User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

MUA-kampanj feat. Version Noll

Tue 12 Apr 2011, 06:51

Flyttar över min kampanjtråd från Järnringens Forum:

Startade igår en kampanj i Mutant UA´s gryningsvärld. Anledningen var mest att jag ville pröva reglerna i Version Noll eftersom jag numera eftersträvar bra och enkla regler med mer fokus på berättelsen.

Bloggen från spelmötet återfinns på http://forbjudenzon.blogg.se

Trots att det var vårt första spelmöte med reglerna så tyckte jag mestadels att allt flöt bra. Äventyret som låg till grund var det klassiska introduktionsäventyret "Uppdrag i Mos Mosel" från Äventyrsspel (1985) och förutom att äventyret i sig ger ett ganska öppet detektivarbete i byn (där det krävs en del slutledning från spelarna för att driva historien framåt) så råkade vi inte ut för några regelmässiga tvärstopp.

Regeltekniskt är rollpersonerna i kampanjen:

Sigvold Sorghammer, en IMM privatsnok vars övertygelse är "Våld är sista utväg" vilket ironiskt nog blev rollen för den mer våldsbenägne spelaren. Sigvolds mål är att "Hämnas sina mördade föräldrar" vilket också ligger till grund för hans Förmåga "Entreprenör" samtidigt som övriga förmågor är "Undre världen" och "Hållhakar". Bakgrundsfaserna är
a) Pappan var en framgångsrik affärsman i Hindenburg.
b) Flydde när föräldrarna mördades av okända män
c) Efter ett liv i Kåkstaden fick han ihop pengar till sin egen verksamhet.
Dessa har gett honom förmågorna "Affärssinne", "Snabbfotad" och "Gatsmart".

Ebbens Ackerlanz, en PSI privatsnok vars övertygelse är att "Hjälpa svaga och behövande". Ebbens mål är det smått utopiska "Lika rättigheter för alla intelligenta djur och människor". Ebbens förmågor är de yrkesmässigt passande "Empati" och "Lokalisera". Bakgrundsfaserna är
a) Uppväxt ensam i Kåkstaden
b) Omhändertogs av pensionerad fältskär från Pyri´s armé.
c) Arbetat som läkare i Kåkstaden
Dessa har gett honom förmågorna "Läshuvud" och "Observant".
Last edited by Henke on Tue 12 Apr 2011, 07:07, edited 5 times in total.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Uppdrag Mos Mosel (Scen #1 : Hindenburg)

Tue 12 Apr 2011, 06:52

Uppdrag Mos Mosel (Scen #1 : Hindenburg)

Det enda regeltekniska i den här scenen var en social konflikt när Sigvold skulle köpslå med Von Rijn om hur mycket krediter man skulle få i förskott. Von Rijn hade föreslagit ett förskott på 100 krediter men Sigvold vill ha mer. Von Rijn vann först slaget (där jag använde hans Status som låg ca 5 steg högre än Sigvold) men efter att Sigvold använt sitt "Affärssinne" och dessutom slagit flera sexor så stod det klart att man istället gick därifrån med 300 krediter.
Last edited by Henke on Tue 12 Apr 2011, 06:57, edited 1 time in total.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Uppdrag Mos Mosel (Scen #2 : Mos Mosel - dag 1)

Tue 12 Apr 2011, 06:52

Uppdrag Mos Mosel (Scen #2 : Mos Mosel - dag 1)

Vi klippte ganska omgående till ankomsten i Mos Mosel där detektiverna smög runt lite bland husen. Nästa regeltillfälle blev hemma hos Nicholas Von Rijn´s bror Ragnar där Ebbens använde sin empatiförmåga för att undersöka Ragnars sinnesstämning. Han satsade en ZT på slaget men slog typiskt nog en etta med den och lyckades sammanlagt med GT inte heller komma upp i SG7. Han valde därför att offra ytterligare en ZT och lyckades då se att Ragnars sinne var likgiltigt och känslokallt.

Hos Borgmästaren var det dags för ytterligare ett slag för Empati där Ebbens slog ett mycket bra slag med flera sexor, och insåg att varken borgmästaren, dennes fru eller den närvarande vakten var mänskliga.

Sigvold´s spelare, med övertygelsen "Våld är sista utväg" lyckades gång på gång tygla sig från att bruka våld vilket gjorde situationen riktigt rolig.
Last edited by Henke on Tue 12 Apr 2011, 06:57, edited 1 time in total.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Uppdrag Mos Mosel (Scen #3 : Mos Mosel - dag 2)

Tue 12 Apr 2011, 06:53

Rollpersonerna väktes av att Snuves familj fördes bort av byns rättsväktare och Sigvold använde färdigheten "Spejare" för att smyga efter. Han lyckades precis komma upp i SG7 och jag lät honom därför tappa den lykta som han bar med sig.

Ett nytt slag gjordes när Sigvold och Ebbens en stund senare smög sig in i rättsväkteriet för att stjäla nycklarna till tukthuset. Även detta slag lyckades.

Ännu ett dådslag gjordes för "Fingerfärdighet" när Ebbens bröt sig in i det avspärrade huset där marsvinet Lollo Janko hade bott.

Sigvold fick slå ett Teknik-slag för att förstå sig på den krypteringsmaskin som fröken Janko bar med sig och lyckades, trots att maskinen övergick hans tekniska nivå, inse vad den skulle användas till.

Slutligen uppstod en strid när den korrupte Borgmästaren försökte skjuta ihjäl detektiverna i ett bakhåll (där motståndarna var tre rättsväktare och två vakter). Rättsväktarna sköt varsitt skott med sina skarprättarkarbiner men ingen lyckades inte komma upp i SG7 med sitt GT-slag. Missade regeln om bakhåll och lät istället spelarna förlora första rundan men utan avdrag i runda två när de skulle dra sina vapen. Sigvold tänkte först dela upp sitt slag och dels skjuta en vakt på nära håll (SG4) samtidigt som han kastade sig i skydd bakom soffan (+3 på undvika) men vi insåg att detta skulle bli ett aningen dåligt alternativ då ordningsföljden på stridens handlingar skulle göra att han sannolikt träffades och därmed inte kunde handla alls (smärtregeln). Istället satsade han hela GT-slaget på att skjuta den närmaste vakten och fick rundans högsta dådslag vilket gjorde att han dels agerade först och dels lyckades döda vakten. Ebbens som försökte fly slog ett sämre dådslag och den andre vakten träffade honom med sin skarprättarkarbin på nära håll med segermarginal 4 (6 skadepoäng med vass skada). Det såg nu ganska mörkt ut för den blödande Ebbens som istället valde att ta en särskild skada i ansiktet, vilket reducerade hans skadenivå till 3 (Skakad) och därmed inte blödde.

Striden avbröts nu eftersom Sigvold märkte att Ebbens hade valt att fly och de båda slog höga dådslag vilket förlängde avståndet för rättsväktarna (som nu laddat om sina gevär) och bidrog till att de missade. Avståndet förlängdes ytterligare i nästa runda och jag beslutade att de lyckats komma undan bakhållet.
Last edited by Henke on Tue 12 Apr 2011, 06:57, edited 1 time in total.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kampanj i V0

Tue 12 Apr 2011, 06:54

Skoj läsning och kul att systemet flöt på. :)
Undvika-slaget får alltid slås, det inordnas inte i turordningen. Du kan aldrig mista ett Undvika-slag till följd av smärtchock. Om man Undviker så blir det Dådslagets resultat Svårighetsgrad för alla attacker mot personen (oavsett om han även utför andra handlingar i rundan eller inte). Men det var kanske så ni körde?
Alltså, om Sigvold delade sitt slag skulle han alltså få sitt Undvika-slag (med +3 för soffan), oavsett vad fienden slog. Men om han slog lägre på sitt skott än fienden och träffades trots Undvika-slaget skulle han mist sitt skott till följd av smärtchock.
Hmm jag tror jag förklarar med exempel istället:
Sigvold delar upp sin handling i en primär och en sekundär handling. Han använder sig alltså av första tärningen för att skjuta på en fiende och den andra tärningen för att undvika in bakom en soffa. Med den första tärningen slår han 4. Med den andra tärningen slår han 3 (vilket inklusive bonus för att dyka in bakom ett skydd blir 6).

Båda hans resultat är dock sämre än fienden som slår 9 (4+5) med sina två GT. Jag uppfattar detta som följande rangordning:

Fienden skjuter (9)
Sigvold undviker (6)
Sigvold skjuter (4)

Du menar alltså att Undvika inte räknas in i den här ordningen?

