Page 1 of 1

Några tankar kring Beta-reglerna

Posted: Wed 16 May 2018, 16:38
by Myx
Betan ser väldigt bra ut, många goda och intressant förändringar. Bra jobbat!

'Mörkerseende' finns refererat till på några ställen i samband med mörker. Vilka raser har Mörkerseende?

Talangen Yxkämpe Nivå 2 låter dig orsaka en kritisk skada vid när man träffar och lyckas göra skada. Talangen Bödel Nivå 3 låter dig välja vilken kritisk skada du orsakar. Är det tänkt att en skicklig yxanvändare ska hugga huvudet av alla fiender vid en träff? Kan vara värt att på Yxkämpe Nivå 2 lägga till "Talangen Bödel påverkar inte denna kritiska skada".

Riddjur refererar till Spelledarboken. Detta gör det lite svårt att avgöra värdet av riddjuren när man t.ex vill köpa dem eller när man är intresserad av att spela Ryttare. Finns det rum att i spelarboken lägga in en riddjurstabell med Grundegenskaper, Färdigheter och Förflyttning för de olika alternativen?

Jag vill ge en eloge för Talangerna - i princip alla ser nu intressanta och attraktiva ut, fint gjort där. 
Vi känner att vi saknar några Talanger, det vore trevligt om varje Färdighet hade åtminstone en relaterad Talang. Till exempel: 

Narr
Din förmåga att reta upp folk överstiger förnuft.
Nivå 1: +1 när du använder Skaldekonst för att Håna eller Störa.
Nivå 2: Du kan Håna och Störa som en Kort handling.
Nivå 3: Lägg till en T8 när du Håner eller Stör.

Fältskär
Du är van vid att kvickt sy ihop dina kamrater.
Nivå 1: +1 när du använder Läkekonst för att få upp en kamrat som är Bruten i STY eller SMI.
Nivå 2: När du läker en kamrat som är Bruten återställer den första framgången 2 GE.
Nivå 3: Lägg till en T8 när du läker en Bruten kamrat.

Re: Några tankar kring Beta-reglerna

Posted: Wed 16 May 2018, 17:11
by Tomas
Tack för feedback!

Kombon av Bödel och Yxkämpe har vi tänkt på - om man verkligen vill lägga så mycket ERF som det krävs på just detta (att nå nivå 3 i en talang och nivå 2 i en annan), så tänker vi att det är ok att kombinera på detta sätt. Attacken måste ju ändå träffa och göra skada. Och den har ingen effekt på monster. Men, kanske något att klura på.

Re: Några tankar kring Beta-reglerna

Posted: Wed 16 May 2018, 17:47
by Blatifagus
Låt kombon vara som den är. Det är en specifik applikation som är kraftfull, men den är inte oslagbar.

Re: Några tankar kring Beta-reglerna

Posted: Thu 24 May 2018, 12:24
by Tirumbar
Vill ge ett stort tack till Fria Ligan för vad som ser ut att bli ett helt enastående Fantasy system!
Helt enkelt det bästa sedan skivat bröd!