Thz74
Topic Author
Posts: 3
Joined: Wed 14 Oct 2020, 19:30

Regelfråga Teurg (mästare)

Sun 25 Oct 2020, 16:35

Vad påverkas av Teurgs mästare nivå?

...gör 1T4 extra i
effekt vid användandet av alla helande och
heliga krafter, inklusive när dessa skadar
styggelser och vandöda....

Mystiska krafterna i form av Viljelyft, osedd, Anathema, Sannform och de flesta ritualer är enkla. De har ingen tärningseffekt som kan ökas.

1. Helig Aura nämner både helande och helig. Så där borde det heller inte vara några tolkningsbekymmer
2. Helbrägdagörelse nämner inget om helig, men är läkande och borde påverkas.

Sen några där det finns utrymme för tolkning
3. Själens Brännglas. Nämner helig och skadar styggelser. Men är det +1t4 på skador även om vanliga eller enbart +1t4 skada mot odöda? Går att tolka åt båda hållen?
4. Häxhammaren. Precis som Själens Brännglas. Är det effekt mot alla eller bara styggelser?

Sedan några lite mer krångliga?
5. Ärva skada. Nämner läkande men inte helig. Är det effekt på både den läkande och transfererande delen?
6. Livsgivare. Nämner inte helig men kan vara läkande. Är det +1t4 effekt även på korruptionen, eller +1t4 läkande OM den läker eller inget?
7. Purgatorium. Skulle kunna ha effekt på skadan? eller?

Till sist de som jag ser mest problem med med tanke på övrig balansering, men som kanske borde ha effekt i alla fall
8 Välsignad sköld. Nämner tydligt helig. Att den ger +1t4 skada mot styggelser ser jag inga problem med men +1t4 rustning känns mkt kraftfullt
9 Sista smörjelsen. Nämner helig. Ger den +10+1t4 tålighet och 2t4 rustning?


Min personliga tolkning
Teurgi (mästare) skrevs innan de nya mystiska förmågorna skrevs.....vilket ger problem....

Jag tror jag skulle ge den full effekt på helig aura, Helbrägdagörelse och på skadan åt alla på Brännglas och Häxhammare.
Jag TROR jag skulle ge effekt på läkningen på Ärva skada men inte på den överflyttade skadan
Jag skulle inte låta den påverka Livsgivare....korruption borde inte kunna spolas bort så lätt?
Jag kan tänka mig att den påverkar Purgatorium.....(Claude Frollo's Hellfire!)

Jag är tveksam men positiv till rustningsdelen på Välsignad sköld och Sista smörjelsen....De stämmer regelmässigt (nämner HELIG) men kanske för kraftfulla?

som kontraargument så är mystiska förmågor på mästarnivå i de andra skolorna mycket kraftfulla


Vad tycker ni?
 
Mork
Posts: 6
Joined: Wed 22 Jul 2020, 09:13

Re: Regelfråga Teurg (mästare)

Wed 11 Nov 2020, 12:18

Jag tolkar det som att mästarteurgen får +T4 för helande och heliga krafter, dit bör räknas helgad sköld eftersom kraften ju är helig. Däremot inte på exvis häxhammare mot kulturvarelser, men väl mot odöda och styggelser.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest