hobblin
Posts: 2
Joined: Tue 13 Jun 2017, 09:01

Rimliga begränsningar av Närsensorn?

Thu 15 Jun 2017, 09:44

Hejsan, har bara spelat Coriolis ännu (inte tagit mig igenom regelboken) och inte spellett det. Ett problem vi stötte på var dock att en karaktär hade en Närsensor. Då äventyret vi spelade gick ut på att smyga runt i en rymdstation blev det lite tveksamheter kring vad begränsningarna hos en närsensor egentligen är. Som jag kommer ihåg det är det väldigt tunt med information i regelboken, och det antar jag är medvetet. Men finns det några bra inofficiella regler för, mer exakt, vad en närsensor kan göra och under vilka omständigheter den fungerar?
 
Rushie
Posts: 3
Joined: Mon 04 Sep 2017, 14:18

Re: Rimliga begränsningar av Närsensorn?

Fri 08 Sep 2017, 22:53

Bump!
Närsensorn var svår. Den kostar 1200 så den kan inte vara så effektiv.
Men exakt vad gör den? Kan kolla individers typ och modell?? Flera RP kan starta med en sån och den känns spontant overpowered. Den maskinen kommer ju blippa hela tiden och markera ut alla kommande skurkar. Eller? 
GZIP: Off