Patrik
Posts: 122
Joined: Sun 15 May 2011, 14:50

En urgammal hemlighet

Mon 22 Jan 2018, 18:04

En urgammal hemlighet - hinkvis med spoilers, såklart


Medan Demiens och Zepp ränner omkring i underjorden träffar Viktor och Sigurd Efraim Texaco i ett synnerligen hemligt möte i ett undanskymt rum på bunkern. Det man har att rapportera kring BPM, Uven och General Wreede, må han vila i frid, gör Efraim mycket intresserad. Han lovar att vännerna ska få träffa ”chefen” snart. Bästingarna antar att det är grevinnan Biörnstiernas bror han talar om, de tror sen tidigare att det är han som leder Kejsarens säkerhetsavdelning.

När de får anropet från underjorden får de bråttom och släpar med sig de bägge läkarrobotarna Torsten Bengtsson och Vax-10 som på olika sätt kanske kan bidra till utforskandet. Väl på plats i kåkstaden möter man Smilet som inte missat den senaste tidens händelseutveckling. Zonmonstret verkar försvunnet men paddan är inte dummare än att han förstår att bästingarna hittat det de letat efter nere under palatset, och då är det antagligen både forntida och värdefullt. Smilet erbjuder sig att sköta säkerhet och bevakning runt palatset så inget kommer ut, men han gör också klart att han ser sig som en kumpani det hela och räknar med att få en del av kakan.

Nere i underjorden är Zepp i fullgång med att minera Vita kårens stängda ingång. Om de lyckas bryta upp dörrarna där kommer de att få hela taket i skallen. Vad gör man inte för att få vara i fred? Sigurd har bättre koll och börjar reda ut stationens hemligheter. Vita kåren har mycket riktigt byggt robotknektar här, ett 30-tal vad det verkar. Demiens är frestad att offra lite läkedroger för att få ta det av fornteknologin men i slutändan verkar det för riskabelt.

Källaren bjuder på ännu större överraskningar. Tanken som varelsen, som de nu tror är den ”Härskare i djupet” som de hört talas om under kampanjens gång” är enligt Torsten fylld med någon läkande vätska blandad med blod. Kreaturet verkar ha varit uppassad av en samling bekanta  overallklädda fornmänniskor. Man hittar filmer som tyder på att dessa flytt för kanske ett år sedan efter flera sekler i tjänst hos styggelsen.

Men ännu mer chockerande är att bilderna på överklasspyrier som räcker fram dibarn mot tronen är Samfundets kejsare! Och troligen varenda en av dem. Vad är det som har pågått här?
Vax-10 har under hela färden nere i Aros varit väldigt nervös och obekväm. Det har aldrig varit en speciellt social manick, men nu beter den sig underligare än vanligt. Man pressar och lirkar med boten och så småningom bryter den ihop, och berättar en historia som chockerar alla. Men en hel del hade våra vänner anat sig till redan…

-P
 
Patrik
Posts: 122
Joined: Sun 15 May 2011, 14:50

Utegångsförbud och PolisGazetten

Mon 12 Feb 2018, 10:19

Det affischeras vilt i staden. Dels på officielt papper:

Hindenburgare, undersåtar,
Oroligheterne i huvedstaden kräfva krafttag. 
För ro och säkerlighet åt mina käre undersåtar råde utegångsförbud och lugn mellan åtta kvällningen till sex morgonen. 
Stadsgardet och Malsjöregementet att vidhålla förebudet med den makt som kräves så länge det kräves. 
På det att lugn och orden må härska i stadn. 
Er kejsare och härskare,
TorUlf Skarprättare


Och i lite billigare upplaga från Nimrodbrigaden med flera:

Pyrier Vakna!

Mutanter ok hågvrängere hvill din död. Hvarföre görer du INTET?

Pyrier Vakna!


Ohyggligt provocerande för våra vänner. 

PG rapporterar som vanligt om samtalen på allas läppar:

Hjältegeneralen hädangången
Natten till förrgårs var en historisk natt för Samfundet. Efter all larm och oro kring nyår kom den tystligt som en tjuv om natten. Ändock kommer vi minnas den långomtids.

På morgonkvisten insomnade Hjältegeneral Artur Wreede stilla. Mångdekorerade General Wreede levde de sista åren i avskiljd stillhet efter familjs tragiska död i Vridarn.

En stillhet välförtjent efter ett liv av larm, kamp och hjältedåd. Samfundet kommer alltid minnas hans gärning. Överbefälhavare, förnyare av krigsmakten, Rubbitars  betvingare och hjärnan bakom miraklet i Älgamården. Den fred och välstånd hvi njuta idag hade varit otänkligt utan General Wreedes fördrivning av de mordiske pälsbollarne och avslutnande av rubbitkrigen.

Överbefälhavfare Aston Schiöld säga: ”Samfundet stå djupt i skuld till General Wreedes verk, inte blott det krigiska. Han var en stor statsman, ofta i det tyste. Det samfund vi idag sträfve efter luta sig tungt mot Generalens tankeklur. Jag själv se General Artur Wrede som en förebild, och så gör mången ann, rättvist och välförtjänt.”

Landssorg och storvuligaste samfundbegravning utlyst till onsdagen dennes.

PG knyter sorgebandet, tar av sig hatten och hänger med hufvudet. 

-KG Hlunga, redaktionscheffe
GZIP: Off