Page 1 of 1

Referens om Volterra?

Posted: Sun 06 Aug 2017, 20:44
by Baldyr
Jag har utan framgång letat efter avsnittet där Volterra och Voag Aspede behandlas i romanerna. Bok och sida/kapitel, någon?

Re: Referens om Volterra?

Posted: Mon 07 Aug 2017, 09:04
by Brior
Vredesverk, sid 134 ff

Re: Referens om Volterra?

Posted: Mon 07 Aug 2017, 23:56
by Baldyr
Tack! Jag hade nog inte hittat det annars.