Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Kampanjkalender - Lugnet före stormen

Sat 09 May 2015, 11:50

Vår grupp är inne på andra delen av en kampanj som utspelar sig innan handlingen i äventyret I perukmakarens hemliga tjänst och baseras alltså på Tricilve-modulen. Nedan återfinns den kalender som jag upprätthöll under de nio spelmöten som den första delen i kampanjen varade. Vi hade inget skuggspel och kampanjen fungerade i stor utsträckning som introduktion till spelet som sådant. Karaktärerna har haft flera olika skuggmakter allteftersom spelet fortskridit.

Spelarkaraktärerna är:
* Sekina Fågelfot, taklöpare och myntsnyltare. Beskrivs ingående i Tricilve - Lojalisternas tid. Här uppvaktas hon utan sin vetskap av Rävkollegan Poga, som även är angivare åt myndigheterna. Förfalskaren försöker också aktivt sabotera Sekinas och Usermandas vänskap. Spelaren kunde dessvärre inte närvara till slutet av kampanjdelen, varför karaktären försvinner i slutet av krönikan. Förbannelse: Kan inte låta bli att försöka briljera.
* Khazim, illusionist från Hoxoh. Nyanländ i staden på jakt efter ära och berömmelse som mästertjuv. Förbannelse: Kleptoman.
* Benedict, hattmakare med klomelliskt påbrå. Försöker överleva som hantverkare i Hednafänge bortom Hattmakarskåets omedelbara inflytande. Bakgrund som utsänd representant åt just detta skrå. Förbannelse: Utsatt för diskriminering.
* Farin, råttjägare och RhabdoRana-mördare. Bosatt i Hednafänge och andreman i stadens RhabdoRana-cell (vilken även Kornilla da Morgimma i hemlighet tillhör i vår kampanj). Förbannelse: Har hittat sitt samvete och lider av kval. Han vill hoppa av sekten men inser att han kan behöva utplåna sina syskon.
* Rafaldar Berenna da Bromba, lågadlig officer inom säkerhetspolisen som sadlat om till demonjägare. Ersätter senare Farin som spelarkaraktär. Förbannelse: Drar till sig onda andar av alla slag.

Viktiga bifigurer (utöver sådana som beskrivs i modulen):
* Salina da Kronholsa: Kontakt från Karnald åt Benedict, numera modista i hertigissan Kiastri da Kartarindas entourage. Har tidigare lämnat Tricilve då hennes familj och syster mördats av RhabdoRana. Själv skonades hon av mördaren Farin, som förälskade sig i henne.
* Leonardo Waal ab'Rakma, "Haken": Ledaren för stadens RhabdoRana-mördare av trinsmyrisk härkomst. Har profiterat på sektens verksamhet för egen vinning och fruktar Ghumgakks ankomst.
* Mamarind: Äldre syntald och högt uppsatt Digeta Longa-funktionär verksam vid akademin. Nära rådgivare till Praanz da Kaelve och vän till familjen Berenna.

Gastpalatset är för övrigt en plats som spelarna själva hittade på under första spelmötet. Det rör sig om ett hemsökt övergiven herresäte i Hammershill som använts som mötesplats för stadens RhabdoRana-cell. Broskgrind är ett värdshus vid Broskwegas norra brofäste. Pinohuset är en annan plats som jag använt i ett tidigare sammanhang och omnämns här. Handlingen i kampanjen har i hög grad bestämts av spelarna själva, medan jag som Berättare fokuserat på att förbereda lämpliga prövningar till karaktärerna.
 • 7 misiska, dag 0

  Khazim rånar Älskerkind på Broskgrind, säljer rånbytet till Rowert.

  8 misiska, dag 1

  Spelstart Khazim och Sekina.

  Sekina försöker distrahera Usermanda, perukmakaren Marodden blir bortvillad av Khazim på Glädjens bord.

  Khazim och Sekina gör kupp mot juvelaren Klanger i Gyllenfluda, säljer bytet till Snillerpåvaren.

  Rävarna firar på Venderskrog; Sekina skryter om sin inblandning, Khazim utelämnar magiska detaljer.

  9 misiska, dag 2

  Spelstart Farin.

  Khazim plockas in av Perukmakarna, Ingolmo kräver att han hittar Älskerkinds peruk mot beskydd.

  Farin söks upp av "Drogden" i sin lya, får i uppgift att mörda sin överordnade "Haken".

  Sekina och Usermanda blir gripna av entradkustarder från Gyllenfluda, på grundval av uppgifter från en angivare. Båda slängs i Kvidan i väntan på förhör.

  Khazim överraskar Farin på Gastpalatset i Hammershill, hela byggnaden går upp i rök i ett dygn, Farin avslöjar sin hemlighet.

  10 misiska, dag 3

  Spelstart Benedict.

  Khazim och Farin är obefintliga. Brambaras utsatt för tortyr på Kedjehuset.

  Sekina tas till förhör men Klanger pekar felaktigt ut Usermanda, blir utslängd - med stil.

  Sekina söker upp Snillerpåvaren som sammankallar Rävarna. Usermanda dyker upp och berättar om frisläppandet. Sekina förhör sig om Brondon i Hednafänge.

  Benedict söks upp av Salina, får i uppdrag att framställa en exklusiv hatt åt hertigissan av Karramak.

  11 misiska, dag 4

  Magionette får påhälsning av Digeta Longa om smugging av giftiga kryp via Staden O.

  Benedict spenderar sina ringa medel på material till hertigissans hatt, har dock inte råd med en mustelonsvans.

  Khazim och Farin skapar kaos på Rowerts lumphäleri och stjäl vad som dock visar sig inte vara Älskerkinds peruk. Khazim överlämnar denna ändock till perukmakeriet.

  Farin avslöjar sin hemlighet till grannen Benedict, som tar med Salina till lumphandeln där man iakttar Allguldi som eskorteras av Molvia.

  Farin lägger märke till Salina, som han benådat ett antal år tidigare, förföljer henne till Gyllengäld och avslöjar sin närvaro.

  12 misiska, dag 5

  Poga delger Sekinas föräldrar om sina avsikter, medan hon själv festar med Usermanda på Burladåren.


  Salina söker skydd hos Benedict undan verkliga och inbillade mördare.

  Farin ägnar dagen om åt att skugga och kartlägga sin mästare Leonardo, även känd som "Haken".

  13 misiska, dag 6


  Sekina får en kalldusch när hon smyger hem och väcker sina föräldrar. Familjen firar sin lysande framtid fram till morgonen.

  Benedict tar hand om en missnöjd Salina och gör en paus i arbetet med hertiginnans hatt, passar bland annat på att laga en hatt som Labran lämnat in.

  Ingolmo konfronterar Khazim om peruken inför Älskerkind, Konkrosta och Klyddern. Ombeds lämna perukmakeriet och inte återvända tomhänt. Samtidigt har Poga försökt kartlägga Khazims gömställe.

  Sekina bryter sig in hos Poga, hittar utkast till äktenskapsavtal och iscensätter ett inbrott. Därefter söker hon upp jurist via urmakaren Fedrin. Senare uppsöks en skärrad Poga av Khazim som blir husvakt. Medan Poga hämtar säkerhetspolisen anländer Sekina och återlämnar dokumenten. Därefter anländer Galgarin med grupp agenter. Khazim lämnas ifred efter att Ingolmos namn omnämnts, men förbjuds att lämna slummen.

  Farin fortsätter skugga Leonardo, springer på Brambaras som berättar om hur Flagellanterna kontrakterats av myndigheterna för att efterforska smuggelvägar över Nordersback. Berättar också om misstänkta mord på Myrstacken.

  Sekina slår följe med Khazim hem till Farin, varpå den senare berättar sin hemlighet även för henne. Man enas om att röja undan Poga.

  Sekina antar erbjudande om att agera utkik åt en irriterad Usermanda. Tjuvarna beger sig till Bitterkull för att rekognoscera vid Villa Perenzi under gnabb.

  14 misiska, dag 7

  Sekina och Usermanda bryter sig in på Villa Perenzi i tidiga morgontimmen, bärgar en amfora med Ekengäld och försonas. Khazim tillbringar dagen på Gastpalatsen med att återhämta sig från föregående dag.

  Farin följer efter Leonardo och tjänaren Afner till pråmhamnen i Saltplågan, beger sig mot dennes residens i Lexarion, undkommer med blotta förskräckelsen Hundätarna och flyr via Biblioteksparken. Han planterar giftiga kryp i Leonardos sovrum och arbetsrum, skadar sig när han flyr ut genom ett fönster.

  Benedict tar med sig Salina på en tur utanför murarna till Tassemark, lyckas byta till sig mustelonsvans av skeckerkvinnan Lulu.

  Farin märker att han själv är skuggad under råttjakt vid arenan, söker kontakta förföljaren som därmed ger upp och syns ej till mera.

  Dukila förbereder kvällens supé med Poga som hedersgäst. Sekina hämtar Farin och ber denne förutom dricksglas ta med sig giftkryp. På gatan utanför iakttas man av vad som förefaller vara arbetarhjon, Benedict noterar vad som sker.

  Vinet som Sekina stal tidigare under dagen anländer som gåva från Poga, liksom Sekinas olycksaliga syster Andorra. Sekina sätter sin mor Dukila på plats en gång för alla.

  Poga anländer, nödgas ljuga om såväl vad han tycker om maten som bjuds som sina juridiska avsikter gentemot Sekina, blir slutligen stucken av Farins giftkryp.

  Sekina och Khazim letar efter Älskerkinds peruk på lumphandeln men förgäves.

  Farin mottar ett sista telepatiskt meddelande från Leonardo där han erkänner sig besegrad, beordrar syskonen att samlas på Allguda holme i Lak Mundri samma natt. Utanför på gatan väntar säkerhetspolisen och Farin flyr, med hjälp av Konkrosta.

  15 misiska, dag 8

  Spelstart Rafaldar.

  Kejsarmakten slår till mot den politiska oppositionen i huvudstaden.

  Brondon, med Rafaldar som eskort, konfronterar Khazim vid Broskwega. Återlämnar skulpturen som varit familiarin Mafix. Rafaldar samtalar med Khazim avsides och lovar att försöka få den senare ut knipan med Digeta Longa.

  Farin gömmer sig på perukmakeriet i väntan på svinets timme, varpå han simmar ut i Lak Mundri. Väl på Allguda holme blir syskonen hänvisade till ett kapell tillägnad Inashtar. En mager man hävdar sig vara Gumgakk och kräver lydnad. Farin utmanar "den högste viskarrösten" och följaktligen dödad av sina fränder.

  Khazim söker upp Rowert som berättar hur katten Felix förstört peruken han köpte av den förre, och hur denna blivit överlämnad till Poga för lagning. Han tar sig in hos Poga, hittar det som återstår av peruken och lämnar den svårt sjuka förfalskaren åt sitt öde.

  Rafaldar söker upp sin kontakt Mamarind i Lexarion och får veta att Digeta Longa-generalen Praanz lämnat huvudstaden. När han söker upp Galgarin på dennes smedja är han oanträffbar.

  Ingolmo Dokella med anhängare kräver svar vid Farins hus, tar med sig Benedict och Salina till perukmakeriet där Allguldi tar hand om gästerna. Hon botar Salinas ångest till priset av hennes självbevarelsedrift, varpå Salina tar på sig att ordna med audiens hos Hertiginnan.

  Khazim astralvandrar till Farins hus för att bekräfta att denne är död, men råkar väcka Gastpalatsets andar i processen! Sekina anländer för att smida ränker mot Poga, beger sig till Nordersback för att söka upp Brambaras. (---)

  Khazim tar sig till perukmakeriet, lagar Älskerkinds peruk med hjälp av magi, övertygar Ingolmo om att han hittat den på lumphandel.

  Salina visar sig vara helt personlighetsförändrad och riskerar ständigt hamna i trubbel på väg genom staden. Benedict passar hertiginnans peruk i Coro Campina. Lundenbrand med soldater ur Einersegg tränger sig in i huset medan hertiginnan flyr genom lönngång. Undantagstillstånd utlyses i staden!

  Rafaldar letar rätt på och röjer Digeta Longa-agenternas gömställe i Trinrasia i ett försök att rädda Khazim undan Galgarins nävar. Agenterna dock upptagna med krigsmöte med anledning av en mängd mord utförda av RhabdoRana under morgonen, däribland på Rafaldars frände Ambaron da Hylle, storsyntald i astromantik vid akademin.

  Rafaldar presenterar sig för Benedict och Salina i Övraback, erbjuder eskort till perukmakeriet. Väl framme lastar perukmakarna kontraband på en vagn i all hast, för förvaring på teater Burladåren.

  Benedict och Rafaldar tar på sig uppdraget att eskortera Älskerkind till dennes hem vid kanalen i Färgrike. Färden tar dem över Myrstacken, där man iakttar hur Talberinerna tar sig fram till Saltfurstens hus. Man tvingas forcera en folkmassa som försöker korsa Osmans dike vid Hjonbron. Bakom Pinohuset i Slavlegan ser Rafaldar hur trupper från säkerhetspolisen tvingar till sig Mamarind från en fångtransport. När han tillfrågar den ansvarige agenten får han reda på att Digeta Longa rensar i de egna leden. Framme i Färgrike tar Älskerkind ett summariskt farväl, men innan dess lyckas Benedict lista ut att sminkören agerar som informatör åt Ingolmo.

  Khazim väntar förgäves på Sekina hos Poga och får slutligen nys på undantagstillståndet. Efter att ha inspekterat Broskwega beger han sig till Snillerpåvarens håla, där Rävarna håller möte. Khazim erbjuder sig att frakta och gömma såväl efterlysta ligamedlemmar som stöldgods.

  Rafaldar tar med sig Benedict till familjehemmet och vilar ut. Vid mörkrets inbrott döljer Khazim lasten på en vagn liksom sin egen identitet. Han lyckas ta sin last förbi militära patruller till Gastpalatset, tack vare att han råkat förvrida sitt utseende till någonting onämnbart.

  Under natten söker Rafaldar, med Benedict i släptåg, upp Khazim i Hammershill. Man iakttar hur ett par skumma figurer tar sig in i byggnaden. Khazim förvarnas varpå han och Rafaldar lyckas överrumpla Digeta Longa-agenterna Grallse och Nit. Det slutar med att båda två avrättas då de inte vill samarbeta. Liken staplas i ett angränsande rum.

  Rafaldar tar sig till Hombers Morsatorium men upptäcker att det är belägrat av kejsartrogna trupper. Han söker istället upp Silassa på Jordfästningen.

  16 misiska, dag 9

  Benedict installerar sig på perukmakeriet.
Här avslutade vi den första delen och har i skrivande stund spelat fem spelmöten, inklusive skuggspel, i den andra delen av kampanjen. Jag återkommer antagligen med en mera detaljerade kalender över denna när vi är klara. Det är ännu oklart om vi faktiskt kommer att spela själva äventyret I perukmakarens hemliga tjänst eller inte.
Last edited by Baldyr on Wed 13 May 2015, 19:58, edited 1 time in total.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4548
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Kampanjkalender - Lugnet före stormen

Sun 10 May 2015, 12:54

Spännande!
Fria Ligan
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kampanjkalender - Lugnet före stormen

Wed 27 May 2015, 21:47

Eftersom vi tagit en paus i kampanjen passar jag på att lägga ut fortsättningen på kalendern ovan. Denna andre del tog vid en vecka efter att undantagstillståndet utlystes i huvudstaden. I sviterna av kejsarsidans nådastöt mot Nya Sfären och andra utpekade riksförrädare tog alla tre spelare på sig en av följande skuggmakter. Alla började med likvärdigt utgångsläge, motiverat av myndigheternas hårdföra framfart på Tricivels skuggsida.

* Homber av skuggorna, som inledningsvis ville lägga under sig den del av Venderskaj som Nekrostylisterna upplevt att Perukmakarna orättfärdigt lag under sig. Senare får skuggmakten dock överge detta spår, om än tillfälligt, för att istället fokusera på att lägga under sig Bokrind. Spelarkaraktären Rafaldar har sedan tidigare lyckats infiltrera teatersällskapet Kejsarens stånd förväntas fortsätta tjäna skuggmakten genom att först bli fullvärdig medlem och senare genom att luska i vilka teater Burladårens andelsägare i själva verket är.

* Ingolmo Dokella, som inledningsvis får fäkta av sig utmanare och uppkomlingar men sedan fokuserar på att lägga hela Myrstacken, från Hednafänge till Osmans dike, under sig. Spelarkaraktären Benedict förväntas låtsas fortsätta agera modistan Garvines kunskapare söder om Doklatke.

* Snillerpåvaren, som inledningsvis tror sig se sin chans att kuppa Perukmakaren och göra sig till tjuvarnas konung. Det snyter sig dock ganska direkt och hälaren får istället fokusera på att försöka bygga upp en ny maktbas - på båda sidor Doklatke. Spelarkaraktären Khazim är endast nominellt underställd sin skuggmakt och har ännu inte haft någon skuggbefallning hängande över sig.

Som berättare har jag dels kontrollerat enheter som tillhör ordningsmakten, och tog slutligen över Galtippa som egen skuggmakt för att skapa en motpart mot de framgångsrika spelarkontrollerade skuggfigurerna Ingolmo och Homber.

En ny bifigurer kan nämnas i karaktärsspelet:

* Mirabel: Skådespelarka i Kejsarens stånd med dans som specialitet, tillika Rafaldars flickvän. Odlar en yrkesmässig mysticism och vill göra gällande att hon har vilt skeckerblod i sina ådror. Blir ett offer för spelarkaraktärens förbannelse och går sedermera att dystert öde till mötes...
Last edited by Baldyr on Wed 27 May 2015, 22:24, edited 5 times in total.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kampanjkalender - Lugnet före stormen

Wed 27 May 2015, 21:52

15 misiska

Kejsarsidan slår till mot Nya Sfären, undantagstillstånd utlyses.
16 misiska

RhabdoRana slår till mot Ranzinerorden. Mathus Dokella mördas.

De sista Sköldbärarna arresteras och hyses på Holdershus.


17 misiska

Homber byter sida och kejsartrupperna lämnar Morsatoriet och Döda gatan.

Rykten om Praanz avrättning når huvudstaden.


18 misiska

Resten av Praanz eskort återvänder till Tricilve. Palydas anländer till Tricilve, kollega avrättas.

19 misiska

Ingolmo får höra att brodern Mathus blivit förrådd och mördad.

20 misiska

Domare Dunsinan gör razzia på perukmakeriet och beslagtar delar av varulagret.


21 misiska

Sköldbärarna förs till Rostrum för att motta sina domar, de dömda transporteras vidare till Pinohuset.

Militären dras tillbaka från Tricilve och vardagen återvänder.

Ingolmo beger visar upp sig i Hednafänge med sina hejdukar, vilka utsätts för ett misslyckat attentat av Snillerpåvarens tjuvar.


22 misiska

Spelstart.

Rävar utsätter Ingolmos kontakter i Gyllenfluda för attentat, mitt framför näsan på Dunsinan.

Ingolmo återvänder till Hednafänge med sina ligister, skövlar konkurrerande ligors tillhåll.

Snillerpåvaren fogar sig i leden medan hans liga förgäves försöker etablera sig i Hammershill. Domare Dunsinan ställer vaktpost vid Broskwega, isolerar Myrstacken medan soldater jagar iväg ligister.

Palydas gömmer sig på Burladåren, Cantomerra anländer till teatern.


Benedict har levererat meddelande från Ingolmo till Willem och hjälper teatern med scenkläder. Rafaldar utmanar lutaspelaren Mikorin på spelmannaslag och går vinnande ur bataljen. Palydas med sällskap håller sig i skymundan när Cantomerra anländer med ett par livvakter. Censorn slår sig ned för att iakktaga verksamheten, tills Sekina tröttnar och spatserar fram, med en beväpnad Rafaldar i hasorna. Cantomerra får tillfälle att presentera sig och sitt ärende. Willem hämtas för att reda ut begreppen. Cantomerra med sällskap fattar intresse för Palydas, som tar sig ut bakvägen med en livvakt hack i häl. Han och Antantrym springer på Benedict utanför teatern, varpå den senare tipsar om Gastpalatset som en möjlig tillflyktsort. Fram på kvällen bryter man sig också in där men blir bortjagade av Khazims skenvålnader, varpå man hamnar i klorna på Snillerpåvarens anhang på Hammershill.

Rafaldar tycker sig höra något onaturligt men kan inte spåra källan. När han haffar Willem för att diskutera sin plats i teatertroppen hör man Kornillas son skrika efter sin mor. Styggelsen Horcos har fått tag i mörderskan och klättrar uppför en hålighet bakom scenen med sitt byte. Rafaldar lyckas dock rädda trompettspelerskan och belönas med en anställning på teatern. Cantomerra anländer i tumultet och får en rövarhistoria serverad av Rafaldar.

Benedict bokar ett möte med Garvine, medan Rafaldar beger sig till sitt familjehem för att hämta sina saker. Modern, som tidigare varit ovillig att hjälpa honom med pengar, förebrår honom för att han inte gjort något för att hjälpa Mamarind. Man blir osams men sonen lovar ändå se vad han kan göra. När han anländer till sin tjänstebostad möter han Benedict, som vill använda sig av hans adress för korrespondens. Därefter beger sig han till perukmakeriet, medan Rafaldar tar sig till Morsatoriet för att boka möte med Homber. Ingolmo och Benedict kommer överens om att den senare ska agera dubbelagent och därigenom förse Hattmakarna med falsk information.

Rafaldar blir sammankallad till Morsatoriet och redogör för sina framsteg för Homber. Han önskar sig vida befogenheter att råda över säkerheten hos Nekrostylisterna, men får istället i uppdrag att utreda ägandeskapet för teater Burladåren. Därefter hämtar han Khazim som följer med till hans våning på Venderskaj. Där hittar man Mirabel medvetslös men Khazim lyckas få liv i skådespelerskan. Khazim tar på sig uppdraget att försöka spåra upp skapelsevidriga influenser i staden åt Rafaldar.

23 misiska

Areto Biekelsöga och Stensacca avrättas offentligt vid Nackarebacken, till folkmassornas jubel.

Leverans med blått hår anländer till perukmakeriet, ingen kan säga var det kommit ifrån.

Hombers rivaler inom Nekrostylisternas åldersråd drabbas av plötslig och livshotande sjukdom, vilken hinsideshandlaren utnyttjar för att ta kontroll över skrået.

Perukmakarna mönstrar sina anhängare I Gimorra genom en improviserad festivalparad, folkuppdådet korsar Doklatke och jagar iväg Dunsinans soldater från Broskwega.

Snillerpåvarens tiggarliga på drift norr om Doklatke finner ett nytt rävgryt i ett obebott hus i Hammershill.

Ingolmos utpressare inleder en terrorkampanj på Myrstacken för att återställa gatans lag.


Khazim anskaffar lämplig klädsel för att röra sig i staden och ägnar lejonparten av dagen åt att kartlägga stadens magiska energifält med hjälp av sin tjänare Mafix. Rafaldar får reda på att Galgari sitter fången på Holdershus, varpå han använder sitt kontaktnät för att stämma möte med kondottiären Cymba, som håller hov på Villa Perenzi. Legoknektarna är ovilliga att släppa in honom men han lyckas tvinga in sig med ren viljekraft, och lite diskret assistans av Khazim som råkar befinna sig på Bitterkull. Efter att ha väntat hela förmiddagen blir han slutligen presenterad för en full kondottiär tillika ledare för Digeta Longa. Rafaldar gör sig ovän med Galtippa som gästar släktgodset, och lyckas till slut luska fram att Mamarind antingen är död, eller dödsdömd och fånge på Holdershus.

Under tiden besöker Benedict Rafaldar men finner dörren öppen och Mirabel balanserandes på ett tak, spritt språnglande naken. Han lyckas, med hjälp av åskådare på gatan, hala in den redlösa kvinnan och ägnar resten av dagen åt att vaka över henne. Rafaldar å sin sida beger sig till familjehemmet, dricker sig redlös och återberättar de dåliga nyheterna, men blir återigen förebrådd av sin moder. Han beger sig hem, träffar oväntat Benedict, varpå den senare hjälper honom att kvickna till. Slutligen sammanstrålar även Khazim hos Rafaldar och även Mirabel kvicknar till. Khazim meddelar att han skulle behöva en tillförlitlig karta över staden, medan Rafaldar önskar sig ett gömställe för sitt arvesvärd.

När Benedict lämnat Rafaldars våning anländer Gervines bud, som Rafaldar öppnar och läser. Samtidigt erbjuder sig den obehaglige liksynaren och grannen Gramsoka att undersöka Mirabel, som motvilligt utsätter sig för läkarens fingrar. När han blir alltför närgången sätter Rafaldar vänligt men bestämt punkt för sessionen. Under tiden stjäl Khazim en bägare och får nys om att familjen Berenna har tillgångar. Han beger sig till residenset för att rekognosera.

24 misiska

Velidun påbörjar arbetet med fyra stycken blåfärgade lyxperuker, ser det som sitt mästarprov. Hon släpper allt hon har för händerna och delegerar ansvaret för perukverkstaden.

Gatubrottsligheten anländer till Hammershill när Snillerpåvarens ligister lever rövare på gatorna. Ett medborgargarde tar dock snabbt över kontrollen på gatorna och får fridstörarna att gå under jord.

Homber skaffar inflytande i västerut genom hot och hållhakar på inflytelserika personer.

Då oroligheterna söder om Doklatke inte vill avta ställs Ingolmo inför ultimatum att återställa lag och ordning, med hot om att garnisonen annars går in med våld.


Arbetsmoralen har fallit i perukverkstaden och Velidun anförtror Benedict med en viktig perukleverans. Hårmästern drar sig tillbaka medan kaos tillåts råda i verkstaden.

Rafaldar släpper iväg Mirabel till teatern och beger sig för att överlämna Benedicts bud. Därefter springer han på Brondon som avslöjar att en störning gömmer sig vid Ankdammen. Därefter ger han sig i kast med att söka efter Galgarins män i Bokrind.

Benedict lämnar sig post för att möta upp Gervine på Hattpalatset. Hattmodistan förhör sin nickedocka, som matar henne med Ingolmos perukskröna. Han lämnar artefakthatten som gåva.

Khazim hittar Snillerpåvaren i Rävarnas nya lya i Hammershill. Han noterar att fridstörarna från Gastpalatset sitter som Snillerpåvarens fångar. Han lovar gängledaren halva bytet mot hjälp med inbrottsutrustning.

Rafaldar lyckas stämma möte med agenten Bolesca hemma hos sig. Kollegan Tolvelda har tagit sig in lägenheten bakvägen men upptäcks av innehavaren som frivilligt låter sig övermannas. Han lyckas övertyga åtminstone Bolesca om sina ärliga intentioner men paret låter sig däremot inte utan vidare övertygas om att ta några onödiga risker genom att söka kontakt med sina kumpaner. Först vill man se vad Rafaldars löfte om fristad består i.

Benedict avrapporterar till Ingolmo, som förfasas över vad som hänt med hans perukverkstad. Man hittar Veliduns tillhåll och Ingolmo ber hårmästaren ta kommandot över sina gesäller. Hon säger till på skarpen och fråntar Benedict det ansvar han fått tidigare. När hon återvänt till sitt mästarprov dyker Labran oväntat upp och skapar oreda ånyo, medan Amfonz eldar på. Benedict smiter iväg för att tjuvlyssna på ett samtal mellan Ingolmo och Velidun, och får Allguldi i hasorna. När Ingolmo säger rakt ut att det inte blir något skrå rusar hon in och undrar vad det blir av deras utlovade äktenskap. Tillbaka i verkstaden konfronteras han av Labran men lyckas sätta den senila tokan på plats, liksom hennes uppeldare. Han hämtar Ingolmo som eskorterar en förvirrad mor från platsen, och blir belönad med tjänsten som övervakare på verkstaden.

Rafaldar sammankallas till teatern där Willem låter veta att han missat repetitioner. Nu får han istället agera förakt under kvällens hastigt ihopkrafsade galaföreställning, vilket han också lyckas hanteras precis så hjälpligt som han förväntas göra. På väg till Khazim i kvällningen blir han stoppad av ett medborgargarde men lyckas ändå ta sig till sitt mål och be om fristad för sina nya kumpaner. Man stämmer möte uppe på toppen av Hammershill under natten

Khazim beger sig till Rävarnas gryt, där Snillerpåvaren gömmer sig tillsammans med sina ligamedlemmar, för att plocka upp utlovad inbrottsutrustning. Benedict bekantar sig med sin granne Edellu under en supé på en lokal taverna.

Rafaldar stannar på teatern på vägen hem och bevittnar hur Mirabel hamnar i trans och kollapsar på scenen. Han fraktar den katatoniska kvinnan till Investalernas tempel med hjälp av kollegan Ventolini. Man lyckas slutligen hitta en nyvaken Brondon som lovar att titta förbi Rafaldar på morgonen för att undersöka patienten närmare.

När Rafaldar aldrig dyker upp beger sig Khazim mot den tidigares fäderneshem i akveduktens skugga. Han lyckas bryta sig in ljudlöst men väljer ändå att omge sig med ett lågfrekvent magiskt ljud som dränker såväl hans fotsteg som hans andetag. På väg mot husets översta våning passerar han en detaljerad karta över staden som han plockar på sig. Istället för sitt avsedda mål; familjens privata kapell, så hamnar han i biblioteket där han känner en mystisk närvaro. Utgången blockeras dock av en hund som vaknat av oljudet i biblioteket. Han lyckas dock kringgå hunden och trolla bort densamma. Khazim når slutligen sitt mål och stjäl familjens främsta klenod; en gyllene Enki-idol samt en mängd dyrbara smycken.

25 misiska

Snillerpåvaren lämnar Hammershill med svansen mellan benen och låter sina dråpare röja undan rivaler i Hednafänge, däribland anhängare till Ingolmo.

Ingolmo besöker personligen Magionette i Nordersback, skänker förnödenheter till Sötekalken.

Palydas och Angantrym anländer till slutligen till perukmakeriet.


Efter att ha lämpat av stöldgodset på Gastpalatset söker Khazim upp Snillerpåvaren för att betala ledarens andel av bytet. Senare använder han sin stulna karta för att korrigera sina tidigare mätningar av stadens kraftfält. Han återvänder också till brottsplatsen i hopp om att höra rykten om sin stöldkupp.

Senare under morgonen anländer Brondon till Rafaldar och kan verifiera att Mirabel är bortom mundan läkekonst. Rafaldar beger sig till Enkitemplet för att söka hjälp hos prästerskapet men blir stoppad av en patrull ur Estradkustarderna i Gyllenfluda, som konstaterar att den tidigares vapenbrev löper ut vid halvårsskiftet. Väl vid templet lyckas han få tag i sin tvillingbrors mentor, tillika templets överstepräst, och blir lovad tillgång till den heliga absidiandammen som sägs vara förbunden med det bottenlösa Abzu. Alltså hämtar han Mirabel med hjälp av en novis från templet, och förs av prästerskapet in i templets inre sanctum. Urigallu Micaelus sänker ned den besatta kvinnan i det heliga vattnet för att rena henne från det osunda inflytandet. Dessvärre överlever hon inte reningsbadet men den sargade kroppen förklaras befriad av prästerskapet.

Rafaldar tar liket till Hombers morsatorium för registrering hos Nekrostylisternas gille och beger sig därefter hem till sin familj, som alltså blivit rånade under natten. Han försonas slutligen med sin mor och får lov att begrava sin älskarinna i familjens trädgård. Jordfästningen bevittnas av en skara nära vänner samt Brondon. Rafaldar passar på att prata enskilt med Abzulvans representant och får höra berättelsen om demonjägaren Geto som försvunnit i Tricilve på jakt efter den Sjunde styggelsen.

Under tiden har Benedict, medvetet eller omedvetet, blivit försatt i en otacksam position i perukverkstaden. Han lyckas dock visa att han är där för att hjälpa och inte har för avsikt att tjalla på någon. Labran har en synnerligen dålig dag och tror att allt och alla är ute efter henne, däribland Fyrfingers Halvhosa och Horrach, som anländer till perukmakeriet med varor. Velidun är alltjämt insjunken i sitt arbete och har även involverat Klyddern i sitt mästarprov. Hon avvisar också en grupp lokala kvinnor som kommit för att sälja sitt hår, vilka avlägsnar sig endast motvilligt och under högljudda protester.

Efter avslutad arbetsdag hör Benedict stånk och stön från grannen Edellu, men låter saken bero trots att det verkar gå vilt till. Khazim sammanstrålar med Rafaldar och överlämnar sin färdigställda ritning över stadens kraftfält. Man lyckas också hitta Benedict i Gimorras folkvimmel varpå de övriga invigs i Rafaldars jakt på den Sjunde styggelsen. Senare på kvällen ber Rafaldar Willem om tjänstledighet från teater Burladåren, men försöker samtidigt få klarhet om ägarskapet över teatern.

26 misiska

Soldater ur Västra garnisonen ställer sig längst södra stadsmuren över Myrstacken i ett försök att projicera makt och lugna oroligheterna. Man tvingas också ingripa handgripligen.

Homber försöker förgäves använda hållhakar på Rynanda och får följaktligen Investalarna mot sig.

Ingolmo ersätter drabbade i Hednahänge för att rädda vad som räddas kan.

Rafaldar med anhang lyckas få upp spåret efter en köpman från Treipo, som den försvunna Geto visst ska ha sökt efter.


27 misiska

Efter att genomfört sin egen utrensning bland de egna leden vänder Flagellanternas ledare Galtippa uppmärksamheten mot Myrstacken och Perukmakarna med sin irriterande ledare Ingolmo.

Flåbusar från Slavlegan försöker jaga bort Skunkrövarna från Nordersback men soldater från stadsmuren ingriper medan Magionette förskansar sig på Plockeriet med sin liga.

Homber utnyttjar Dunsinans tillfälliga svaghet för att aktivera hållhakar på domaren, som därigenom blir hinsideshandlarens nickedocka.

Snillerpåvarens ligister återtar förlorade jaktmarker på båda sidor Doklatke.

Dokellas råskinn erbjuder sig däremot att rensa gatorna i Hammershill från oänskade element, till befolkningens gamman. Perukmakaren beger sig till Lagonden för att möta upp Älskerkind, som dock aldrig dyker upp.


28 misiska

Trupper från Västra garnisonen ansamlas i Nordersback med anledning av de ökande motsättningar och hamnar i ett ställningskrig med krigsveteraner från Flagellanterna, anförda av Galtippa personligen. Ingolmo själv är på plats i Slavlegan för att försöka influera lokala slavhandlare och blir handgripligen avhyst av Flagellanterna.

Dunsinan erbjuds läkarhjälp på Döda gatan och svär i hemlighet lojalitet till Homber. Hinsideshandlaren beordrar lönnmord på Investalernas ledare Rynanda varpå han lyckas installera en ny ledare som är välvilligt inställd gentemot Flagellanterna. Därigenom är Homber på god väg att cementera full kontroll över Bokrind!

Efter ett otal misslyckade attentat riktar sig Snillerpåvarens mördare istället på familjemedlemmar till medborgargardister i Hammershill och tar därigenom kontroll över de brant sluttande gatorna. Man avser att kräva befolkningen på beskyddarpengar.

Galtippas flåbusar, vilka avancerat uppåt Myrstacken hamnar i trubbel med Dokellas folk.

Älskerkind skickar brev och läderbit till Ingolmo. Brevet snappas upp, lädret levereras.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests