Page 1 of 1

I blodvadarens spår - material

Posted: Fri 27 Nov 2015, 12:01
by Henke
Hej!

När blir material till äventyret tillgängligt för nerladdning? Tänker främst på kartorna och karaktärsblad.

Re: I blodvadarens spår - material

Posted: Sat 28 Nov 2015, 14:02
by Baldyr
Det undrar jag också. Liksom vad som hände med bifigursporträtt och annat till Lojalisternas tid som omnämns i boken. Och utlovades inte speldata till romanfigurer också någonstans?

Jag inser givetvis att det handlar om prioriteringar, men det kan ju också handla om att saker glöms bort. Därför tycker jag att Henkes inlägg ändå behövdes.

Re: I blodvadarens spår - material

Posted: Tue 01 Dec 2015, 22:48
by Tomas
Synnerligen rimliga frågor! Vi ska se vad vi kan göra...