Page 1 of 1

Intresse för nutid med fokus på bergtagna / bortbytingar?

Posted: Sat 03 Jul 2021, 09:41
by kaoskontroll
Jag sitter och skriver en modul som beskriver Öland och området runt Kalmar i nutid, med rollpersonerna som bergtagna och/eller bortbytingar. Modulen har varit tänkt för ”Changeling: The Lost”, men jag har mer och mer känt att den tematiskt skulle passa bättre för ”Nordiska Väsen”.

Frågan jag funderar på är dock om det är värt merarbetet att skriva den specifikt för ”Nordiska Väsen”? Finns det intresse för en modul med två så stora förändringar? Miljön skulle vara förlagd till en annan tidsepok än 1800-talet, och en grupp rollpersoner som enbart består av bergtagna/bortbytingar lär förmodligen ha en något annorlunda inställning till sakernas tillstånd än en grupp ”vanliga torsdagsbarn”…

Re: Intresse för nutid med fokus på bergtagna / bortbytingar?

Posted: Thu 15 Jul 2021, 20:09
by Eirik II
Hej,
för mig känns det inte riktigt riktigt att flytta handlingen till nutid. Bortbytingar är spännande, vet dom om sina magiska färdigheter eller hur upptäcker en bortbyting sina magiska färdigheter har jag funderat på.
Utveckla gärna:
"en grupp rollpersoner som enbart består av bergtagna/bortbytingar lär förmodligen ha en något annorlunda inställning till sakernas tillstånd än en grupp ”vanliga torsdagsbarn”…

För övrigt ett spännande initiativ.

Re: Intresse för nutid med fokus på bergtagna / bortbytingar?

Posted: Thu 28 Oct 2021, 02:32
by Masse
för mig känns det inte riktigt riktigt att flytta handlingen till nutid.
Jag håller med. För mig är Nordiska Väsen inte Nordiska Väsen om man förlägger spelet i en annan tidsålder än 1800-talet. But that's just me!

Re: Intresse för nutid med fokus på bergtagna / bortbytingar?

Posted: Thu 28 Oct 2021, 02:54
by Masse
och en grupp rollpersoner som enbart består av bergtagna/bortbytingar lär förmodligen ha en något annorlunda inställning till sakernas tillstånd än en grupp ”vanliga torsdagsbarn”…
Jag hade nog kört på att rollpersonerna inte förstår mer av bakgrunden till väsendena än vad vanliga rollpersoner gör. De vet bara att de "inte är som alla andra". De kan ha drivkrafter som t ex utföra okult ritual, hämnas de som bytte bort mig, förstå mitt inre väsen, skydda/hjälpa ett väsen. De kan också ha talanger som påminner om trolldomsföremål eller trolldom t ex illusionism eller sätta skräck.

Re: Intresse för nutid med fokus på bergtagna / bortbytingar?

Posted: Thu 18 Nov 2021, 12:11
by Byrax
Kollat in Moderna Väsen? Illustrationer av Reine "Mutant År Noll" Rosenberg. Kanske finns det något inspirerande där även om jag tror det är mer fokus på modernare företeelser än bergtagna.

Re: Intresse för nutid med fokus på bergtagna / bortbytingar?

Posted: Fri 19 Nov 2021, 02:17
by Byrax
Kolla in Kleptomania, bokserien Arvet efter Kaiser för modern folktro.