Page 2 of 2

Re: Emissarien som försvann

Posted: Tue 05 Jun 2018, 20:40
by johantoresson
herrquisling wrote:
Min spelgrupp - som jag spelleder - kom fram till akt 3 i den första delen av Emissarien som försvann igår. Så långt ett toppenäventyr.

Glöm inte att etablera "Noor" på ett så tidigt och personligt skeende som möjligt. Hen och andra mystiker som är knutna till RP är viktigare än vad man kanske uppmärksammar vid en snabb genomläsning av äventyret. Om ni redan är igång med karaktärer i spel så snacka med en av spelarna och få in Noor - det är visserligen en viss tyngd lagd vid denna SLP i äventyret, men det bör betonas att ju mer RP kan vara benägna att riskera för hen, ju mer har de att kämpa för.

I vår kampanj introducerades Noor o samband med karaktärsskapandet och fanns bara på papper och i bakgrundsstoryn genom Ghazalis sista färd, men det räckte. Hon är en hon, runt de 20, och student som föreslaget. Knuten till en RP som tillhör en etablerad nyzenitisk släkt på Coriolis. Med zenitiska släktband och en bra plats i bakgrundsstoryn hos en RP med inflytande i gruppen blev det en bra start.

För säkerhets skull är en av RP mystikersmittad och av förståeliga skäl personligen involverad. Kohmina från Ghazali och den mystikersmittade hann knyta an innan han efter någon månad lämnade henne till Samariterna efter Ghazali. Nu har han också någon att leta efter.

Att Althea fick möjlighet att knyta an till gruppen innan hon också försvann i de falska gardisternas klor har gett en tredje motivation... redan innan Domaren kontaktade rp.  

Så långt allt väl, med andra ord.

Vilken bra start! Bra tanke att etablera "Noor" tidigt. Även ha någon RP smittad och Althea fick möjlighet att knyta an till gruppen är ju ett toppentips.
Lycka till med fortsättnignen