genom att spela ett par enskilda äventyr, vilka anknyter direkt till där vi slutade den första delen. Här återfinns krönikan över Svavelvinter. Först karaktärerna:

Avani Veda, alkemist och ockultist (skuggmakt: Kamalkus)

Reste till Marjura som sändebud för DiFolterna men har sedermera vänt gillet ryggen, dels på grund av dess koppling till Shaguliterna, och dels då Avani lyckats bli av med sitt opiandermissbruk (åtminstone för tillfället) och då själva luften och jorden i Ilibaurien är ympat med kryddan. Tillbringade vintern år 8 som gäst hos Kamalkus på Gatves klippa där Avani studerat ockulta verk som bärgats från Järntornet.

Samirion, animist och inkvisitör (skuggmakt: Brondon Vilhúlla)

Reste till Marjura för att anskaffa information om Shaguliterna men blev sedermera isdruiden Perrimas lärjunge. När prästinnan försvann spårlöst i ett isskred i samband med Järntornets fall mottog Samirion ett tecken från Kmorda, i form av artefaktsvärdet Blåbite som han ensam förmådde dra loss ur ett isblock. Det är oklart huruvida Perrima var den sista isdruiden och huruvida hon i så fall lyckades fullfölja profetian, eller om Samirion nu har axlat detta ansvar. Samirion reste tillbaka till sin forna ordensmästare Sambarsynd Coria på Mereld iklädd Kmordadruidernas röda ordensdräkt.

Bodonius av Ranz, ranzinermunk och RhabdoRana-mördare (skuggmakt: Peatro Petralba)

Skickades av Peatron Petralba för att varsla andra skapelsetrogna krafter om Vox Ranzinas fullbordan innan denna kungjordes offentligt. Vid klosterborgen i Noroma noterade han i egenskap av en av RhabdoRanas viskarröster att ytterligare ett sektsyskon var på plats...

Praanz da Kaelve, officer och fäktmästare (skuggmakt: Goba da Grummi)

Skickas av sin överordnade Goba da Grummi på Bodâkens uppdrag till berget Ranz för att förmå Peatro Petralba dra tillbaka Vox Ranzina. Han hade med sig en handfull elitsoldater, däribland Mathus Dokella och Tocandra da Privari (som också närvarade på Marjura) men har valt att lämna dessa i Mazmatra medan han tar sig incognito till Ranz. Han har fått skulden för det mesta som gått snett på sistone, såväl på Marjura som på Trinsmyra, och anar att hans överordnade kommer att behöva offra honom. Väl på Ranz inser han att i princip alla personer han eftersökt har samlats på ett och samma ställe!

Gamla bekantingarna Robur Rödvad (samt dennes följeslagare Gistacki) dyker eventuellt upp som bifigurer längre fram, liksom Sinevanermunken Tallgo från kampanjens början.

Edit: Vi beslöt oss för att spela ett obundet skuggspel med en större politisk dimension. Skuggmakterna återfinns här.
Last edited by Baldyr on Tue 02 Feb 2016, 18:15, edited 3 times in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Fri 01 Jan 2016, 19:57

Vinter i Kark

Karaktären Avani Veda lämnade Gatves klippa med uppdrag av trollkarlen Kamalkus att nysta i den vid årsskiftet nyligen offentliggjorda profetian Vox Ranzina. Bakgrunden är att Kamalkus tror sig ha hittat en metod för att slutligen ta livet av sig, men kruxet är att han behöver hjälp av sin tvillingsyster med förberedelserna. Hon i sin tur saknar inflytande över det slutna brödraskapet på Ranz men vill ha del av förmodat hemliga delar av profetian.

Istället för att resa till Paratorna direkt går Avani dock med på att slå följe med adelsmannen Fingorf Silverhamre till dennes familjegods inåt Karks inland. Avani var delaktig i att ynglingen "botades" av sitt Remuntra-vansinne innan avfärden mot Marjura under hösten, se föregående krönika. Fingorf visar sig dock vara delvis personlighetsförändrad liksom inblandad i subversiva statsfientliga aktiviteter.

