Page 2 of 4

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Thu 02 Jul 2015, 15:59
by Henke
Men vad behöver då göras? Lägga in stats för pälsödlan från gamla äventyret? Hur är det tänkt att vi hanterar tabeller?

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Thu 02 Jul 2015, 17:30
by Tomas
Om texten redan är hyfsat tvättad så ja, komplettera gärna om något saknas. Annars är det bara att gå vidare till nästa kapitel! :)

Alla kapitel är ju inte lika välbearbetade som detta, vissa är mer "otvättade".

Hur tänker du angående tabeller? Tänker du på om de ska konverteras till tex T66, eller? Jag tycker att vi väntar med allt sånt tills råtexten är färdig. Vettigt?

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Thu 02 Jul 2015, 18:15
by Henke
Hur tänker du angående tabeller? Tänker du på om de ska konverteras till tex T66, eller? Jag tycker att vi väntar med allt sånt tills råtexten är färdig. Vettigt?
Tänker hur dessa skall föras över. De går ju inte att klippa och klistra direkt från källdokumentet. Kommit fram till första tabellen i kapitel 2.

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Thu 02 Jul 2015, 18:31
by Tomas
Aha! Om du kan skapa en tabell i g-docet så vore det allra bäst. Den behöver dock inte bli snygg, sånt fixar vi sen! :)

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Thu 02 Jul 2015, 20:37
by Henke
Aha! Om du kan skapa en tabell i g-docet så vore det allra bäst. Den behöver dock inte bli snygg, sånt fixar vi sen! :)
Ok. Klar med kapitel 2...

När det gäller att behålla DoD stats så är jag starkt emot det. För den som vill använda äventyret med de gamla reglerna i DoD så finns ju äventyren att köpa begagnat (alt. ladda ner på diverse ljusskygga platser). Att rakt av sitta och flytta in den informationen i den nya pdf:en känns inte som något jag vill lägga tid på. "Abenazer" hade redan löst hela den biten i sin fil och vårt resonemang handlade istället om att lyfta det materialet till "nästa nivå", vilket då innebar konvertering för att anpassas till Svavelvinter-rollspelets regler och spelvärld (på samma sätt som Medusa games konverterat gamla DoD-äventyr till Trudvang - http://medusagames.blogspot.se/2009/12/ ... -fran.html)

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Thu 02 Jul 2015, 23:08
by Birkebeineren
Som sagt tycker jag att vi behåller all speldata till DoD så länge, så får vi klura längre fram på hur vi löser det. Mitt förslag är som sagt att låta den ligga, och lägga till SV-stats i infällda rutor. Tror att det blir enklast, och gör texterna användbara för alla.
Detta var också tanken i projektet vi började på erebaltor.se

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Fri 03 Jul 2015, 09:25
by mikulur
Detta var också tanken i projektet vi började på erebaltor.se
Tror också att det kanske enklaste är att bara behålla allt som det är tillsvidare med spelstats och så men jag har också förståelse för det Henrik skriver att om vi skall uppdatera Eriks verk så kanske det intressantaste är att uppdatera det till Svavelvinterregler. Men kanske måste vi börja i det här inledande skedet med att föra över allt som det är. Då har även "erebaltor-spelare" möjlighet och kanske intresse att vara med...

By the way. Har fört över och redigerat kapitel tre! :)
(mäktade inte med att ändra om tabellerna i källmaterialet - så det blir ju inte konsekvent men det hade väl ingen betydelse i det stora hela just nu?)

//mikulur

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Fri 03 Jul 2015, 12:59
by Tomas
@Henke: Jag förstår precis hur du känner, som huvudskribent av Svavelvinterspelet brinner jag självfallet också för det! :)

Men, i detta fall tror jag att vi sätta realistiska förväntningar, projektet har ju redan runnit ut i sanden flera gånger. Och då måste vi välja väg. Att verkligen uppdatera konfluxkampanjen till nya Svavelvinterspelet OCH det nya Trakorien som beskrivs i Eriks romaner vore ett mastodontjobb. Då räcker det inte att uppdatera speldata, då behöver hela kampanjen skrivas om från grunden. Det är förresten exakt vad vi redan gör med den sista delen - Femte konfluxen. Men att göra det för hela konfluxkampanjen är helt enkelt inte möjligt under överskådlig tid.

Alternativet som återstår är då att ge ut de gamla texterna, mer eller mindre i befintligt skick. Jag tycker att vi ska lägga till rutor med speldata till Svavelvinterspelet, och tips om hur vissa sekvenser kan spelas i det nya spelet. Det är relativt enkelt, speldata för många SLP finns redan. Att däremot rensa bort all speldata för de gamla BRP-reglerna ser jag inte som en bra idé. Målet är ju att göra dessa texter användbara för så många personer som möjligt. Att så många som möjligt får tillgång till dessa klassiska äventyr, oavsett vilket regelverk man föredrar.

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Sun 05 Jul 2015, 06:34
by Henke
Jag förstår hur ni känner för själva konverteringen och visst är det bra att ha rimliga mål. Tyvärr går inte detta mål i linje med vad jag ville åstadkomma (varken nu eller tidigare) så jag nöjer mig tills vidare med att ha fört in de två första kapitlen.

Absolut inga hard feelings, utan enbart det realistiska i att investera tid i vad man finner intressant.

Apropå sista delen förresten, så har jag en förhoppning om att man drar inspiration från Anders Björkelids äventyrstriologi Upsala-sviten, där man växlar rollpersoner för att skildra skeende i olika tidsepoker (i det här fallet tiden för Konfluxen men också Cruris fall 800 år tidigare). Här skulle karaktärsspelet kunna utspelas mellan Ottar, Drottningen, Häxan Månvind och Demens (samt eventuellt Ebharing och Inadrel i jordblodskällan).

Re: Det nya Konfluxprojektet

Posted: Sun 05 Jul 2015, 12:16
by Baldyr
Utan att ha vare sig deltagit i eller ens kommenterat arbetet tidigare (såvitt jag kan minnas) så kan jag hålla med Henke om att det intressanta just vore att försöka uppdatera istället för enbart porta över materialet till ett nytt system. För vad gör man i så fall med alver, orcher och dvärgar? Och andra liknande frågor.

Det vore dock intressant att få tillstånd ett rent fanprojekt, med Crative Commons licens och allt, där man följer Henkes spår. Det är som Tomas säger ett jätteprojekt och kanske rent av något som Ligan, inom överskådlig tid, inte kan ta tag i. Jag tror också att man, likt med andra liknande projekt, får se själva arbetet och processen lite som målet och inte gräva ner sig om slutmålet aldrig kan siktas. Det var ju roligt och intressant att ta itu med projektet och gräva i materialet.

Oavsett ser jag dock även ett värde i Ligans approach och ser fram emot resultatet. Det kan ju vara något för fansen att bygga vidare på, när man sedan plockar isär äventyren bit för bit och tar in stoff från romanerna. Alltså ett rimligt första steg på vägen till ett potentiellt större slutmål.

Tillägg: Alternativet här vore kanske att formatera det befintliga materialet i ett nytt dokument, utan bilder, och bifoga ett appendix med speldata och annat som är specifikt för Svavelvinter-spelet. Då uppnår man båda målen, väl? Alltså att göra materialet tillgängligt och att göra det användbart till det nya spelet. Därifrån kan ju nästa steg vara en mera ingående omstrukturering av stoffet.