Jonis
Posts: 44
Joined: Mon 12 Sep 2011, 03:55

Omladdning? Varje strid eller bara ibland?

Sun 13 May 2018, 12:27

Hur gör ni med omladdning gällande magasinsåtgång etc? 

Obligatoriskt nytt magasin efter varje strid, "allt eftersom", eller enbart vid 3 snabbskott, mörkerpoäng, rulla 1 vid meja?

Omladdning på s. 100 tolkar jag som när en handling behövs för att ladda om. Jag ser det inte som samma sak som att ett nytt magasin behövs sättas i.
 
Beguiled
Posts: 122
Joined: Sat 30 Jan 2016, 21:57

Re: Omladdning? Varje strid eller bara ibland?

Sun 13 May 2018, 21:44

Har faktiskt inte brytt mig alls. Känns som att teknologin är såpass avancerad att ammunition inte är ett jätteproblem, plus att det inte är så mycket Survival Horror-aspekten vi försökt uppnå hittills. Men det är bra att du påminde mig om att mörkerpoäng kan användas för att göra slut på ammo...
 
Toast
Posts: 31
Joined: Sun 16 Apr 2017, 20:50

Re: Omladdning? Varje strid eller bara ibland?

Mon 14 May 2018, 10:15

Min tolkning är att ammo laddas upp varje gång spelarna är på en "säker" plats, typ en station, i sitt skepp eller på en allmän, civiliserad plats. Ska de borda ett skepp eller in i tät jungel behöver de ta med sig lite ammo just in case. Antal skott spelar mindre roll, det är problemet med att behöva ladda om i strid, alltså ditt sista alternativ, som jag ser det.
 
Baloo
Posts: 9
Joined: Wed 25 Nov 2015, 18:07

Re: Omladdning? Varje strid eller bara ibland?

Wed 16 May 2018, 11:28

I likhet med Beguiled utgår jag ifrån att magasinen på de flesta vapnen är ordentligt tilltagna.
Med det sagt genererar intensiva eller utdragna strider i våra spel ett antal MP. Jag spenderar merparten på reaktionshandlingar för SLP samt för att balansera dramatiken med just omladdningar. Sitter jag därefter med mer än ca 4MP (+2 för varje spelare utöver den första) brukar tappade föremål, fiendeförstärkningar och eldavbrott ligga nära till hands. ;)

För långbössor kräver jag omladdningshandling mellan varje skott, men omladdningen som utrustningsdetalj förbrukas först efter en längre strid eller med MP.

Vi har fått anledning att fundera kring vikten på förbrukningsföremål såsom omladdningar, m-doser och reservdelar i min spelgrupp. Var och en för sig räknas de som lätta föremål. Samtidigt rymmer exempelvis ett medkit 10 m-doser. Rimligtvis bör flera förbrukningsföremål av samma typ ta samma utrustningsplats. Vill dock ogärna att rollpersonerna ska ostraffat kunna samla på sig berg med ammunition, jag har inte blivit klar över hur det bör balanseras. Förslag mottages tacksamt! :)
 
Beguiled
Posts: 122
Joined: Sat 30 Jan 2016, 21:57

Re: Omladdning? Varje strid eller bara ibland?

Sat 19 May 2018, 11:48

Det är bra tankar. Så fort rollpersonerna lämnar den relativa säkerheten ombord på rymdskeppet för att exempelvis utforska en övergiven rymdstation eller liknande så kommer det här genast bli mycket viktigare. Och då behöver det finnas ett system för det.

Gillar idén med att isolera MP till situationen där de uppkommer. Kommer jag nog sno. :)
GZIP: Off