Paret färdas hur som helst västerut på en öppen kolvagn när man omringas av legosoldater från Hymbergond på jakt efter en Ilibaurisk spion vid namn Molbrock. Avani, som själv använde detta alias när hen kontaktade rebeller på Marjura, kan inte hålla munnen stängd och blir själv misstänkt varpå hela ekipaget konfiskeras.

Fångarna inkvarteras i ett stall i byn Hjulskleva under vakt i väntan på transport till och vändande tortyr i Jyrsind. Man lyckas dock övermanna sin fångvaktare och fly under natten. Fingorf (i denna scen spelad av en annan spelare) dödar legosoldaten varpå man flyr till fots till dennes arvegods. Medan den så kallade Trinsmyrakrisen eskalerar till fullt krig under vintern år 9 är Avani gäst hos Gustald Silverhamre och får också inblick i såväl politiken som situationen på Trinsmyra. Till våren lämnar hon Trinsmyra för att avresa till Paratorna och Ranz. Fortsättning följer.
Last edited by Baldyr on Sat 30 Jan 2016, 22:51, edited 1 time in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Fri 01 Jan 2016, 21:14

Järtecken

Karaktären Samirion assisterar när Sambarsynd Coria konsulterar Enkis kristall under klostret i Kintanarou. Den senare hamnar dock i dödsriket där han förutom nu levande ordensmedlemmar möter Shagul och räddas av sitt totemdjur Koklai, enligt romanens modell. Den åldrade mästarens astrala essens är dock försvagad och han blir sängliggande i sin konvalescens. Shamasherprästen Iarmon av Frand trycker på för att man ska resa vidare till Noroma för att informera Abzulvans ledning om Shaguls återkomst, varför man avreser utan Coria.

Grodan i tuppägget

Väl vid klosterborgen på Noroma nedtecknas Samirions berättelse i sin helhet medan druidens tålamod frestas till bristningsgränsen. Han hinner bekanta sig med platsen och dess invånare. När han väl får möta någon i ledande position hamnar han mitt i ett spektakel till rådsslag där han inte tillåts komma till tals och där den sittande pontifex navus manipulerar mötet. Samirion avbryter slutligen då åldrade enkiderna med resultatet att han överlämnas i inkvisitören Ramilards (här en Marduk-dyrkande ockultist) vård. Denne tar Samirion till borgens katakomber, men inte för att tortera honom utan för att inviga honom i Eldtungan, den del av Abzulvan som Ramilard själv leder. När man försöker symbolist brännmärka rekryten med dennes egna svärd, isartefakten Blåbite, råkar man samtidigt aktivera en övernaturlig kyla hos bladet.

Ett orakel vid namn Miranda verkar vid klosterborgen och spår i ägg från en speciell helig höna. När offerägget visar sig innehålla blod och en groda blir det viss uppståndelse, men det visar sig dessutom att hönan bytt kön och blivit tupp! Samirion besöker oraklet och använder sin djurmagi för att försöka samtala med det heliga djuret, varpå han mottar en vision om en apa som klättrar i världsträdet Irminsule. Han är själv apan och tappar fästet, ramlar ned genom trädets rotsystem och vidare ut i den tomma rymden.

Samirion drar likhetstecken mellan grodan och RhabdoRana och delger sina farhågor för Ramilard, som kontrar med att Eldtungan inte betraktar demoniska väsen som Ghumgakk eller Pazuzu som skapelsevidriga. Ramilard vädrar också sitt eget missnöje med den nuvarande pontifexen och antyder att denne behöver bytas ut för att man ska kunna ta sig an hotet från Shagul.

Ramilard visar också Eldtungans samling av vanheliga artefakter och hädelser, däribland fyra av monoliterna som tillsammans utgör de sju styggelserna (se Lojalisternas tid). Han ber Samirion vidarebefodra information om agenten Geto, som ska ha spårat den sjunde styggelsen i ordningen, till Abzulvans ambassadör i Trakorien, nämligen Brondon Vilhúlla.