Skottet har en SG på 7 (eftersom undvika-slaget inkl bonus bara ger 6) och han träffar alltså med segermarginal 2. I och med detta så infaller smärtregeln och han får inte skjuta tillbaka?

Förstår jag det rätt om Sigvold i det här läget alltså har två fungerande taktiker. Den ena är att försöka undvika skottet genom att slå ett bra undvikaslag (med bonus) och därmed göra att motståndaren missar (och därmed samtidigt har chans att skjuta med sin andra tärning). Den andra är att använda båda tärningarna till att helt enkelt få högst dådslag (skjuta först) och se till att orsaka motståndaren smärta så denne inte kan agera?

Detta skulle väl isåfall samtidigt betyda att man tjänar mer på att försöka undvika ett skott ju närmare man befinner sig skytten. Att dyka in bakom ett skydd när skytten står intill (SG4) blir ju i fem av sex fall bättre (1T6+3 i bonus) än att stå kvar intill (SG4)?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kampanj i V0

Tue 12 Apr 2011, 06:55

Förstår jag det rätt om Sigvold i det här läget alltså har två fungerande taktiker. Den ena är att försöka undvika skottet genom att slå ett bra undvikaslag (med bonus) och därmed göra att motståndaren missar (och därmed samtidigt har chans att skjuta med sin andra tärning). Den andra är att använda båda tärningarna till att helt enkelt få högst dådslag (skjuta först) och se till att orsaka motståndaren smärta så denne inte kan agera?
Jag skulle vilja lägga till ett tredje alternativ: Undvika med båda tärningarna, om han verkligen vill slippa ta en kula! (han kan lägga benen på ryggen samtidigt, se "Ducka & Spring" i 11.7).

Det är just detta val som är poängen med Undvika-regeln: Du har fått en attack deklarerad mot dig, du ser hur fienden höjer sitt vapen - kastar du dig i skydd eller chansar du på att skjuta honom först? Ditt första alternativ, att dela sin handling och skjuta samtidigt som man kastar sig i skydd, är snarare det avancerade alternativet för riktigt hårda gunfighters med höga FV och/eller förmågor (Blixtsnabba reflexer och Dubbelhjärna är riktigt bra till detta!)
Givetvis finns det alternativet också. My mistake!

Så hur hanterar man en person som valt att springa och undvika? Om han blir träffad. Kan han då inte springa?
Kommentar: I ditt exempel noterar jag att varken Sigvold eller hans fiende satsar FV på sina slag? Inget fel i sig, men när FV kommer med i bilden så förändras sannolikheterna lite. Att dela ett slag utan att satsa FV ger ofta så låga resultat att det knappast lönar sig...
Jag valde medvetet att inte blanda in FV i exemplet och krångla till det ytterligare. På spelmötet igår satsades även poäng i favoritvapen.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kampanj i V0

Tue 12 Apr 2011, 06:56

Äventyret som låg till grund var det klassiska introduktionsäventyret "Uppdrag i Mos Mosel" från Äventyrsspel (1985)
"Låg till grund": Har du ändrat mycket?

Eller har du lyckats samla ihop en bunte spelare som aldrig spelat äventyret tidigare (eller ens hört talas om det i andra hand - mycket av äventyret hänger ju på dess rätt speciella twist)?
"Låg till grund" är kanske aningen överdrivet. Jag har mest gjort en del ändringar vad det gäller grunduppdraget och vilka som bor i byn.

Gruppen består just nu bara av två personer varav den ena spelat äventyret för ca 20 år sedan (och mest minns lite av grundplot:en) och den andre aldrig hört talas om det. För egen del köpte jag ofta äventyr som lästes igenom men aldrig spelades. Ser därför fram oerhört mycket mot att äntligen få chansen att nostalgi-trip:a med Järnringen, Grå döden, Brännpunkt Hindenburg etc.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Uppdrag Mos Mosel (Scen #4 : Mos Mosel - samma eftermiddag)

Tue 12 Apr 2011, 06:57

Inledde scenen med att berätta hur Sigvold och Ebbens flydde hals över huvud från Borgmästarens gård med Borgmästarens män hack i häl. De gömde sig bakom närmaste hus i byn och eftersom Ebbens var skadad (4 SP Sargad) lät jag hans flykt från förra spelmötet räknas som en enda runda och han var nu tvungen att stoppa blödningen. Han fick +1 från sin medicinväska och +1 från Sigvold som medhjälp. Han satsade därutöver 2 FV i Medicin och slog med en GT eftersom hans skadenivå gav en strafftärning. Slaget lyckades och blödningen stoppades.

