Page 1 of 1

Regelfråga

Posted: Tue 12 Feb 2013, 09:45
by Rutger
Skrotkortet Ärtsoppa (tror jag) anger att man kan få tillbaka en hälsa och även ge en annan spelare en hälsa. Förbrukar det kortet? Det står inte angivet men vi antog det.

Re: Regelfråga

Posted: Tue 12 Feb 2013, 13:32
by Tomas
Yes, kortet förbrukas och kastas på skräphögen!