User avatar
VonRijn
Topic Author
Posts: 34
Joined: Sat 01 Mar 2014, 18:22

Svensk utgåva?

Fri 31 Jul 2020, 15:36

Som jag förstår det kommer Kickstarter-kampanjen för nyutgåvan av Twilight: 2000 att sjösättas inom några veckor. Tyvärr står det inte med ett ord, vad jag kunnat se, vilka språk spelet kommer ges ut på. Med tanke på besvikelsen, uppriktigt talat, som omgärdade lanseringen av såväl Alien som brädspelsversionen Ur Varselklotet (båda ges endast ut på engelska, trots att Fria ligan är ett svenskt företag) antar jag att jag bör sänka mina förväntningar rejält och utgå från att tystnaden är synonym med att Twilight: 2000 inte heller kommer ges ut på svenska.

Eller?
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4517
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Svensk utgåva?

Fri 31 Jul 2020, 15:56

Inget beslut är fattat om detta ännu! Som det nu ser ut kommer Kickstartern att få avgöra om det blir en svensk utgåva.
Fria Ligan
 
User avatar
VonRijn
Topic Author
Posts: 34
Joined: Sat 01 Mar 2014, 18:22

Re: Svensk utgåva?

Fri 31 Jul 2020, 20:04

Inget beslut är fattat om detta ännu! Som det nu ser ut kommer Kickstartern att få avgöra om det blir en svensk utgåva.
Tusen tack för det snabba klargörandet! Är tanken att ha en särskild "pledge" för en svensk utgåva har ni minst en intressant.
 
User avatar
Vader
Posts: 215
Joined: Fri 15 Nov 2019, 14:11
Location: The Frozen North

Re: Svensk utgåva?

Mon 03 Aug 2020, 10:18

Inget beslut är fattat om detta ännu! Som det nu ser ut kommer Kickstartern att få avgöra om det blir en svensk utgåva.
Tusen tack för det snabba klargörandet! Är tanken att ha en särskild "pledge" för en svensk utgåva har ni minst en intressant.
.
Skulle det finnas en egen pledge-nivå för en svensk utgåva, skulle Fria Ligan enligt Kickstarters regler vara bundna att producera den så snart någon backar på den nivån — hur många eller få det än är. Alternativt, om det blir för få för att göra en sådan utgåva lönsam, betala tillbaka till alla som backat på den nivån. Men, detta skulle minska intäkten disproportionerligt, då Kickstarter fortfarande kommer att ha tagit ut sin avgift på de pengarna.

Troligare är då att en svensk utgåva blir en stretch goal, och backare får välja språk i pledge managern efteråt.


För min del är dock mitt personliga intresse för en svensk utgåva helt avhängigt vilka resurser och vilken nivå av grundarbete Fria Ligan avser sätta in i den alternativa svenska sättningen.
Angående den centraleuropeiska (dvs amerikanska, huvudsakligen) sättningen har det annonserats att ett flertal både aktiva och före detta amerikanska militärer har anlitats som konsulter. Men inget har sagts om den svenska (jag hoppas man inte här sätter likhetstecken mellan "militärer" och "värnpliktiga"...).

Om spelet ges förutsättningar att innehålla en verkligt genomtänkt och välresearchad svensk sättning (med avsats i frågan "vilka förändringar i svensk säkerhets- och försvarspolitik gav Sovjets upplösning upphov till, som följaktligen inte har skett i spelets förhistoria?" och går vidare därifrån), kommer jag också att vara väldigt intresserad av att även äga spelet på svenska.
Before clicking that response button — are you sure you actually read it?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests