Slafsa
Posts: 3
Joined: Fri 10 Aug 2018, 22:10

Krisövningsmetodik för kampanjplanering

Wed 05 Sep 2018, 22:41

Hej!
Jag ska börja om att spelleda efter många års uppehåll.
Funderar på metodik för att planera kampanjen och hålla ordning på RP's olika mål.
Ganska fort kom jag in på spåret att använda övningsplaneringsmetodik som används för krisberedskapsövningar. Ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Övergripande mål skulle kunna vara "hitta Eden"
Delmål skulle då kunna vara att hitta de olika ledtrådarna.
Aktörsspecifika mål motsvaras av spelarnas stora dröm.

Varje del av kampanjen ses som ett moment (som ska leda till att ett delmål kan uppnås samt att lägga till de mål som rör RP som passar in i momentet.
Varje moment beskrivs som en händelse, dvs. bakgrundsfakta (helheten) som spelledaren har koll på.
Inspel är de olika informationsbitar eller actiondelar som planeras in.

Ungefär så tänker jag. Någon som tänkt liknande eller har en annan metodik för hur ni planerar era kampanjer för att hålla koll på alla delar?
GZIP: Off