Samirion plågas av sin vision och befarar att någonting hotar Kintanarou, då apan är klostrets särskilda skyddsväsen. Pontifex navus Alder omger sig med ett följe av jungfrur från sitt tempel i Katalbi, vilket gett honom öknamnet "Tuppen" bland knektarna. Samirion tycker sig uppfatta ett rop på hjälp av en av de unga kvinnorna men får aldrig tillfälle att agera. Samme tempeljungfru faller också från centralkastellet och slår ihjäl sig på klipporna mot havet. En kvinnlig lönnmördare vid namn Dahobny från RhabdoRana i Staden O är på plats samtidigt och håller ett diskret möte med Ramilard, där Samirions tolkning av grodan i ägget tas för ett tecken från högre makt att agera.

Morgonen efter stiger röd rök från toppen av pontifexens kastell och klockor ringer. Pontifex manus är död, enligt uppgift av naturliga orsaker. Viskarrösten Bodonius (enligt romanens mönster) befinner sig i Noroma och uppfattar också Dahobnys närvaro men lägger sig naturligtvis inte i dennas värv. Han misstänker dock att lönnmördaren använt splittersmaragd för att få dödsfallet att se naturligt ut och dölja sitt dåd.

Samirion har dock inte tid att utreda klostrets intriger närmare då han drabbas av en hemskt föraning om att Sambarsynd Coria och resten av Kintanarou svävar i fara. Han avseglar trots protester från sin nye mästare Ramilard men lovar att återkomma med Coria, som ju tillhör Vävsynarnas råd och behöver vara på plats för att välja en ny pontifex. Bodonius avreser samtidigt då hans uppdrag för ranzinerordens räkning är fullbordad. Överfarten tillbaka till Mereld ägnar Samirion åt att lära sig grundläggande svärdskonst, för att kunna svinga sitt restaurerade artefaktsvärd.

Döden dansar i Kintanarou

Vid ankomsten i Kintanarou känner Bodonius närvaron av flera RhabdoRana-syskon men lägger sig till en början inte i deras uppdrag. Istället lyckönskar han sina sektsyskon och ber dem göra honom stolt. Samirion hittar Coria och man beger sig återigen till Enkis kristall för att finna svar på sina frågor. Denna gång visar det sig att spåmannen ser hur livslågorna hos hans ordensmedlemmar släcks inne i kristallen. Samtidigt inser Bodonius ute i klostrets virrvarr av trädgårdar och bebyggelse att RhabdoRana inlett en massiv slakt av allt och alla. Han skyndar för att hitta Coria och Samirion innan det är försent.

Nere i underjorden möter Samirion en kvinnlig RhabdoRana-mördare beväpnad med två skäror. Mördaren rusar rakt mot honom men han lyckas spetsa kvinnan med slagsvärdet Blåbite. När Coria vågar titta fram vänder man på angriparens underläpp och kan bekräfta sin farhåga. Bodonius lyckas ta sig ner till de övriga men hör hur någon närmar sig med tunga steg uppifrån klostret. Munken använder sin telepatiska förmåga för att försöka få den kraftiga lönnmördaren att väja undan. Båda männen tvekar och velar fram och tillbaka, men till slut går nykomligen till anfall med sin pikhammare, som träffar Bodonius i skallen så att det rungar i öronen. Samirion ansluter och lyckas spetsa mördarens skalle med Blåbite, som fryser till is och spricker på ett osmakligt sätt.

Bodonius lindrar sin huvudskada med vatten från Domonas källa som Samirion burit med sig, varpå han eskorterar Coria och en novis som undkommit slakten i säkerhet till staden Kimbertand. Samirion genomsöker klostret på jakt efter mördare och överlevare, och nedlägger sin tredje RhabdoRana-mördare med Blåbite. Därefter är såväl mördarnas som hans värv över.

Klostret i Kintanarou står övergivet medan Coria, Bodonius och Samirion återvänder till Noroma. Samirion genomför en grundläggande utbildning inom Eldtungans metoder under vintern år 9. Bodonius återvänder till Ranz och får i uppdrag att finna Robur och Gistacki. När Samirion slutligen avreser mot Trakorien för att söka upp Brondon blir Coria vald till ny pontifex navus på Noroma, mycket tack vare Samirions insatser och av sympati för animisternas bistra öde på Mereld.

