Andres
Posts: 8
Joined: Mon 26 May 2014, 14:12

Beta-input: skillnader mellan engelska och svenska versionen

Sat 07 Jul 2018, 15:31

Jag noterade att det skiljer sig ganska mkt mellan engelska och svenska versionerna avseende startutrustning. Kanske finns även fler skilllnader mellan versionerna? Ville bara lyfta detta så det inte missas; jag antar att det är meningen att versionerna ska vara lika :-)
 
User avatar
Fenhorn
Posts: 1043
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad (Sverige, Tellus)

Re: Beta-input: skillnader mellan engelska och svenska versionen

Sat 07 Jul 2018, 17:01

Ganska mycket är väl att ta i. Det är väl bara pengar för druid som saknas och att den engelska krigaren kan välja mellan nitläder eller ringbrynja medan den svenska krigaren bara har nitläder som val men å andra sidan har två bruksföremål. Jag påpekade det i betan nu (uti fall att de inte läser här innan det går i tryck). Dock så har betan ändrat version tror jag (inte för att jag ser någon skillnad) så jag  ser inte längre ifall det redan är påpekat. Jag påpekade också att de bör använda sling för slunga och inte slingshot då slingshot är vad man normalt kallar en slangbella.
“I’d say thistles, but nobody listens to me, anyway.” - Eeyore
GZIP: Off