Man smög sig in i det igenbommade huset och möttes av Von Rijns beväpnade brorsdotter. Mötet hanterades som en retorisk konflikt i övertalning då Sigvold fick förklara att de var utsända på uppdrag av hennes farbror. Bonustärning för Status och en ZT för Entreprenör-förmågan gav ett väl lyckat slag och hon berättade för dem hur hon följt efter rättsväktarna och hennes far till Mozonens Biobunker samt skissat en karta över det.

Hon kunde också berätta att hennes närmaste granne var läkare och eftersom Ebbens fortfarande var sargad smög man sig dit. Ebbens lyckades att dyrka det simpla låset (SG4) med hjälp av dyrkar (+1). Sigvold lyckades förstå sig på kodknäckaren (TEK Cool genom ett SG8 (6 + TEK8 - FV6) och satsade dessutom två FV på slaget.

Kodknäckaren lyckades med automatik öppna källarens kassaskåp och man fann både kontanter (som dock inte förändrade kreditnivån), läkedroger och en regen.

Man blev nu avbrutna av läkaren (Lil) som jag utan att slå för bestämde hade lyckats smyga sig ner medan de fingrade med skåpet. Sigvold ville egentligen inte bruka något våld men tyckte det var ok då det var uppenbart att det handlade om en Lil och han slog läkaren medvetslös med sin pistolkolv (närstrid mot oförberedd fiende - SG4).

De band läkaren och begav sig tillbaka till Åse som hunnit bli hämtad av rättsväktarna. Gav Ebbens injicering av Regen (Ebbens själv fick stå för Medicin-färdigheten och fick +1 för samarbete medan Sigvold fick slå slaget och satsade två FV i teknik mot SG7). Slaget lyckades med vinstmarginal 0 och Ebbens gick ner till skadenivå 1. Hans särskilda skada i ansiktet läkte samtidigt bort.

Utan att behöva slå några ytterligare slag lät jag dem sätta eld på läkarens hus som avledningsmanöver så de obemärkt kunde rusa över byns bro. De dyrkade upp dörren till tukthuset (SG7) som visade sig tomt och insåg att rättsväktarna tagit Åse till zonen. Efter att ha plockat på sig förnödenheter för några dagar gav de sig av mot Biobunkern med hjälp av kartan.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Uppdrag Mos Mosel (Scen #5 : Biobunker VII)

Tue 12 Apr 2011, 06:59

Efter en kort beskrivning av färdvägen samt ett misslyckat orienteringsslag (trots karta) där Sigvold var nära att falla i ett radioaktivt vattendrag (ett SG7 med grundtärningarna - segermarginalen blev ännu en gång noll) så kom man fram till bunkern.

Eftersom det var ny scen så fick även Ebbens som tidigare fått en skada (i Borgmästarens hus) ett poäng zonröta som han fick slå zonsjuka på men fick ingen effekt.

Färden genom zonen lät jag även ge en zonröta på 2 per karaktär.

Avståndet till de två vakterna utanför var långt (25 meter) vilket gjorde det alltför svårt för Sigvold att träffa dem med sin pistol. Ebbens som däremot hade gevär siktade och fick in en träff på en av vakterna (dock utan större skada så de hade lätt rustning). Vakterna kom springande vilket bättrade på Sigvolds avstånd med pistolen (Kort, SG7) och efter en snabb skottväxling (minns inte precis antalet skott) så hade man utan att själva bli skadade ytterligare fällt vakterna.

Man plockade åt sig vakternas rustning (hade ingen rustning alls innan) och begav sig ner i bunkern där Ebbens råkade på en gasfälla med giftgas (TOX8). Han lyckades dock övervinna slaget (lät hans egenskap "observant" ge honom rätt att slå om det första slaget) och han tog bara ett i skada.

Därefter steg man in i ett desinficeringsrum där Ebbens blev av med alla sina tre zonrötspoäng medan Sigvold endast lyckades bli av med ett.

Slutligen uppstod en strid i komplexets kök där två Lil öppnade eld med varsinn skarprättarkarbin. Båda karaktärerna tog varsinn rejäl skada (båda slog lägre GT-slag än fienden trots FV och träffades) vilket hade lett till "Sargad" men tog istället varsinn särskild skada i ansiktet vilket sänkte nivån till skakad.

Rundan därpå slog Sigvold dubbeletta med sin skarprättarpistol och bytte till geväret (som han tack o lov tagit från den dödade vakten vid bunkeringången). Han blev dock träffad igen då hans GT-slag var lågt och tog en skada som sänktes till skakad genom särskild skada i ögat.

Ebbens fick undertiden in en träff på sin motståndare som tappade sin handling.

Svårt att minnas exakt hur det gick till här men några fler skott gick av som antingen missades eller togs upp av rustningar (ABS2). Detta slutade med att motståndarnas ammunition (4 skott var) tog slut och de kom istället springandes med gevärskolven i högsta hugg.

I det läget klickade även Ebbens skarprättarkarbin (dubbeletta) så han blev tvungen att dra sin kniv. Eftersom han redan innan detta sargat sin motståndaren så var det ingen större match att döda honom.

Sigvolds motståndare var det dock värre med. Lyckades med konststycket att slå fyra sexor slutligen gav resultatet 29 i skada. Ebbens försökte försvara sig med sitt gevär (skulle egentligen haft 3 i avdrag men struntade i det straffet eftersom det gällde två gevär i närstrid) men slog bara 8 på sitt slag.

Jag lät därmed Sigvold förbruka alla kvarvarande särskilda skador (vapen, öga, ben och arm) vilket drog ner skadan till 9 men ändå bruten.

Han fick istället slå ett dödsslag med SG29 och fick ihop 7 ödestärningar. Han förlorade med en marginal på 2 (slog en tärning åt gången och slog en etta på sista tärningen). Vill påstå att dödsslaget var enormt spännande.

Såhär i efterhand funderar jag på att han kanske kunde använt egenskapen "gatsmart" och slagit om närstridsslaget men han påpekade aldrig förmågan i det läget (trots att jag frågade om han hade någon egenskap som kunde hjälpa honom). Tycker på sätt och vis ändå att det var rättvist att han dog av en såpass förkrossande skada...

Nu gick det inte vägen (iaf inte Sigvolds väg) den här gången men jag ser fram emot att skapa en ny karaktär åt spelaren innan det är dags för slutstriden (något säger mig att en ensam spelare är rätt körd mot ett dråparträd). Smile

Summerat en riktigt rolig spelomgång ...
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1634
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kampanj i V0

Tue 12 Apr 2011, 07:00

Låter skoj! Och ur konstruktörsynvinkel roligt att följa hur tärningarna har rullats.

Finalen blev ju ruggigt spännande, om än tragisk för Sigvold!
Jag undrar dock lite kring detta moment.
1. Det var alltså närkamp, gevärskolv mot gevärskolv? Eller försökte Sigvold skjuta? Det är bara om man skjuter i närkamp som man får avdrag lika med vapnets vikt (3 för ett gevär). Använder man geväret som tillhygge får man inget avdrag.
Han försökte faktiskt skjuta ner motståndaren men hade dåligt flyt i sina tärningsslag.

2. Hur i hela friden kunde skadan bli 29? :)
Är det månne så att du blandade ihop V0-reglerna med Trakoriensystemet? I så fall ett begripligt misstag! I det senare ger varje slagen sexa en ny tärning att slå. I V0 är det annorlunda - där får du en, och endast en, extratärning om du slår dubbelsexa på grundslaget (sektion 1.3).
Upptäckte misstaget igår när jag läste igenom lite gamla anteckningar. Vi körde "Trakorien-style" med obT6 istället för extra tärning vid dubbelsexa. På ett sätt tycker jag det kändes rätt bra men nu vet jag hur det skall funka till nästa gång.
(En annan liten grej - det står inte uttryckligen, men tanken är att man bara kan välja en särskild skada vid varje attack).
Misstänkte det. Speciellt med tanke på det orealistiska att han annars skulle ta särskilda skador överallt samtidigt.
Ska bli kul att följa fortsättningen! En klassisker som Mos Mosel med ett spelsystem som jag gillar ;), kan det bli bättre?
Den kommer så fort det finns spelutrymme. Det är inte lätt att få tiden att räcka till när man kör parallella mastodont-kampanjer :-)

Frågan är vad som blir nästa äventyr att avverka nu när Mos Mosel snart är färdigspelat...
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest