Page 1 of 1

Fråga om Ur Varselklotet PDF

Posted: Sun 04 Nov 2018, 09:09
by Oathbloom
Jag backade UV för många månar sedan och ska spelleda en session om en månad men hittar inte den svenska varianten av spelet på pdf.
Jag har den engelska TFTL pdfen, både Sve/Eng av "Våra vänner..." samt karaktärsblad på engelska men inte huvudboken på svenska.

Har jag schabblat bort den svenska eller delades den inte ut till backers? KS säger "*A complete BETA PDF version of the book, before Christmas Day. "  vilket jag uppenbarligen fått (engelska).

Re: Fråga om Ur Varselklotet PDF

Posted: Sun 04 Nov 2018, 11:46
by Tomas
Halloj! Mejla support@frialigan.se så fixar vi det. :)