Kampanjen fortsätter på berget Ranz, där samtliga spelare och karaktärer förhoppningsvis samlas.
Last edited by Baldyr on Sun 31 Jan 2016, 00:40, edited 1 time in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sat 30 Jan 2016, 23:23

Vi har, efter många om och men, lyckats komma igång med såväl karaktärsspelet som skuggspelet i denna kampanjens andra akt. Första skuggrundan sammanfattad:

Furst Melobin av Folda lyckas mörda såväl diFolternas barnorakel ("den Oskyldige") i Skuger som Peatro Petralba på berget Ranz. Detta innebär för kampanjens del att diFolterna kommer att installera Shaguls piratklon som det Blå barnet på Porcellan (som här ersätter den svävande klippan). Exakt vad som händer på berget Ranz är dock till viss del upp till spelarna i karaktärsspelet, men grundförutsättningarna för mordkomplotten är åtminstone goda. Däremot misslyckas Shagulklonen som agerar heraldiker i Fontra Cilor att röja undan alla hinder för sin marionett att installera sig på palatset Kraglinda.

Krystallokraten Manzonla griper makten i Heliga Kishatet i en blodig kupp, genom att ta kontrollen över militären och avrätta Shar Kishati. De enda som verkar göra motstånd är den fanatiska Joobalashersekten i Frand. Det verkar inte finnas någonting som länge står i vägen för Järnlänkens anfall mot trakorierna.

Kakralgus Piknäsa lyckas samla adelsmännen i Milacke till ett krigsråd medan hans egna styrkor befinner sig uppe i bergen mot Rung respektive på Myxa. Kondottiären utropas till befälhavare över Milackes samlade folkuppbåd, men vad detta innebär i praktiken återstår att se. Hur kondottiären Cymba reagerar är också okänt, än så länge.

Kejsarinnan Heneguya däremot misslyckas med alla sina ansatser; Dels försöker hon förgäves stoppa utnämningen av en domare i Kamest, och dels misslyckas hennes plan att använda kejsargardet Einersegg till att pacificera garnisonerna i Tricilve. Istället utbryter regelrätta strider på Kejsarberget mellan Einersegg och Palatsgarnisonen (eller är dessa i själva verket en och samma militära enhet?). Resten av stadens garnisoner försätts i stridsberedskap och den fortsatta striden över huvudstaden återstår att utkämpa.

Hertig Ialsop i sin tur instruerar hertigissan av Karramak (som är en av Sköldbärarna inom Nya Sfären) att förbereda sin faders vasaller på ett stundande arvs- och maktskifte. Adelsmännen i Karramak inser att det vore poänglöst att ställa sig i vägen för förändringens vindar, men det är däremot oklart hur generalerna och admiralissan i Karnald kommer att reagera. Det återstår också att se huruvida den gamle hertigen slutligen kommer att abdikera, mer eller mindre ofrivilligt, eller råka ut för medicinska komplikationer med dödlig utgång...
Last edited by Baldyr on Sun 31 Jan 2016, 13:43, edited 2 times in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sun 31 Jan 2016, 00:40

Kampanjdelens egentligen startskott utgörs av att samtliga spelarkaraktärer anländer till berget Ranz inom loppet av ett dygn. Det hela utvecklar sig till ett ganska utdraget och tämligen karaktärsdrivet äventyr över flera spelmöten, vars upplösning inte är tänkt att bli en konfrontation utan snarare sluta i att Peatron inser att karaktärerna, med sina skilda motiv, i själva verket är det heliga bergets utvalda förkämpar.

Tvillingband

Bodonius av Ranz har vägrat lämna sin mästare trots dennes uttryckliga order om att sprida profetian till världen. Istället agerar han Peatrons livtjänare och håller också närgångna besökare borta från den sjuklige mästaren. Först att anlända är den resande ockultisten Avani Veda, med uppdrag att ta del av och återvända med eventuella hemliga delar av Vox Ranzina till Gatves klippa. Laborestern lyckas dock inte få audiens med Peatron men får istället en rundvandring på tempelplatsen av Bodonius, som också bekräftar att det finns icke offentliggjorda delar av profetian. Munken lovar att förse besökaren med en avskrift av de offentliga delarna av profetian och ber densamma att återvända följande morgon.

På väg ner till byn vid sjön stöter Avani på ett bekant ansikte från Marjura, nämligen skojaren Robur Rödvad som senast skymtades på Gatves klippa. Denne är på flykt undan Trimboldt Gomba efter han sökt upp och visat medaljongen Tvillingband för adelsmannen på Helterhem. Dennes skuggbefallning från Fundibéra är att fånga Trimboldts ande i smycket, med löftet att återlämna följeslagaren Gistacki som försvann spårlöst genom häxans försorg under en misslyckad stöldkupp på Gatves klippa (se föregående krönika).

Väl nere i byn tar Avani, som tagit emot en regelrätt förmögenhet från Kamalkus som "skugghjälp", in på värdshusets finaste rum och lånar också ut några slantar åt Robur som genast försöker genomföra det Gyllene sakramentet genom att lura en tillrest gycklare i kortspel. Försöket till taskspel misslyckas dock och slutar i handgemäng, men då störtar den omfångsrike Trimboldt in i skänkrummet med ett vrål. Medan adelsmannen golvar mannen som anklagar Robur för fusk försöker den senare smita undan. Det visar sig dock att hans följeslagare (via förmågan vid samma namn) Gistacki tagit ädlingens kropp i besittning. Man råkar därefter avhysa Avani från dennas rum genom att värdshusvärden inser att det är den lokale hertigens bror som besöker hans simpla establisemang. Väl ensam på rummet drabbas Robur av sin förbannelse; öppnar medaljongen, tittar i spegeln därinuti, och fångas inne i densamma! Därmed befinner sig alltså Trimboldt numera i Roburs kropp, medan hans egen kropp är i besittning av en skräckslagen Gistacki.

Morgon på den vita klippan

Följande morgon anländer tre personer över sjön; överste Praanz da Kaelve, animisten och inkvisitorn Samirion, samt RhabdoRana-mördaren Järven som utger sig för att vara en lärd kvinna från Fontra Cilor vid namn Fabricus (sic). Man slår följe från byn upp till själva klostret. Under tiden har Avani redan tagit sig upp till fossiltemplet där hon söker upp Bodonius och mottar den utlovade avskriften. Paret upptäcks dock av Peatron som inte vill ha några besökare på templet, speciellt inte någon som fått nys om hemliga profetior. Avani lyckas dock sin vana trogen tjata hål i huvudet på den gamle varpå man söker sig ned till matsalen (som här finns under käkhålan) för te. Bodonius, i egenskap av viskarröst inom RhabdoRana, upptäcker dock Järvens ankomst och smiter iväg. Avani använder sina kunskaper i läkekonst för att lindra Peatrons krämpor och får därigenom honom på bättre humör. När barfotahelaren däremot avslöjar Kamalkus som sin uppdragsgivare insisterar värden dock vänligen men bestämt på att utvisa den tidigare.

Utanför templet upptäcker Bodonius den tidigare bekantskapen Samirion liksom han lyckas avslöja Fabricus som ett sektsyskon. Medan munken utsätter den resande akademikern för en tämligen ogästvänlig behandling spatserar Praanz helt sonika in i templet och möts av Bodâkens hedersvakt som alltså är under all kritik. Medan han synar vakternas fullständiga brist på disciplin och moral anländer Bodonius och lyckas hindra översten från att ta sig in till Peatron för att utföra sitt uppdrag, nämligen att förmå den senare att dra tillbaka profetian. Samtliga karaktärer samlas då för första gången under fossilets tak, där Praanz kan göra iakttagelser om de övriga.

Avani och Samirion uppdaterar varandra om vinterns äventyr på skilda håll, medan Bodonius tar med Praanz till de heliga grottorna för att förhöra sig om officerens syfte med besöket. Han inser att det ligger i ranzinernas intresse att hitta en lösning på den politiska kris som utlösts av Vox Ranzina. Översten inser å sin sida att munken Angantrym i själva verket är den äldre brodern till hertigen av Hiltre, liksom att dennes ordenslöfte också upplöstes i samband med att dennes orden upplöstes.

