User avatar
Brior
Posts: 899
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Thu 16 Jul 2015, 11:06

Henke: Det där var något som övervägdes även till den nya modulen, på förslag av bland annat undertecknad. I den kommande romanen finns f.ö. en flashback tidigare än alla dina scenen ;-)
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Thu 16 Jul 2015, 17:24

Roligt uppslag, även jag tror att vi kommer att ha fullt upp med andra utvikningar, skuggspel och annat. Det ser exempelvis ut som att det blir tre förberedande spelmöten innan den första delen i kampanjen ens påbörjas, så fokus framledes torde ligga på att ta oss framåt i handlingen.

Om någon av spelarna väljer Demens som förmåga (Följeslagare) så kommer de att kunna förhöra sig om diverse ämnen. Där blir Krau-Kis historia också aktuell, även om vi kanske inte spelar scenarion baserade på händelserna.

En ny spelarkaraktär introduceras förresten i nästa spelmöte, varpå spelarna är fem till antalet.
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Thu 16 Jul 2015, 20:45

Henke: Det där var något som övervägdes även till den nya modulen, på förslag av bland annat undertecknad. I den kommande romanen finns f.ö. en flashback tidigare än alla dina scenen ;-)
Övervägdes? Är idéen förkastad? Väldigt synd tycker jag efter att ha läst hur detta hanterades i "Anders Björkelids" Upsala-sviten.

Ännu tidigare? Jorpangas bildande? Furias hämnd på Yndar? Glasmannens födelse? :)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Brior
Posts: 899
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Thu 16 Jul 2015, 21:23

Övervägdes? Är idéen förkastad? Väldigt synd tycker jag efter att ha läst hur detta hanterades i "Anders Björkelids" Upsala-sviten.
Det som övervägdes var bland annat att ställas inför en situation i spelets nutid då få hoppa tillbaka till ett tidigare skeende för att se hur nutiden blev genom att förutsättningarna ändrades - lite i analogi med att ändra väven. Tror detta droppades.
Ännu tidigare? Jorpangas bildande? Furias hämnd på Yndar? Glasmannens födelse? :)
Typ ;-)
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Thu 16 Jul 2015, 21:26

Övervägdes? Är idéen förkastad? Väldigt synd tycker jag efter att ha läst hur detta hanterades i "Anders Björkelids" Upsala-sviten.
Det som övervägdes var bland annat att ställas inför en situation i spelets nutid då få hoppa tillbaka till ett tidigare skeende för att se hur nutiden blev genom att förutsättningarna ändrades - lite i analogi med att ändra väven. Tror detta droppades.
Tråkigt att höra. Tycker det lät som en ypperlig idée...
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4576
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Thu 16 Jul 2015, 22:07

Nejdå idén är inte droppad - det enda vi sade var att vi inte ville göra dessa flashbacks obligatoriska, utan frivilliga inslag. Nu är detta en öppen fråga och vi är fortfarande i ett tidigt skede i skrivprocessen, så inget är spikat. :)
Fria Ligan
 
User avatar
Brior
Posts: 899
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Fri 17 Jul 2015, 08:15

Nejdå idén är inte droppad - det enda vi sade var att vi inte ville göra dessa flashbacks obligatoriska, utan frivilliga inslag. Nu är detta en öppen fråga och vi är fortfarande i ett tidigt skede i skrivprocessen, så inget är spikat. :)
Aha, my bad. Det är ju också stor skillnad på "stoppades" och "droppades". Mängder av idéer kommer på bordet och vissa blir aldrig något, så måste det förstås vara.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Tue 21 Jul 2015, 22:40

I väntan på Svavelkonvojen, del 2: På tempelberget

Eftersom en spelare nödgades hoppa av och en annan inte kunde närvara passade vi på att introducera en ny spelare och karaktär, nämligen animisten och Tigwalvan-dyrkaren Samirion. Han är djurmagiker i 20-årsåldern och baserad på arketypen i regelboken.

Tredje spelmötet inleds med ett återbesök i Shamash kapell djupt i berget under Etemankitemplet. Oraklet Kimara finner dock inte sin nya förtrogna, nämligen den gamla prästinnan som övergivits av prästerna i Kishatet. Istället hittar hon en manlig Shamash-präst i samspråk med Brondon Vilhulla och Samirion (ovan). Prästen försöker sätta henne på plats, vill täcka över hennes utsläppta hår och hävdar att den enda prästinnan vid namn Nekta var en månprästinna vid Luvenas kapell, och att häxan är död sedan många år. Kimara lämnar kapellet men ångrar sig snart och återvänder för att skälla ut prästen och förkasta hela prästerskapet i sitt hemland! När hon inte får gehör örfilar hon först prästen och får denne sedan att springa iväg i förtvivlan (knäckt av elände). Brondon och Samirion avlägsnar sig, efter att den senare lyckats lugna ner den upprörde prästen, medan Kimara envisas med att be till sin gud ifred innan hon känner sig färdig med sitt värv.

Hon bestämmer sig för att besöka Luvenas kapell för att hitta prästinnan hon träffade ett par dagar tidigare. Någon har dock följt efter henne nere i berget och hon bestämmer sig för att konfrontera sin förföljare. Det visar sig vara ingen mindre än häxan Fundibéra, vars sanna skepnad Kimara alltså är, med hjälp av sin sannsyn, den enda som kan se. Häxan avslöjar att det var hon som antagit den döda prästinnans skepnad - hon var en av Fundibéras lärjungar under sin levnad. Kimara, som är en förändrad kvinna efter den senaste veckans händelser, slår åter följe med häxan till den tyste gudens kapell.

Med den stumme svalglyssnaren som vittne förklarar Fundibéra sin vision om framtiden, berättar om den annalkande konfluxen och får Kimara att svära en blodsed i mångudinnans namn! (Jag hade som berättare hela tiden varit beredd att inleda konflikt medels tankemagi för att få oraklet på fall, men spelaren valde istället att inte erbjuda något motstånd, varför karaktärens dramatiska förvandling istället fick lösas genom rollspel. Jag är med andra ord omåttligt nöjd med min egen insats! Karaktären övergav i vilket fall sitt öde.)

Abzulvans kunskapare Samirion har sökt upp Brondon i Isakra (där ambassadören för tillfället befinner sig i officiellt ärende för Abzulvans räkning) för att förbereda sig inför sitt uppdrag att kartlägga shaguliterna på Marjura. Den senare är dock en upptagen man varför den tidigare istället slår följe med laborestern Avani Veda och Kimara, nyligen uppkommen ur berget, till Piondermunkarnas bibliotek. Där har Avani tidigare under dagen stött på Brior Brådfot som upptäckt ett problem med geomagerns famösa karta över Marjura. Trion försjunker i sina respektive studier inför resan till Marjura.

Nästföljande dag får Samirion äntligen tillfälle att diskutera sitt uppdrag med Brondon och får samtidigt höra om munken Mogerland som besökt Remuntradyrkarna på värdshuset Strålglans. Senare anländer faktiskt Mogerland till biblioteket och får hjälp av Avani att studera Marjuras geografi. Han berättar om sitt beslut att hjälpa dårarna till Marjura, även om han alltså inte har löst frågan om själva transporten ännu. Detta utgör i själva verket det problem spelarna nu kommer att få lösa, något som inte minst Etemankiriddarna är måna om. Dessutom behöver man säkra sin egen transport, vilken på intet sätt är löst. Samirion bestämmer sig för att ta sin in på Strålglans för att själv bilda sig en uppfattning om situationen. Fortsättningen följer...

Eventuellt hinner vi introducera ytterligare en spelarkaraktär på nästa spelmöte.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Mon 27 Jul 2015, 22:08

I väntan på Svavelkonvojen, del 3: Mannen som söker havet

Under det fjärde spelmötet kom scenariot med Remuntradyrkarna äntligen igång och fick sin något oväntade upplösning. Helaren Samirion tog sig i sällskap med munken Tallgo in på värdshuset Strålglans där Remuntradyrkarna hölls isolerade. En förvirrad Samirion ville ta reda på om vansinnet gick att bota och tyckte sig också efter handpåläggning uppfatta ädlingen Fingorf i mannen som kallades sig Rubinuss. Själv drabbades han av svindel och behövde uppsöka en naturskön plast utanför Isakra för att samla sig.

Munken Mogerland var fortfarande fokuserad på att föra dårarna till Marjura, och var på jakt efter ett lämpligt skepp. Oraklet Kimara besökte i sin tur enu Ammisadu ombord skeppet Mangelika för att tigga pengar för överfart med Svavelkonvojen. När vapenläraren Onedon, aka Arn Dunkelbrink, gjorde sig tillkänna och efterfrågade diskret överfart norröver sattes saker i rullning. Arn ville hyra Haramils fartyg, som alltså förberedde Ammisadus hemresa till Melukha, och med gemensamma krafter lyckades karaktärerna övertyga prästen och dennes skeppare att ta omvägen via polartrakterna.

Nu var manegen sopad för äventyrets upplösning enligt romanens förebild, men Samirions spelare ville annorlunda. Denne samlade istället alla karaktärer samt Mogerland till en seans på värdshuset och lyckades med något som ingen tidigare försökt sig på, nämligen att bota Remuntradyrkarna från sitt vansinne!

Svavelkonvojen anlände kort därefter och Mangelika riggades om för att avresa som del av den trakoriska konvojen. Man passerade som harmlösa pilgrimer i trakoriernas ögon och Arn smög sig ombord först när fartyget inspekterats.

Slutligen, efter tre långa spelmöten, var karaktärerna på väg mot Marjura. (Karaktärerna gick också upp till ödestyngd 1.) Men innan man kommer fram försöker Tallgo och Kimara närma sig den mystiske Bansikan-krigaren från Bhannavil... Fortsättning följer.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Sjätte gången gillt - krönika (Svavelvinter)

Wed 05 Aug 2015, 17:26

Ankomsten till Arhem, del 1

Det femte spelmötet inleds ombord Mangelika som seglar i konvoj mot Marjura. Besättningen och Arn Dunkelbrink, som reser under pseudonymen Onedon, har hamnat i luven på varandra då man misstänker riddaren för att plåga skeppskatten, när han hugger Blatifagus svansspets i en säck. Spelarkaraktärerna försöker närma sig vapenmästaren men avbryts av att oraklet Kimara drabbas av en vision och kollapsar på däck. (Spelaren ifråga hade läst utdraget ur Slaktare små som återfinns i anslutning till avsnittet om Höga språket i regelboken, och tyckte att scenen skulle passa bra som en vision.)

Vandrarmunken Tallgo fortsätter att plåga Arn om vapenlektioner och lyckas också slutligen förolämpa den senares riddarheder. Arn ber om att få inspektera elevens stridsstav, berättar om dess ursprung (det är i själva verket kärnan ur ett stycke av Irminsulträdet på Stegos, som hamnade i havet innan förmörkelsen och spolades i land vid Albarunzia i kristalliserad form). Sedan frågar han om Tallgo verkligen är säker på att han önskar en vapenlektion, och när denne svarar jakande slungar han iväg staven i en hög båge med orden "tänk snabbt". Tallgo slänger sig efter sitt vapen, följer dess flykt över relingen och försvinner ned i havet för att inte synas mera. Animisten Samirion gör ett misslyckat försök att rädda sin reskamrat genom att slänga sig i havet och förvandla sig till sjölejon, med resultatet att han själv får räddas av manskapet i halvform.

Kimara konfronterar Arn och får denne att be om ursäkt av respekt till gudarna och förklara sitt tilltag. När man tvingats acceptera att Tallgo försvunnit i havet omgärdas skeppet plötsligt av en övernaturlig dimma, varpå sjögången upphör och man inser att man inte längre befinner sig på havets yta. Karaktärerna räddar sig inomhus med saltvatten i lungorna och när dimman lättar hittar man någonting oväntat i jollen som sjösattes under livräddningsförsöken. Munken Tallgo ligger, med sin stav, inlindad i sjögräs som i en kokong på ekan. Han vet inte vad som hänt men har spridda minnesbilder av en kvinna (Aldrun) som pratade om en stor virvel, ett äktenskap som stundar och om vikten att någon man inte får syn på någon kvinna. Sammanhangen är oklara, tills vidare, och klarnar nog först ombord på Bladverk - om spelet fortlöper så långt.

Tallgo lyckas slutligen säkra en session vapenträning med Arn innan konvojen når Marjura. När man ankrar utanför Pik Lunnula i väntan på lots ror riddaren dock ensam iland och försvinner. Han skulle visst inte alls till Clusta Noba.

Framme vid Arhem får passagerarna på Mangelika vänta medan bland annat Vågdansaren angör vid hamnkajen. Efter att härolden läst upp Gottards budskap stiger man slutligen iland på jakt efter husrum inför natten. På marknadsplatsen får Kimara och Tallgo syn på Kmordahelgedomen och tar sig över den låsta grinden för att söka gratis härbärge i egenskap av pilgrimer. Kimara uppfattar det öde kapellet som ett ont omen och man gör istället övriga passagerare sällskap till Junker Hildurs.

Följande morgon får Samirion syn på Melobin Vackre i sällskap med Shulaban och söker kontakt med den en medlem av den mytomspunna Kmordasekten. Kmordanovisen blir fullkomligt tagen på sängen men Shulaban söker göra det bästa av situationen. När fler spelarkaraktärer ansluter och frågorna om isdruidernas orden blir alltfler och alltmer närgångna väljer han att hastigt lämna värdshuset. Samirion springer efter och Melobin är uppenbart ovillig att diskutera sin orden mera utan flyer istället i full panik.

Laborestern Avani inser att värdshusvärden torde vara just den "herr Ornetand" som ett av breven i dennas kurirväska är adresserad till. Karaktären inväntar dock tillfället då värden uträttar sig morgontarv för att presentera sig som "herr Molbrock" och leverera brevet. Den senare är såväl misstänksam som överraskad och försvinner in till sin fru med brevet. När han fått innehållet uppläst för sig stormar han tillbaka ut för att i ett utbrott av raseri kasta ut Avani från värdshuset. När Avani plockat upp brevet och läst upp det själv framgår att brevets mottagare är en person vid namn Guzier som verkar organisera ett väpnat uppror mot trakorierna. Karaktären lyckas dock inte hitta någon annan Ornetand, eller en herreman vid namn Guzier, i Arhem och låter saken bero tills vidare.

Kimara lyckas kommunicera med dolken Demens, som nu verkar betydligt mera potent än på Trinsmyra. Den förvirrade rådgivaren verkar tro att Kimara är drottning Ottila, varnar för häxan Rirba som förhäxat konungen och förklarar att tronarvingarna svävar i fara. Senare anmärker han med hänsyn till klimatet att Svavelvintern redan börjat falla över landet, som han kallar Krau-Ki medan moderna namn som Marjura och Arhem klingar obekanta i den gamles öron.

Tallgo finner Kyrias fäktskola och söker plats bland eleverna. Kyrias drar dock det längre strået och lyckas, genom att åberopa Bansikans hederskodex, anlita sinevanermunken som gästlärare. Härmed har vandrarmunken också lyckats säkra gratis mat och husrum för sig själv - och kanske även för sina kumpaner?

Avani levererar sitt andra brev, som är adresserat till den lokale företrädaren för handelshuset Mogger. Asimund förklarar torrt och sakligt varför kvicksilverleveranserna upphört och sträcker ut händerna i vanmakt. När Avani presenterar ett initiativ för att avhysa draken från kvicksilvergruvan hänvisar träskmannen karaktären till bergsmannen Gwellmyn som driver en smedja i staden.

Kimara är frustrerad då man är hänvisad till kmordadruiderna för att komma till Domonas källa (som hon ännu inte förstått finns vid Kmordahelgedomen), medan dessa som bekant har lämnat Arhem och ingen verkar veta när dessa väntas åter. Nyfikna öron har dock snappat upp att den bleka sydländska kvinnan önskar att ta sig upp på glaciären...

Nästa spelmöte inleds genom att Malek, Sulidon, Grisselhår och Uxu presenteras för spelarna. Jag har som berättare svårt att bärga mig!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest