Oskar
Posts: 105
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Mutor

Mon 20 Mar 2017, 16:44

Det förekommer att rollpersoner behöver muta sig fram, exempelvis när de ska ta sig an korrupta tjänstemän eller få några vakter att se åt andra hållet. Jag vet att det är svårt att stolpa upp några exakta summor då det beror på mutans storlek, vad som ska göras och vem det berör, men finns det några generella riktlinjer man kan ta fasta på? Jag tänker nåt i stil med en grundplåt på 1000 birr, som sedan multipliceras eller divideras beroende på omständigheter. Bara så att man har någon form av uppfattning om vilka summor det kan röra sig om.
 
Axel Widén
Posts: 43
Joined: Wed 09 Sep 2015, 22:28

Re: Mutor

Wed 29 Mar 2017, 09:07

En generell riktlinje skulle kunna vara att basera det på ANSEENDE för den SLP som mutas.  Typ:

ANS 1-2: 1-100 birr
LÄMPLIGA BONUSAR: Mat, kohol, arrash, sovplats
LÄMPLIGA HOT: Grovt våld, lagen, lokala kriminella

ANS 3-4: 100-1000 birr
LÄMPLIGA BONUSAR: Köp till överpris, fördelaktigt avtal, beskydd
LÄMPLIGA HOT: Stryk, ryktesspridning, hot mot närstående

ANS 5-6: 1000-100,000 birr
LÄMPLIGA BONUSAR: Exklusiv gentjänst, andelar i företag, fastigheter
LÄMPLIGA HOT: Saboterad verksamhet, ryktesspridning, hot mot närstående

ANS 7-8: Minst 1,000,000 birr
LÄMPLIGA BONUSAR: Rättigheter till resursutvinning eller handel, fraktionshemligheter, skepp
LÄMPLIGA HOT: Förlorad status; katastrofala skandaler, avslöjade hemligheter

ANS 9-10: Birr saknar betydelse
LÄMPLIGA BONUSAR: Territorium, hela företag, giftermål, fullkomligt exklusiva upplevelser
LÄMPLIGA HOT: Krig, handelskrig

Sannolikt kommer RP’na främst syssla med mutor gentemot SLP med ANS 1-6, så där kanske man vill göra lite extra arbete. Finns utrymme i berättelsen skulle jag också föredra att SLP’n vill ha något mer än bara pengar som hen tror RP’na kan fixa. Behöver plotten däremot avancera skulle jag istället plocka en summa enligt ovan och låta den påverkas av RP’ns + SLP'ns respektive slag för MANIPULERA - färdigt, moving on.

Tänker du dig ännu mer detaljerat?
 
Oskar
Posts: 105
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Re: Mutor

Thu 30 Mar 2017, 00:02

Nej, jag tycker att det där ser ut som väldigt bra husregler.
GZIP: Off