Sennah001
Posts: 12
Joined: Wed 07 Dec 2016, 14:14

Kartor.

Mon 24 Jul 2017, 21:42

Hej alla! 

Jag tillsammans med min SL funderar på hur man kan göra kartor på ett snyggt och bra sätt. Använder ni kartor? Och i så fall vad använder ni för program/ tileset för att göra dem? I vissa zonkompendium finns det kartor för byggnader som fungerar okej, men i vissa fall kan dem vara tråkiga och lite färglösa. 
 
User avatar
HankTheTank
Posts: 197
Joined: Mon 08 Aug 2016, 22:23

Re: Kartor.

Mon 07 Aug 2017, 10:37

Har själv saknat kartor i spelet.
Särskillt interiörer på byggnader. Vardaglig ställen som affärer osv har jag tagit från eget huvud från ställen i verkligheten.
Värre blir det med oljeplattformar, kärnkraftverk etc. Platser som man själv aldrig varit på. Mina spelare tycker om utforskning och för det krävs lite mer utförliga kartor.
Har snott frikostigt från andra spel, typ Gamma Works, Top secret, och diverse scifi spel.
Annars så är det rita förhand som gäller.
 
User avatar
Peter
Posts: 578
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Kartor.

Mon 07 Aug 2017, 12:22

Ett kartkompendium vore en cool ide. Kanske som PDF-produkt?

Både översikter av byggnader och zonkartor :)
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
GZIP: Off