Skugga över Ranz

Därefter försöker Bodonius tjuvlyssna på Järvens tankar och känslor, men förlorar kontakten när han gör sin närvaro tillkänna. Han hinner dock få reda på att "fadern" är målet för ett mordattentat, varpå han hastar ut och hittar kvinnan i meditation invid vägen ned mot byn. Då avbryts han av Samirion och målet lämnar tempelområdet. När det blir uppenbart att munken förföljer henne försöker hon göra ett bakhåll i ett skogsparti, men upptäcks och nödgas lämna kvar sin packning när hon istället flyr nedför berget. I en pergamentfodral hittar Bodonius vad som verkar vara kastpilar i form av (fjäder)pennor, men däremot inget gift. Han förföljer inte mörderskan utan delar istället med sig av sina fynd till Samirion, som ju konfronterat RhabdoRana-mördare tidigare (se ovan).

Bodonius ordnar slutligen en audiens åt Praanz, dock utan att be om Peatrons tillstånd först. Då adelsmannen sköter sitt ärende diplomatiskt bjuds han till bords för att diskutera "affärer". Det står snart klart att ordensmästaren inte kommer att skriva under Bodâkens botbrev och svika hela sin livsgärning. Praanz har dock ett annat alternativ tillhands: Att Peatron utser någon auktoritet, annat än Kishatet, som främste uttolkaren av Vox Ranzina, för att på så sätt skona ordensbröderna från att bli förklarade fredslösa. Den gamle blir återigen knäckt av elände och ber om att få sova på saken, varpå han drar sig tillbaka till trädgården.

En stund senare visas Samirion in till Peatron, just i klostrets trädgård. Den gamle är inledningsvis tveksam till en animist och druid som bär vapen. När han får undersöka Blåbite närmare inser han att runorna i själva verket är Banzikans tre tillstånd; det finns alltså en koppling mellan Kmorda och Trocuspa vilken Samirion uppmanas att undersöka närmare. Peatron är nu istället märkbart imponerad av sin gäst och lovar att återkomma med svarsbrev till såväl Brondon Vilhúlla som Sambarsynd Coria. Däremot avfärdar han behovet av någon förstärkning av säkerheten kring sin höga person, vilket alltså är Samirions skuggbefallning. När den fallne ranzinermunken Kinquarras från Järntornet (Barbica) kommer på tal erbjuds den krigiske druiden istället att inta en informell supé med munkarna. Det framgår att Peatron inte är särskilt förtjust i Abzulvan, med hänsyn till det som hände hans forna adept Kinquarras. När det kommer fram att Avani besitter kunskaper om Shagul och att Kamalkus är dennes rival, önskar Peatron att träffa sin tidigare påträngande gäst igen.

Under tiden har Trimboldt, fången i Roburs usla kropp, tagit sig upp till de heliga grottorna och funnit sin bror Angantrym. Han fångar sin äldre broderns ande i medaljongen varpå Robur vaknar i Angantryms kropp. De båda männen är förvånade och skärrade, men man lyckas slutligen sätta ihop sammanhangen. Trimboldt insisterar på att man beger sig tillbaka till Helterhem, något som Robur endast motvilligt går med på. Det har också gått upp för Trimboldt att Angantrym numera är den rättmätige hertigen av Hiltre, och tänker fösa undan sin bror hertigen genom att använda Robur i Angantryms skepnad som marionetthärskare. Hur detta slutar återstår dock att se!

Under tiden närmar sig ytterligare två RhabdoRana-mördare Ranz med ett par krukor trädskorpioner via Sumbraträsken. Snart sänker sig natten som en skugga över Ranz. Fortsättning följer...
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sun 31 Jan 2016, 07:04

Riktigt bra! Skulle gärna se att du postade lite från kringarbetet för kampanjen. Hur får du spelarna på rätt väg eller är initiativ till tex skuggspel deras eget? Hur mycket har de läst Konfluxsviten tidigare eller har de ett allmänt stort egenintresse som gett dem insikt i historien?

Trakorien är inte alltid så lätt att förmedla. Har tänkt en del på det i kampanjredogörelser jag läst/hört och sett i den egna. Svavelvinter är en ganska enkel och rättfram setting, men att spela storpolitiskt i Trakorien kräver mycket från spelarna och en bra taktik för SL att koka ner till hanterbar nivå.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sun 31 Jan 2016, 13:31

Riktigt bra! Skulle gärna se att du postade lite från kringarbetet för kampanjen. Hur får du spelarna på rätt väg eller är initiativ till tex skuggspel deras eget? Hur mycket har de läst Konfluxsviten tidigare eller har de ett allmänt stort egenintresse som gett dem insikt i historien?
Jag vet inte vad exakt skulle vara av intresse. Jag tror nog redan jag har postat det material som finns, så som skuggmakterna och deras strategiska mål (vilket givetvis är ett styrmedel för mig som berättare), vår version av Vox Ranzina (som dock fått ett par smärre korrigeringar) och lägesrapporten jag skrev ihop till Praanz-spelaren. Här finns även en översikt över sfärerna i skuggspelet (100% skrivet ur minnet, rätta mer än gärna) och här ett slags facit för Bodonius-spelaren om Vox Ranzinas offentliga verser.

Vi tog mer eller mindre en månads paus för att jag skulle hinna förbereda andra delen, under vilken vi spelade lite epilog/prolog med främst en karaktär i fokus. Jag känner mig knappast "klar" med materialet men väljer att hellre köra på och anpassa planerna vartefter.

Eftersom spelarna inte är alltför förtrogna med Trakorien som setting, även om jag målmedvetet fört in mer och mer setting från första spelmötet och spelarna verkligen visat intresse för denna, och heller inte har fördelen av att kunna läsa Briors krönika (sabla ankor och orcher...) så har jag istället förberett andra krokar för att nå de fyra ögonen, liksom Kraglinda och tubvärlden bortom Woddam.

Karaktären Avani är exempelvis bunden till skuggmakten Kamalkus som kommer att skicka äventyrarna för att hitta Raoga liksom förmedla kontakt till Gobrugda som vill att de hämtar Blå barnet. Avani har dessutom en stående inbjudan att komma till Skuger för att arbeta för diFolterna, även om karaktären är tveksam till detta (se föregående del). Samirion har tidigare varit novis under Godael på Mereld och har nu nåtts av nyheten om att ofärd brygges vid Malurangu. Samirion är dessutom redan på jakt efter "dryaden" Melealina, som ska vara en slags väktare av Irminsule och passager till världar bortom. Karaktären Kimara har delvis tagit Silvia Mirandas roll och kommer att komma tillbaka i spelet som Kvinnan. Kamalkus kommer att be karaktärerna rädda Uroboren undan diFolterna, som i sin tur behöver Store Stenfar som ska bärgas från hans övergivna laboratorium belägen i de Grå hallarna (varpå man av misstag hamnar i tubvärlden istället). Store Stenfar som avkomma till eller reinkarnation av Ranz tänkte jag introducera redan nu genom oreaden Echo i den röda grottan. Och så vidare.
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sun 31 Jan 2016, 17:30

Riktigt bra! Skulle gärna se att du postade lite från kringarbetet för kampanjen. Hur får du spelarna på rätt väg eller är initiativ till tex skuggspel deras eget? Hur mycket har de läst Konfluxsviten tidigare eller har de ett allmänt stort egenintresse som gett dem insikt i historien?
Jag vet inte vad exakt skulle vara av intresse. Jag tror nog redan jag har postat det material som finns, så som skuggmakterna och deras strategiska mål (vilket givetvis är ett styrmedel för mig som berättare), vår version av Vox Ranzina (som dock fått ett par smärre korrigeringar) och lägesrapporten jag skrev ihop till Praanz-spelaren. Här finns även en översikt över sfärerna i skuggspelet (100% skrivet ur minnet, rätta mer än gärna) och här ett slags facit för Bodonius-spelaren om Vox Ranzinas offentliga verser.

Vi tog mer eller mindre en månads paus för att jag skulle hinna förbereda andra delen, under vilken vi spelade lite epilog/prolog med främst en karaktär i fokus. Jag känner mig knappast "klar" med materialet men väljer att hellre köra på och anpassa planerna vartefter.

Eftersom spelarna inte är alltför förtrogna med Trakorien som setting, även om jag målmedvetet fört in mer och mer setting från första spelmötet och spelarna verkligen visat intresse för denna, och heller inte har fördelen av att kunna läsa Briors krönika (sabla ankor och orcher...) så har jag istället förberett andra krokar för att nå de fyra ögonen, liksom Kraglinda och tubvärlden bortom Woddam.

Karaktären Avani är exempelvis bunden till skuggmakten Kamalkus som kommer att skicka äventyrarna för att hitta Raoga liksom förmedla kontakt till Gobrugda som vill att de hämtar Blå barnet. Avani har dessutom en stående inbjudan att komma till Skuger för att arbeta för diFolterna, även om karaktären är tveksam till detta (se föregående del). Samirion har tidigare varit novis under Godael på Mereld och har nu nåtts av nyheten om att ofärd brygges vid Malurangu. Samirion är dessutom redan på jakt efter "dryaden" Melealina, som ska vara en slags väktare av Irminsule och passager till världar bortom. Karaktären Kimara har delvis tagit Silvia Mirandas roll och kommer att komma tillbaka i spelet som Kvinnan. Kamalkus kommer att be karaktärerna rädda Uroboren undan diFolterna, som i sin tur behöver Store Stenfar som ska bärgas från hans övergivna laboratorium belägen i de Grå hallarna (varpå man av misstag hamnar i tubvärlden istället). Store Stenfar som avkomma till eller reinkarnation av Ranz tänkte jag introducera redan nu genom oreaden Echo i den röda grottan. Och så vidare.
Bra sammanfattning. Tack!

Har själv lite idéer om att spela om Konfluxsviten men då sätta upp händelseförloppet som scener där jag preppar karaktärer och setting med allt från äventyr/romanen och sedan låter spelarna gå loss och själva föreslå scener. Tror på så vis man skulle kunna komma igenom hela konfluxen på ganska kort tid och samtidigt inte missa något väsentligt i handlingen (resor, slumphändelser, m.m försvinner).
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sun 31 Jan 2016, 17:55

Har själv lite idéer om att spela om Konfluxsviten men då sätta upp händelseförloppet som scener där jag preppar karaktärer och setting med allt från äventyr/romanen och sedan låter spelarna gå loss och själva föreslå scener. Tror på så vis man skulle kunna komma igenom hela konfluxen på ganska kort tid och samtidigt inte missa något väsentligt i handlingen (resor, slumphändelser, m.m försvinner).
Det låter givetvis spännande! Men det kräver säkert rätt spelare för att fungera som det är tänkt - min egen grupp är nog (fortfarande) alldeles för fästa vid "traditionell" spelstil och gräver gärna ner sig i detaljer och småsaker. Själv ser man ju berättelsen framför sig och är ivrig att föra denna framåt, men ack...
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Vox Ranzina - krönika (Oraklets fyra ögon)

Sun 31 Jan 2016, 18:48

Har själv lite idéer om att spela om Konfluxsviten men då sätta upp händelseförloppet som scener där jag preppar karaktärer och setting med allt från äventyr/romanen och sedan låter spelarna gå loss och själva föreslå scener. Tror på så vis man skulle kunna komma igenom hela konfluxen på ganska kort tid och samtidigt inte missa något väsentligt i handlingen (resor, slumphändelser, m.m försvinner).
Det låter givetvis spännande! Men det kräver säkert rätt spelare för att fungera som det är tänkt - min egen grupp är nog (fortfarande) alldeles för fästa vid "traditionell" spelstil och gräver gärna ner sig i detaljer och småsaker. Själv ser man ju berättelsen framför sig och är ivrig att föra denna framåt, men ack...
Haha precis så! Misstänker att samma sak gäller i min grupp, men jag har ändå lyckats modernisera från BRP till Svavelvinter/M0-regler, så ingenting är omöjligt :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests